Německo: Číňan žijící v Německu byl obviněn ze špionáže pro Komunistickou stranu Číny (2. část)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Te Siang a Wu S'-ťing

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/201105/2895.html

Komunistická strana Číny vyhrožuje i slibuje výhody praktikujícím Falun Dafa a jejich rodinám

Komunistická strana Číny v uplynulých více než deseti letech nikdy nepřestala terorizovat praktikující Falun Dafa a jejich rodiny. Tímto způsobem se je snaží donutit ke spolupráci, aby zradili ostatní praktikující. Tři praktikující z Německa či jejich rodiny byli v Číně šikanováni agenty státní bezpečnosti. Ti je neustále nutili ke spolupráci, aby se stali tajnými informátory policie a shromažďovali informace o Falun Dafa.

Případ 1:

Pan Liou Te-čchin, praktikující Falun Dafa z Německa, zveřejnil na webové stránce Ming-chuej/Clearwisdom článek s názvem „Agenti státní bezpečnosti ode mě žádali, abych se stal jejich informátorem“. Pan Liou Te-čchin dostal 30. června 2003 vízum na cestu do Německa a hned v červenci téhož roku si ho pozvali agenti „Úřadu 610“ na pohovor. Hlavním tématem rozhovoru bylo, aby se stal informátorem a prováděl špionáž ohledně aktivit Falun Dafa v Německu. Pan Liou Te-čchin se k tomu nijak nevyjádřil a při rozhovoru zachoval mlčení. Později bylo potvrzeno, že jeho telefon v Číně je odposloucháván. Koncem srpna roku 2003 mu na mobilní telefon zavolala agentka Čao z Ministerstva pro státní bezpečnost v Číně a žádala od něho spolupráci. Pan Liou Te-čchin její nabídku odmítl a hovor ukončil.

Případ 2:

V dubnu roku 2002 odjel pan Čang Ťün-an, praktikující Falun Dafa z Německa, se svou manželkou Veronikou na návštěvu své rodiny do Šang-chaje. „Úřad 610“ je nechal nepřetržitě sledovat. Byli pod neustálým dohledem dvou tajných agentů nebo je sledovala dvě policejní auta. Agenti přišli i do jeho bytu a prohledali mu zavazadla. Vzali mu dvě knihy Zhuan Falun v čínštině a v němčině a další knihy. Agenti vyhrožovali celé jeho rodině a nutili příbuzné ke spolupráci. Poté pana Čang Ťün-ana i jeho manželku přemluvili, aby se dostavili do hotelu Ťin-ťiang v Šang-chaji. Tam se je pokoušeli dva tajní agenti „převychovat“ [2] a nutili je, aby se vzdali své víry.

Den před odjezdem do Německa je tajní agenti ještě pozvali na oběd do restaurace. Tam pana Čang Ťün-ana nutili ke spolupráci, až se vrátí do Německa. On jejich nabídku odmítl. Poté ho agenti žádali, aby o celé věci pomlčel a zároveň vyhrožovali jeho rodině v Číně represemi, pokud bude v aktivitách Falun Dafa v zahraničí pokračovat.

Případ 3:

Rodiče jedné praktikující byli v Číně v uplynulých třech letech často šikanováni agenty státní bezpečnosti. Vždy se jednalo o dva až tři tajné agenty v civilu, kteří nikdy neprokázali svou totožnost, jen se představili jako agenti státní bezpečnosti. Nutili je k tomu, aby přemluvili svou dceru žijící v Německu ke spolupráci s čínskou tajnou službou. Slibovali všechny možné výhody, jakož i návštěvu jejich dcery, zaplacení letenky či dostávání peněžních odměn v Německu. Oni však tento požadavek agentů odmítli.

Agenti je tedy žádali, aby odjeli sami do Německa a tam shromažďovali informace, což by jim také přineslo celou řadu výhod. Ti však i tento návrh odmítli. Poté agenty posedla zuřivost a začali rodičům vyhrožovat, že už nemusí svou dceru nikdy spatřit. Přes tři roky agenti nasazovali jemné i tvrdé prostředky. Když tito rodiče onemocněli, agenti je navštívili a přinesli jim čerstvé ovoce. Přišli i o svátcích. Všechno to dělali s úmyslem, aby je přemluvili ke spolupráci.

Ti, kdo pronásledují Falun Dafa, jednají zlovolně

Pan Jang Sen, předseda Asociace Falun Dafa USA, řekl: „Věříme, že dobro bude odměněno a zlo potrestáno. Až budou zločiny tajných agentů dostatečně závažné, dostanou nakonec to, co si zaslouží. Mistr Li Chung-č' řekl ve svém článku zveřejněném v květnu roku 2009 na webové stránce Ming-chuej/Clearwisdom, že tito lidé by měli co nejrychleji odhalit špatnosti, jichž se dopustili. To znamená ukončit přemlouvání a nátlaky, nově uspořádat svůj život a nalézt cestu zpět ke kultivaci. To je soucit a brána je do široka otevřená. Nehraje roli, že člověk chyboval, pokud je schopen své chyby napravit. Jestliže však ona osoba ví, že to je zlé a přesto to dělá kvůli penězům a osobnímu zisku, bude nakonec potrestána.“

Pan Wu Wen-sin, předseda evropské Asociace Falun Dafa, řekl: „My, jako kultivující, nemáme zájem chytat tajné agenty. To je úkolem německé zpravodajské služby. Chtěl bych jen upozornit všechny ty, kdo dodávají informace Komunistické straně Číny, že pan John Z. byl čtyři roky sledován a zpravodajská služba přesně ví, s kým se setkal v Pekingu. Tento případ byl po nashromáždění velkého množství bezchybných důkazů nakonec předán prokuratuře. Vy, kdo jste ještě nebyli obžalováni, nepřenechávejte věci náhodě a nemyslete si, že o vás nic nevědí. Celou dobu jste sledováni. Kdo se nechce z případu Johna Z. poučit a nadále podporuje pronásledování Falun Dafa, bude velmi pravděpodobně zanedlouho také německou prokuraturou obžalován.“

Poznámky:

[2] Převýchova: Často používaná formulace pro mučení a týrání. Je to obvyklá taktika při pokusu přimět praktikující Falun Dafa, aby se zřekli své víry.

Německá verze: http://de.clearharmony.net/articles/201104/58092.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.