Prohlášení o podpoře praktikujícím Falun Gongu a nesouhlasu s jejich pronásledováním od rektora Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

V Brně dne 28.července 2004


Vážený pane místopředsedo,


na základě Vaší výzvy chci alespoň touto cestou - přihlášením se k petici - vyjádřit svoji podporu všem těm, kdo jsou v Číně pronásledováni v důsledku svých aktivit v hnutí Falun Gong. Netolerance totalitních režimů vůči jiným názorům je vždy, dříve nebo později, sledována zločinnou brutalitou vůči nevinným a bezbranným lidem, jako je tomu i v tomto případě. A často bývají takto pronásledováni právě ti, kdo prosazují soucit a snášenlivost. Také my máme zkoušenosti s dobou, kdy zde vládla podobná netolerance a zvůle. Proto bychom měli být schopni nezapomínat na svou někdejší zkušenost, proto jsme povinni alespoň v rámci daných možností podpořit a posílit ty, pro něž jsou podobné zážitky bohužel stále aktuální.

Také proto a v tomto smyslu odsuzuji zločinné jednání oficiálních čínských institucí a úřadů a velmi myslím na všechny ty, kdo jsou pronásledováním postiženi. Chci podpořit všechny akce české i světové veřejnosti, které povedou k tomu, aby bylo zabráněno utrpení nevinných lidí.


S pozdravem


prof. PhDr. Václav Cejpek
rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.