Česká republika/Velehrad: Milosrdenství proti tyranii

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Od praktikujícího Falun Dafa z České republiky

Pronásledování Falun Gongu Komunistickou stranou Číny - bezesporu jedna z nejrozsáhlejších a nejlépe utajovaných genocid dnešní doby - je navzdory svému již dvanáctiletému trvání pro nemalou část naší veřejnosti stále zcela neznámou tragédií dnešních dnů. I proto se skupina praktikujících Falun Gongu rozhodla při příležitosti 12. ročníku „Dnů lidí dobré vůle“, které se konaly na Velehradě ve dnech 5. až 6. července 2011, informovat návštěvníky této akce o tomto pronásledování.

Nedaleko kaple Cyrilka byl tak jako minulé roky postaven informační stolek s peticí odsuzující tuto perzekuci. Proudící davy poutníků se tak mohly seznámit s krutým pronásledováním a s krutou realitou dnešní Číny, ve které pro sobectví a pokrytectví stranických pohlavárů nezbývá místo pro nebeské hodnoty a víru v Boha. V České republice většina lidí také zažila vládu komunismu. Mnozí jako křesťané lehce chápali, že komunismus vycházející ze sociálního darwinismu má ve své podstatě násilí. Proto jako novodobé ateistické náboženství bojuje proti duchovnosti a hodnotám, které víra zastupuje. Lidé jsou za svoji víru krutě pronásledováni. Týká se to nejen duchovního učení Falun Gong (vycházejícího z principů Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti), ale i křesťanů a jiných vír, pokud se odmítají vzdát vyšších principů a sklonit se před komunistickou ideologií.

U informačního stolku s petičními archy projevovali lidé nečekaný zájem. Zastavovaly se zde hloučky poutníků a s otevřeným srdcem svým podpisem přidávaly kapku pomoci do oceánu milosrdnosti k záchraně lidství i člověka.

 

Vyobrazeným mučením i násilnými odběry orgánů živým lidem (praktikujícím Falun Gongu, křesťanům a dalším režimu nepohodlným lidem) byli návštěvníci Velehradu pobouřeni, a tak mnozí neváhali s podpisem petice. Někteří už byli seznámeni s tímto problémem z minulých ročníků „Dnů lidí dobré vůle“, na kterých již měli možnost petici podepsat. U petičních archů se často tvořily fronty a leckdy se podpisy plnily takovou rychlostí, že praktikující skoro nestíhali vyměňovat archy. Jedna paní byla situací tak pohnuta, že si vzala desítky letáků s sebou, aby je mohla rozdat v kostele a jinde, protože netušila, že se něco tak krutého může ve světě stále dít.

Zájem vyvstal také o novou knihu čínského právníka Kao Č´-šenga „Za Čínu spravedlivější“, který bojoval za lidská práva v Číně a nyní je nezvěstný. O tuto akci se také zajímala televize Prima. Poutníci svátek slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje oslavili v hojném počtu a potvrdili, že název setkání „Dny lidí dobré vůle“ splnil svůj účel. Jako důkaz mohou posloužit stovky rozdaných letáčků a více než tři stovky podpisů pod petici za zastavení pronásledování.

Podpisy poslouží jako apel k vládním představitelům, aby při jednání s čínskými protějšky byla vždy zmíněna také otázka lidských práv v Číně.


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.