6. Česko-slovenská Fa konference: Několik mých pochopení

Od praktikujícího Falun Dafa z České republiky

Vztahy mezi praktikujícími

Uvědomil jsem si, že úspěch mnohých projektů je ovlivněn vztahy mezi praktikujícími.

Jednou jsem seděl v přední řadě na konferenci deníku The Epoch Times v New Yorku. Několik metrů ode mne se objevil jeden zahraniční praktikující, s nímž jsem se již několikrát potkal, ale vnitřně jsem s ním úplně nesouzněl a neměli jsme pevný a čistý vztah.

Seděl jsem před ním a uvědomoval jsem si rozpory mezi námi. Hlavou mi proběhla myšlenka na to, že jsme oba praktikující, máme společný cíl a ani jeden z nás nechce mezi námi vytvářet žádné rozpory.

To, co mezi námi bylo, byla karma z minulých životů, jasně jsem to vnímal. Před očima mi proběhl jako film proces, který by byl nutný k vyrovnání této karmy. Mnohé situace a spory, kterými by se vše nakonec urovnalo. Pomyslel jsem si, že nemáme čas všechny tyto věci absolvovat, máme mnoho práce, kterou musíme společně uskutečnit a nemůžeme se zabývat touto karmou.

Řekl jsem si, že mu odpouštím, a ať už mi v minulosti udělal cokoliv, nechci od něj za to žádnou náhradu a prosím ho, aby mi odpustil to, čeho jsem se dopustil já vůči němu. Ještě jsem opustil osobní kalkulování nad ziskem ctnosti za jeho špatné skutky vůči mně a poprosil jsem Mistra, aby nám pomohl mezi námi všechno urovnat v jiné dimenzi.

Zavřel jsem oči a cítil jsem, jak se mezi námi v jiné dimenzi vše přeuspořádává shovívavými řešeními a vztah mezi námi se fyzicky pročišťuje. Vnímal jsem proud pozitivní energie, který se v tomto procesu uvolnil. Když bylo všechno přeuspořádáno a zesouladěno, otevřel jsem oči a ten praktikující stál přede mnou a podával mi ruku. Vítal mě na konferenci, a i když jsme mezi sebou před tím neměli nějak blízký vztah, usmíval se na mě, jako kdybychom se znali věky. Bylo mi jasné, že i on pocítil ten proces.

Uvědomil jsem si, že všechno negativní mezi praktikujícími je překážkou vytvořenou v iluzi smrtelného světa. Je zbytečné se tím zaobírat a můžeme požádat našeho Mistra o shovívavé řešení.

Démoni nás mohou připravit o čas ke kultivaci a záchraně bytostí

Když si večer řeknu: „Už je pozdě, musím jít spát, budu cvičit ráno, teď už jsem unavený a ráno vstanu brzy a budu cvičit první až páté cvičení,“ někdy se stane, že ráno nevstanu a propásnu tak cvičení večer i ráno.

Když jsem večer unavený, ale přesto jdu cvičit, mám za sebou alespoň ta cvičení, která jsem zvládl večer. Když se ráno neprobudím, není to až taková škoda. Nejlepší je si zaběhnout rytmus pravidelného ranního vstávání a cvičení, ale jde to těžko, protože sloužím noční směny a ty mi pravidelný rytmus znesnadňují.

Nejhorší je podvolit se a upadnout do pocitu únavy a ospalosti. Stále musím mít na paměti, že únava a ospalost jsou démoni, kteří se mě snaží okrást o čas na záchranu bytostí a kultivaci.

Samozřejmě musíme odpočívat, ale podle mé zkušenosti je možné se dlouhodobě udržet aktivní a bdělí, i když spím pouze pět hodin denně. Když se mi daří dosahovat standardu pěti cvičení a studia Zákona s nerušenou a soustředěnou myslí každý den, potom je démonické zasahování tohoto druhu velmi slabé.

Neměli bychom se nechat zlákat démony k touze po pohodlí. Dlouhý spánek nás může připravit o čas ke kultivaci a záchraně bytostí.

Víra v Mistra

Zjistil jsem, že nejhůře přecházím od vlastního plánování k víře v Mistrova uspořádání. Při práci na různých projektech stále musím hledat rovnováhu mezi tím, co chci a dělám já podle vědění získaného ze svých zkušeností a podle toho, co nás učí náš Mistr a toho, co on sám uspořádává, aby se stalo.

Uspořádání historie se mi jeví při pohledu zpět do minulosti jako velmi komplexní, a proto, aby se dnes objevila jedna věc, se již v minulosti stala řada jiných uspořádaných přípravných událostí. To se týká samozřejmě také věcí, které děláme pro objasňování pravdy. Tato skutečnost se mi projevuje stále jasněji a stále jasněji ji také vnímám.

Neustálou překážkou se ovšem stává neustálý proces kultivace, při němž se kultivuje nezkultivovaná část mého já. Když je mi dnes něco jasné, za několik dní nebo zítra v té věci mohu udělat chyby nebo úplně zapomenout na to, jak se má taková situace řešit. Jediný způsob, jak tím vším projít a nezpůsobit ostatním a sobě újmu, je neustále se udržovat ve stavu kultivace.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.