K příležitosti Mezinárodního dne proti mučení podpořili praktikující Falun Gongu poslanci p. Doc. MUDr. Zvěřina CSc., p. Pleva, senátor p. Mgr. Kroupa a výbor Olympic Watch

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ke Dni boje proti mucení.... 26.6.2004

Jedním z prvotních prokletí lidstva je jeho sklon k násilí. Podobně jako jejich subhumánní příbuzní, dovedou být lidé velice krutí ke svým nepřátelům, ale také k nepřátelům domnělým. Krutost je z povahy věci lidskými kulturami setrvale potlačována jako věc nelidská a nemorální. Ten kulturní vliv se bohužel nikdy neuplatní univerzálně a dokonale. Lidé se až příliš často nechají znovu a znovu svést k agresivnímu chování vůči svým bližním.

Tragické je, když lidé nepronásledují skutečné nepřátele, ale krutě se chovají k lidem, kteří jim neubližují, ba právě naopak, patří k vyznavačům kultů pravdy, laskavosti a rozvážné kontemplace. K takovým tragickým projevům patří pronásledování a mučení příslušníků hnutí Falun Gong dnešním komunistickým čínským režimem. Poznal jsem filozofii toho hnutí myslím docela dobře a jen obtížně si umím představit, co vlastně tu nenávist vládnoucího režimu vyvolalo.

Rád bych věřil tomu, že se všichni jednoho dne probudíme do světa bez násilí, bez terorismu a bez ideologického útlaku. Rovnost všech před zákonem a lidská svoboda jsou základní demokratické hodnoty. Připomeňme si je zejména dnes, kdy vystupujeme proti mučení a proti politické zvůli.

Jaroslav Zvěřina
Místopředseda Výboru pro záležitosti Evropské unie PSP ČRVážení přátelé, praktikující Falun Gongu,


dovolte mi, abych vás pozdravil alespoň touto cestou. Když jsem přemýšlel, co říci k problematice lidských práv a svobody, ať náboženské či osobní, vzpomněl jsem si na román Ernesta Hemingwaye Komu zvoní hrana. Tato kniha je uvozena citátem z básně Johna Donna, který zni : "Žádný člověk není ostrov sám pro sebe;... smrtí každého člověka je mne méně, neboť jsem část lidstva. A proto se nikdy neptej, komu zvoní hrana. Zvoní tobě." Jsem přesvědčen, že totéž platí i pro svobodu a lidskou důstojnost. Jsem přesvědčen, že kdekoli na světě je pošlapávána něčí lidská důstojnost, je omezována něčí svoboda a jsou někomu upírána něčí práva, je pošlapávána i moje lidská důstojnost, je omezována moje svoboda jsou upírána práva také mně.

Lidská svoboda je nedělitelná a týká se opravdu celého lidstva. Přesto, že je mnohdy pohodlné zavřít oči, zacpat si uši, zatvrdit své srdce a říkat si, že mě se to netýká, týká se to i mě více, než jsem ochoten si připustit. Jsem už zasažen jedem lhostejnosti a egoismu, který pomalu otravuje moji duši. Pak se i já měním z nezaujatého pozorovatele na spolupachatele.


Vážení přátelé,


jsem rád, že vás se moje předchozí slova netýkají. Vždyť už svojí přítomností zde dáváte jasně najevo na čí straně stojíte. Dovolte mi, abych popřál vašemu jednání mnoho zdaru a pozdravil vás latinským sursum corda - vzhůru srdce. Protože naše srdce plná lásky a pochopení pro druhého jsou tím nejúčinnějším nástrojem v boji proti každému zlu.


Petr Pleva
Poslanec PS PČR za ODSVážení přátelé,


k porušování lidských práv nesmíme mlčet, bez ohledu na to, ve které části světa se odehrává: v Bělorusku, na Kubě nebo v Číně. Chci pozdravit praktikující Falun Gongu v České republice a poděkovat jim za úsilí zastat se lidí mučených a pronásledovaných. Chci při této příležitosti také vyjádřit podporu pronásledovaným z Falun Gongu v Číně, chci ocenit jejich statečnost a vytrvalost. Chci rovněž vyjádřit naději, že trvalý tlak světového veřejného mínění nakonec donutí představitele čínské vlády uplatňovat politiku lidských práv v souladu s dohodami OSN.


Daniel Kroupa

senátor

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.