Objasňování pravdy, Průvody, Aktivity u nás

 • Česká republika/Pec pod Sněžkou: Petiční akce v Peci pod Sněžkou

  Pec pod Sněžkou v Krkonoších je jedním z výchozích míst, odkud turisté a výletníci proudí směrem k vrcholu nejvyšší hory - Sněžky. Na jejím úpatí, na parkovišti U kapličky, během víkendu 6. až 7. srpna 2011, byli turisté a návštěvníci hor upoutáni odlišnou prezentací, než poskytují kiosky s občerstvením, informační centra s horskými prospekty nebo pohlednicemi. Za společné spolupráce mezinárodní skupiny praktikujících Falun Dafa, za použití bannerů a petičních stolků byli kolemjdoucí po dva dny přitahováni tragickou situací lidských práv v Číně.
 • Česká republika/Praha: Smutné výročí 12 let pronásledování připomněli i praktikující Falun Gongu v České Republice

  V Praze na Václavském náměstí se v sobotu 23. července 2011 podepisovala petice na podporu lidí, kteří jsou v Číně pronásledováni kvůli tomu, že se věnují poklidné praxi kultivace mysli a těla s názvem Falun Gong či Falun Dafa. Václavské náměstí je nejen oblíbenou zastávkou turistů, ale je již tradičně také místem, kde lidé vyjadřují své názory a protestují proti bezpráví. I proto si praktikující Falun Gongu vybrali právě toto místo, aby upozornili na pronásledování, které vede komunistický režim v Číně proti Falun Gongu od 20. července 1999, tedy již více než dvanáct let.
 • Česká republika/Ostrava: Petiční akce ke smutnému 12. výročí pronásledování Falun Gongu Komunistickou stranou Číny

  Jako každým rokem, i letos byl petiční stolek a bannery o krutém mučení praktikujících meditační praxe Falun Gong k vidění v Ostravě, u tramvajové zastávky Elektra, a to ve dnech 14. až 17. července 2011. Praktikující Falun Gongu objasňovali kolemjdoucím pravdu o pronásledování i o hrůzném násilném odběru orgánů lidem zaživa. Svůj nesouhlas vyjadřovali nejen slovně, ale i podpisem petice, na které tak přibylo na pět set podpisů. Zazněla slova podpory jako: „Děláte dobrou věc!“ a „Podporuji vás jako nikdo jiný!“ Bylo mnoho i takových, kteří chtěli pomoci i jiným způsobem, například: „Dejte mi letáčky, já je rozdám v práci kolegům.“
 • Česká republika/Velehrad: Milosrdenství proti tyranii

  Pronásledování Falun Gongu Komunistickou stranou Číny - bezesporu jedna z nejrozsáhlejších a nejlépe utajovaných genocid dnešní doby - je navzdory svému již dvanáctiletému trvání pro nemalou část naší veřejnosti stále zcela neznámou tragédií dnešních dnů. I proto se skupina praktikujících Falun Gongu rozhodla při příležitosti 12. ročníku „Dnů lidí dobré vůle“, které se konaly na Velehradě ve dnech 5. až 6. července 2011, informovat návštěvníky této akce o tomto pronásledování.
 • Pozvánka na tiskovou konferenci s diskusí u příležitosti křtu českého vydání knihy Kao Č´-šenga: Za Čínu spravedlivější

  Zveme Vás tímto na tiskovou konferenci s diskusí u příležitosti křtu českého vydání knihy Kao Č´-šenga: Za Čínu spravedlivější. Tato akce se koná pod záštitou senátora Jaromíra Štětiny a předsedy PEN klubu Jiřího Dědečka.
 • Česká republika/Praha: Den Falun Dafa se slavil na pražském Václavském náměstí

  Den Falun Dafa připadá každoročně na 13. května, tedy na den, kdy byl Falun Gong (nebo také Falun Dafa) poprvé v Číně představen veřejnosti. Zároveň je to den narození Mistra Li Hongzhi, zakladatele Falun Gongu. V Čechách se letos při příležitosti Dne Falun Dafa konala petiční akce na pražském Václavském náměstí, a sice s jednodenním zpožděním, v sobotu 14. května 2011. Skupina asi patnácti lidí, praktikujících tuto metodu kultivace mysli a těla, se sešla, aby poukázala na otřesnou situaci, které jsou vystaveni příznivci Falun Gongu v Číně.
 • Česká republika/Pelhřimov: Petiční akce Falun Dafa v Pelhřimově

  Dne 12. listopadu 2010 se díky petiční akci v Pelhřimově měli lidé možnost seznámit s meditační praxí Falun Dafa a jejími příznivými účinky nejen na zdraví, ale i na charakter člověka, protože klade největší důraz na tři morální principy: Pravdivost, Soucit a Snášenlivost (čínsky Zhen, Shan, Ren). Pomocí informačních materiálů se lidé dozvídali i krutou skutečnost, že právě tito laskaví lidé v Číně jsou pronásledováni Komunistickou stranou Číny, jelikož se odmítají vzdát těchto principů a přijmout komunistickou ideologii. Lidé u stolku s peticí měli možnost vyjádřit svůj postoj vzápětí poté, co byli seznámeni s tímto pronásledováním.
 • Česká republika/Praha: Pravidelné petiční akce se vrátily na Příkopy

  Tradice pravidelných petičních akcí v pražské ulici Na Příkopech byla v sobotu 9. října 2010 obnovena. Několik dobrovolníků mělo plné ruce práce, aby kolemjdoucím nabídli informace o perzekuci, které jsou v Číně již jedenáct let vystaveni lidé praktikující tradiční metodu kultivace mysli a těla, známou po celém světě jako Falun Gong či Falun Dafa. Zatímco vysvětlovali podrobnosti o situaci v Číně a rozdávali informační materiály, našli si také čas, aby předvedli cvičení Falun Gongu.
 • Česká republika/Jihlava: Petiční akce na Vysočině

  V pondělí 16. srpna 2010 se asi deset praktikujících Falun Dafa sešlo na jihlavském náměstí, aby objasňovali pravdu kolemjdoucím a informovali o současné situaci lidských práv v Číně. Ještě než vztyčili bannery s nápisy, lidé se zajímali, o co tu jde. „Ta hudba, která vám tu hraje, působí velmi uklidňujícím dojmem. Přitahuje a uklidňuje,“ sdíleli lidé, posedávající poblíž na lavičkách. „Mě z té hudby mrazí anebo cítím teplo v rukou,“ řekli další, kteří se zastavili u petičního stolku.
 • Česká republika/Uherské Hradiště: Petice proti pronásledování Falun Dafa byla k dispozici na vyhledávaném filmovém festivalu

  Ve dnech 6. až 10. července 2010 se stejně jako minulý rok konala petiční akce v Uherském Hradišti na záchranu lidí, kteří se v Číně věnují kultivační praxi Falun Dafa. Při příležitosti konání známého filmového festivalu, na který se každoročně sjíždí mnoho lidí z celé České republiky, měli lidé možnost se zasadit o zastavení pronásledování těchto dobrých lidí. Čeští příznivci této metody zušlechťování mysli a těla vysvětlovali kolemjdoucím fakta o krutém pronásledování, jemuž jsou praktikující Falun Dafa v Číně již jedenáctým rokem vystaveni.
 • Česká republika: Michael Kocáb, zmocněnec vlády pro lidská práva, se setkal s představiteli Falun Gongu

  Dne 22. července 2010 přivítal Michael Kocáb, zmocněnec vlády České republiky pro lidská práva, na Úřadu vlády pana Chung-čchang Liou, vyznavače meditační metody Falun Gong. Pan Chung-čchang Liou a jeho rodina, společně s dalšími vyznavači Falun Gongu, jsou oběťmi již deset let trvajících perzekucí ze strany čínské vlády. Pan Chung-čchang Liou byl přinucen svoji vlast opustit, dnes žije v Holandsku a hledá podporu pro kroky odsuzující teror čínského státu vůči vyznavačům Falun Gongu.
 • Česká republika/Praha: Petice proti pronásledování Falun Dafa budila pozornost na pražském náměstí Republiky

  Čeští praktikující Falun Dafa - starobylé praxe kultivace mysli a těla - se sešli v Praze na náměstí Republiky, aby upozornili na situaci lidí, kteří se této metodě věnují v Číně, kde jsou od roku 1999 terčem krutého pronásledování tamního komunistického režimu. U informačních tabulí v češtině a angličtině se zastavovalo mnoho cizinců i místních obyvatel. Desítky z nich pak nesouhlas s pronásledováním Falun Dafa v Číně ztvrdilo svým podpisem na petici.
 • Česká republika/Praha: Akce na záchranu praktikujících Falun Dafa byla k vidění v ulici Na Příkopě v Praze

  Dne 26. června 2010 se v Praze v ulici Na Příkopě konala petiční akce na záchranu lidí, kteří se v Číně věnují kultivační praxi Falun Dafa. Čeští příznivci této metody zušlechťování mysli a těla vysvětlovali kolemjdoucím fakta o krutém pronásledování, jemuž jsou praktikující Falun Dafa v Číně již jedenáctým rokem vystaveni. Předváděli také samotná cvičení Falun Dafa. Jemné cvičební pohyby a ušlechtilé principy Falun Dafa - Pravdivost, Soucit a Snášenlivost - ostře kontrastovaly s hrůznými popisy mučení v čínských věznicích a pracovních táborech na informačních materiálech.
 • Česká republika/Velehrad: Milosrdenství proti tyranii

  V pondělí 5. července 2010 si naše země připomněla odkaz byzantských věrozvěstů, bratrů Konstantina a Metoděje, kteří na tehdejší Velkou Moravu přinesli křesťanskou víru a poselství milosrdenství Ježíše Krista. Jako každý rok se centrem oslav stal moravský Velehrad, na který směřovala tradiční pouť spojená se slavnostní mší, které se zúčastnily desetitisíce věřících i běžných návštěvníků pouti. A již po několikáté se poutě zúčastnilo také několik praktikujících Falun Dafa, kteří pomocí informačních bannerů, brožur a letáků informovali poutníky o děsivé realitě dnešní Číny...
 • Česká republika/Třebíč: Petiční akce v Třebíči

  Dne 1. července 2010 proběhla v Třebíči petiční akce s objasňováním pravdy o pronásledování praktikujících Falun Dafa v Číně. Tato petiční akce se konala na Komenského náměstí, kde nám široké prostranství umožnilo rozložit bannery, informující o krutém pronásledování lidí, kteří se věnují této pokojné meditační disciplíně. Praktikující, přesto, že bylo velmi teplé počasí, prováděli na sluníčku cvičení, které upoutávalo kolemjdoucí. Někteří s obdivem a ve stínu nevěřícně sledovali praktikující, jak cvičí. Při druhém cvičení někdo poznamenal: „Jak to může vydržet tak dlouho?“ Lidé se nejen zajímali o cvičení, ale také si četli informační bannery a brali si letáčky. Mnozí poté, co si je přečetli, se vrátili a podepsali petici.