Prohlášení představitelů českých měst o podpoře praktikujícím Falun Gongu a nesouhlasu s jejich pronásledováním

Vážený pane (jméno vynecháno),

Dovolte abychom i my vyjádřili naši podporu praktikujícím Falun Gongu a protest proti hrůzám, které se v Číně odehrávají. Je s podivem, že nenávist ze strany vládnoucího režimu je namířena právě proti skupině lidí praktikující Falun Gong, metodu rozvíjení těla a mysli, která učí soucitu, toleranci a pravdivosti.

Jsme přesvědčeni, že je nutné postavit se proti útlaku, násilí, nesvobodě a diskriminaci. Postavit se proti jakémukoliv porušování lidských práv. Věříme, že vyvíjející se tlak ze strany všech, kteří jednoznačně odmítají nelidské, kruté a ponižující konání čínské vlády, donutí její představitele k propuštění vězněných a ukončení všech nesmyslných represí.

Dovolte, abychom stejně tak vyjádřili podporu všem, kteří pomáhají a aktivně se zapojují do boje proti tomuto útlaku a to nejen v rámci Asociace FALUN GONG České republiky.

Upřímně

Mgr. Alena Marvanová, Místostarostka, DopisVážení,

jsem zastáncem principů antické demokracie a veškeré mé počínání zakládám na lidském přístupu k ostatním. Zrůdnost jakéhokoliv režimu striktně odsuzuji a s plnou vážností se stavím proti zvůli těch, kteří si usurpují právo rozhodovat o druhých, nutit je násilím či pod psychologickým nátlakem činit cokoliv proti jejich přesvědčení a ponižovat nepohodlné osoby mučením.

Jsem rád, že moji kolegové Pleva a Zvěřina oceňují Vaši snahu dosáhnout zastavení tyranského a diktátorského pronásledování, přidávám se k jejich podpoře a věřím, že dokážeme společným úsilím vytvořit bariéru proti nelidskostem kdekoliv na světě.

S pozdravem

Tomáš Úlehla, primátor města Zlína

P.S. Váš dopis jsem předal kompetentní náměstkyni k projednání v Radě města Zlína.

Ve Zlíně dne 15.07.2004Prohlášení

Prohlašuji, že jsem proti jakémukoliv násilí a nespravedlnosti v tomto světě i mimo něj. Nesouhlasím s trestáním a pronásledováním za pravdu a spravedlnost.

Prosazuji pravdivost, dobrotu a tolerantnost a budu podporovat a šířit tuto myšlenku všemi způsoby a prostředky.

Václav Houštěcký

starosta města Lysá nad Labem

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.