Podpora v snahe o zastavenie prenasledovania Falun Gongu

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Novovzniknutá Slovenská Asociácia Falun Gong oslovila listom viacerých dekanov vysokých škôl na Slovensku s informáciami o prenasledovaní Falun Gongu v Číne. Ako reakciu na tento list dekan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity vyjadril svoju podporu našej snahe zastaviť prenasledovanie, mučenie a zabíjanie nevinných ľudí. Tiež vyjadril želanie, aby naše úsilie o zastavenie genocídy prebiehajúcej voči prívržencom Falun Gongu viedlo k zmene postoja čínskej vlády.

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.