Česká republika: Turné po moravských městech

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Od praktikujícího Falun Dafa z České republiky

Pronásledování Falun Gongu Komunistickou stranou Číny - bezesporu jedna z nejrozsáhlejších a nejlépe utajovaných genocid dnešní doby, je navzdory svému již desetiletému trvání pro nemalou část naší veřejnosti stále zcela neznámou tragédií dnešních dnů. I proto se skupina praktikujících Falun Gongu rozhodla ve dnech 27. července až 1. srpna 2009 uspořádat v pěti moravských městech sérii happeningů upozorňujících na nelidskost, krutost a rozsah této největší tragédie dnešní Číny a jejich prostřednictvím apelovat na dobrá srdce našich spoluobčanů. A tento cíl se nám myslím více než povedl - o tom konečně nejlépe svědčí ohlas v místních médiích či více než tisíc podpisů na petici požadující zastavení pronásledování.

Kroměříž

V pondělí 27. července 2009 jsme zavítali do města na Hané, do města studentů, zámku a Podzámecké zahrady - do Kroměříže. V úzkém prostoru pěší zóny se všichni kolemjdoucí měli možnost seznámit se smutnou realitou dnešní Číny. Praktikující Falun Gongu za pomoci bannerů a informačních letáků informovali obyvatele města o již deset let trvajícím pronásledování ve všech jeho nelidských podobách. Mnoho lidí těmto smutným faktům nechtělo uvěřit a spontánně vyjadřovali své rozčarování.

 

Přerov

Za zájmu místních médií navštívili v úterý 28. července 2009 praktikující Falun Gongu další moravské město - Přerov. Také zde se měla veřejnost možnost seznámit s krutou realitou dnešní Číny, ve které pro sobectví a pokrytectví stranických pohlavárů nezbývá místo pro hodnoty Pravdivosti, Soucitu a Tolerance. Šokovaní lidé nevěřícně četli bannery informující o nelidském zacházení s praktikujícími v pracovních táborech i o hyenismu obchodu s orgány uvězněných praktikujících a připojovali se k petici požadující okamžité zastavení pronásledování.

„Je potřeba dělat dobré skutky,“ řekla jedna starší žena poté, co pod petici připojila svůj podpis.

Kromě pronásledování projevilo několik lidí zájem také o samotnou praxi Falun Gongu.

 

Zlín

Ve středu 29. července 2009 jsme pak zavítali do metropole Slovácka - do Zlína. Při četbě materiálů objasňujících pravdu o pronásledování mnohým i přes horký letní den běhal mráz po zádech. Že komunismus mění tváře, nikoli však svou podstatu, jsme si měli možnost znova ověřit například při rozhovoru s bývalým politickým vězněm tentokrát československých komunistů, ale i s mnohými dalšími. A stejně jako v předchozích městech, i ve Zlíně spousta lidí ukázala, že zlo páchané na druhých jim není lhostejné.

„Poslední dobou dělám samé dobré skutky, s takovou půjdu brzy do nebe!“ řekla jedna mladá žena s úsměvem při podepisování petice a následně projevila zájem o cvičení.

Uherské Hradiště

Ve čtvrtek 30. července a v pátek 31. července 2009 jsme pak zavítali do Uherského Hradiště, kde v těchto dnech probíhal známý filmový festival - Letní filmová škola. I zde se našli lidé, kteří neváhali a připojili svůj podpis pod naši petici a tisíce lidí, kteří si vzali informační leták. A i zde lidé vyjadřovali své zděšení a tváří v tvář děsivé realitě jen nechápavě kroutili hlavou.

„Jsem rád, že to konečně někdo dělá. Dlouho jsem na to čekal,“ řekl nám jeden starší muž poté, co se seznámil s fakty o pronásledování.

S podpisem pod petici neváhala ani skupina chlapců, které nejprve zaujala předváděná cvičení. Zvláštní dík pak patří mladíkovi, který konfrontován se zlem Komunistické strany Číny neváhal, vzal si hromádku letáků a bez dlouhých řečí nám po oba dny pomáhal s jejich rozdáváním. Slova mohou jen těžko vyjádřit naši radost a vděčnost.

 

Luhačovice

A pak nadešla sobota, první srpnový den a zároveň poslední den našeho putování po jihovýchodní Moravě, které jsme zakončili v lázeňském městě - v Luhačovicích. I tady jsme potkávali spoustu lidí dobrého srdce ze všech koutů naší země i ze zahraničí, kteří neváhali a vyjadřovali nám jak laskavým slovem, tak i svým podpisem pod petici podporu a pomohli tak za naším putováním udělat důstojnou tečku.


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.