Tradiční čínská kultura: Příběh o tom, jak lze spáchat hřích i jedinou žádostivou myšlenkou

Během vlády dynastie Čching šel jeden kandidát na provinčního úředníka do Pekingu ke zkouškám. Vedoucím hotelu, kde pobýval, byla čerstvá vdova. Protože bylo hodně sněhu, který zablokoval cesty, musel muž v hotelu zůstat o pár dnů déle. Po několika dnech, jak se tak na sebe pořád dívali, se do sebe zamilovali a začali mít chlípné myšlenky. Kandidát šel k pokoji vdovy a chystal se zaklepat na dveře, když se mu náhle vynořila myšlenka: „Ne, tohle nesmím udělat. Chystám se jít ke zkouškám na státního úředníka. Když vkročím dovnitř a budu s ní mít poměr, nebesa mi první místo u zkoušek odepřou. Musím se vrátit!“

Když se vrátil do pokoje, vdova na něj začala myslet. Vyšla ze dveří a pomyslela si: „Ne! Jsem vdova a měla bych dodržovat cudnost vůči svému manželovi. Jak bych na tohle mohla zapomenout hned, jak uvidím mladého muže? Ne, musím se vrátit!“ (V čínské mytologii se má za to, že když si vdova zachová cudnost a zůstane čistá, půjde po smrti do nebe. Ale když se proviní nevěrou, ten hřích bude stačit na to, aby šla do pekla.) A tak se vdova vrátila do pokoje.

Když se mladík vrátil do pokoje, nedokázal ovládnout svou hořící touhu a šel zpět ke dveřím vdovy a zaklepal. Než ale dveře otevřela, muž utekl pryč, protože si uvědomil, že by tam neměl být. Bál se, že mu bude odepřeno bohatství a sláva, když se dopustí cizoložství. (Existuje staré rčení, že když máte vynikající vědomosti a je vaším osudem vyhrát zkoušky na úředníka, pokud jste vinen cizoložstvím nebo jste spáchal zlé skutky, nebesa vaše první místo zruší.) A tak se vrátil do pokoje ještě před tím, než vdova dveře otevřela.

Ale vdova už věděla, že tam byl, a tak šla a zaklepala na jeho dveře. Sama se sebou bojovala a připomínala si, že nesmí být nevěrná. A tak se vrátila. A tak takto dvakrát či třikrát chodili tam a zpět. Nakonec muž dveře otevřel, ale oba zůstali váhavě stát. Chtěli to udělat, ale také měli strach.

Najednou uslyšeli z výšky hlas: „Hej! Oba dva jste to chtěli a pak jste se to báli udělat, pořád dokola. Můj zápisník je celý počmáraný!“ Uslyšeli, jak něco padá, a oba dva se zachvěli. Zvedli ze země notes, který jim spadl k nohám. Ukázalo se, že je to Kniha zásluh a provinění. V knize byly jejich jména: Vítěz provinčního kola zkoušek na státního úředníka, jehož jméno bylo přeškrtnuté kvůli cizoložství, a vdova, která měla jít do nebe, protože byla věrná, a její jméno přeškrtnuté poté, co se dopustila cizoložství. Když se podívali lépe, uviděli, že je tam slovo „nespácháno“ a jejich jména. Pod tím bylo slovo „vinen“ a jejich jména byla přeškrtnutá. Zápisník byl celý počmáraný od neustálého přepisování. Když to viděli, vrátili se do svých pokojů a už se neodvážili mít znovu nemravné myšlenky.

***

Každá myšlenka, která z lidského srdce vyvstane, je nebesům a zemi známa. Mylně jsem se domníval, že je v pořádku mít chlípné myšlenky, když ten skutek nespáchám, že bez skutečného činu by tam nebyl hřích anebo by byl jen hříchem lehkým. Vypadá to, že jsem se mýlil.

Když se Lu Čching z dynastie Ming vracel zpět z Říše mrtvých, jeden hodnostář v pekle mu řekl, že mít nemravné myšlenky je vážný hřích. Pro Bohy, kteří to mají na starosti, je také velkým hříchem, když si myšlenky opravdivě nezapisují.

A proto, když chce mít člověk štěstí, potřebuje se zbavit špatných a chlípných myšlenek okamžitě, protože jakmile žádostivá myšlenka vyvstane, je to velký hřích a nepřinese nic dobrého. Život člověka se změní, ztratí štěstí a jeho život může být zkrácen.

Pro praktikujícího je to ještě závažnější, protože jediná žádostivá myšlenka může zničit jeho cennou příležitost.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/3/21/237882.html
Anglická verze: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2011/6/3/125783.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.