Česká republika/Praha: Senátoři Parlamentu ČR vyjádřili solidaritu s pronásledovanými praktikujícími Falun Gongu

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Paní Lu Š-pching se během své návštěvy České republiky setkala se sedmi senátory Parlamentu ČR. Mluvila s nimi o své zkušenosti z pracovních táborů v Číně, kde byla vězněna, psychicky i fyzicky krutě týrána a ponižována. Paní Lu Š-pching je jednou z milionů obětí systematického pronásledování duchovní disciplíny Falun Gong, kterou spustil bývalý tajemník Komunistické strany Číny Ťiang Ce-min. Paní Lu Š-pching na rozdíl od praktikujících Falun Gongu v Číně, kteří dosud žijí v ohrožení života, měla velké štěstí - podařilo se jí v roce 2007 z Číny vycestovat do Finska, kde dodnes žije se svým manželem.

Paní Lu Š-pching se sešla s paní Alenou Palečkovou, místopředsedkyní Senátu Parlamentu ČR, a jejím poradcem, panem Patrikem Bendou. Paní Alena Palečková o pronásledování meditační praxe Falun Gong čínským režimem řekla: „Je to trvající ostuda a zločin vládní garnitury v Číně a doklad toho, že přes všechny své proklamace zůstává Čína tuhým totalitním režimem. Komunistická státní doktrína je tak bohužel brzdou jinak pozoruhodně se rozvíjející země. Přeji Číňanům, aby se této brzdy co nejdříve zbavili.“

RNDr. Alena Palečková

Místopředsedkyně Senátu ke schůzce také dodala: „Dověděla jsem se zajímavé podrobnosti o počátcích pronásledování stoupenců Falun Gongu, včetně toho, že mohutný útok státních represivních orgánů, který měl celý ‚problém‘ jednou provždy vyřešit do tří měsíců, není ani po více než deseti letech úspěšný. Naopak hnutí Falun Gong se za tu dobu fakticky rozrostlo a v neoficiálních vyjádřeních už někteří nejvyšší představitelé Číny přiznávají, že zahájení represe byla chyba. Trochu mi to připomnělo příběh českého undergroundu, jehož kriminalizace nakonec režimu přinesla možná více škody než užitku. Ale komunistický režim, jehož hlavním cílem je udržet moc, prostě nemůže jinak.“

Paní Alena Palečková dále sděluje, jak vnímá podstatu komunistických režimů: „Znovu jsem si uvědomila, jak jsou komunistické totalitní režimy ve své podstatě všude stejné. Ve svém totálním nároku na člověka, včetně jeho vědomí a svědomí, nutně musí každý projev svobodné vůle, i když má podobu meditační nebo duchovní praxe, považovat za bytostné ohrožení. Jak nám správně řekla paní Lu Š-pching, hlásá-li Falun Gong jako základní principy života pravdivost, soucit a snášenlivost, dostává se tím do nesmírně ostrého ideového sporu s komunismem, jehož stavebními kameny jsou lež, závist, násilí nebo nesnášenlivost.“

Dalším ze senátorů, se kterým se paní Lu Š-pching v přátelské atmosféře setkala, byl pan Karel Šebek. Po schůzce vyjádřil svůj názor slovy: „Osobní setkání s paní Lu Š-pching bylo pro mne silným zážitkem. Vrátilo mne ve vzpomínkách do časů totality, jak jsem ji před třiceti lety prožíval já, přitom se bojím domyslet všechny ty projevy krutosti v daleké Číně. Člověk si připadá na jednu stranu bezmocný, když se dozvídá o zlu páchaném v jiných částech světa, na druhou stranu ho to burcuje z jeho vlastního pohodlí a apatie. Osobní setkání s paní Lu Š-pching pro mne bylo velmi emotivní a připomnělo dávný apel J. A. Komenského: ‚Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu.‘

Z pohledu Evropana je těžké pochopit tak kruté pronásledování jen z důvodu názoru a víry. Informovat o Falun Gongu je první a důležitý krok k porozumění životu lidí ve světě pro nás sice fyzicky vzdáleném, ale duševně velmi blízkém. Myslím, že mi prospělo v mém osobním životě a bude tímto poznáním i ovlivňovat moje příští kroky.“

Karel Šebek

Setkání paní Lu Š-pching s panem Karlem Šebkem

Paní Lu Š-pching vyprávěla svůj příběh také panu senátorovi Miloši Vystrčilovi. Ten po setkání řekl: „Vyprávění paní Lu Š-pching o svých životních osudech mi svými rysy a charakterem připomnělo období, ve kterém jsme žili od roku 1948 do roku 1989. Pouze mi vše připadalo ještě více propracované a bezohlednější. Co se týká pronásledování praxe Falun Gong, jedná se o činnost čínské vlády, která si zasluhuje odsouzení, a naopak postižení si zasluhují naši solidaritu a podporu. Čínu, bohužel, nebude možno považovat za skutečně vyspělý a na demokratických základech vybudovaný stát, dokud nepřevezme odpovědnost za dodržování základních lidských práv formulovaných ve Všeobecné deklaraci lidských práv.“

RNDr. Miloš Vystrčil

Setkání paní Lu Š-pching s panem Milošem Vystrčilem


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.