6. Česko-slovenská Fa konference: Několik mých pochopení díky práci na Dafa projektech (2. část)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Od praktikujícího Falun Dafa z České republiky

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/201108/2907.html

Spolupráce v projektu Shen Yun

Vidím velmi úzkou provázanost mezi projektem televize NTD a Shen Yun. Chápu svou práci v televizi NTD jako nástroj, který mně dal Mistr k tomu, abych měl možnost oslovovat významné lidi a organizace. Mám tak možnost navázat kontakt a vytvořit případně vztah, který bude přínosný i pro Shen Yun u nás v České republice. Rozhodl jsem se takto pracovat a pomoci i přímo vytvářením reportáží o Shen Yun.

Učitel ve „Vyučovanie Fa na stretnutí Veľkej Epochy“ řekl:

„Mnohí ľudia veria všetkému, čo povedia médiá a vo väčšine prípadov sú to médiá, ktoré človeku normálne slúžia ako zdroj informácií. Tento informačný mechanizmus ako taký je pre vás veľmi užitočný vo vašich snahách zachrániť ľudí na tomto svete a potvrdiť Fa. V skutočnosti mali naozaj mimoriadne pozitívny účinok pri objasňovaní pravdy. V mene ľudí na svete vám za to ďakujem.“

I přes vytíženost v projektu televize NTD jsem cítil důležitost pomoci s přímou propagací představení. Cítil jsem, že jsme potřební jako praktikující přímo na místě. Byl jsem trochu zklamaný z malého počtu praktikujících, kteří do Brna přijížděli v době, kdy se dalo dělat ještě hodně práce. Několik měsíců před představením jsem cítil velký tlak na celé naše tělo. Viděl jsem, jak se Brno zaplňuje billboardy a plakáty, a cítil jsem, že nemají tu váhu, jakou mají ve skutečnosti mít. Osobně jsem neměl stále vyřešené své myšlenky k praktikujícím, kteří na projektu pracovali, ale snažil jsem se je dávat stranou a nepřijímat je. Když jsem ale viděl, že se do naší spolupráce začínají více a více zaplétat, nebylo jiné cesty, než s danou osobou o tom promluvit.

Myslím, že právě Čechy jsou tak malé, že jakýkoliv konflikt nebo nevyřešené rozepře jsou cítit v celém těle Dafa. Několik týdnů před představením jsem se na sklistu svěřil se svými špatnými myšlenkami a vyjádřil jsem své negativní postoje, které mě trápily. Udělal jsem to s myšlenkou poukázat na to, co mám ještě v sobě a čeho bych se rád zbavil, aby to nemohlo zasahovat do naší spolupráce. Ale byla tam ukryta i jedna malá nenápadná myšlenka, která nezahrnovala principy Fa. Nesla principy starých sil. Byla to myšlenka: „Je mi jedno, co si budete myslet, ale já si myslím, že je potřeba vyřknout to, co v sobě mám.“ Bylo tam i trochu předvádění. A jistě jsem se nepodíval, co mohu způsobit ostatním, kteří mají třeba také nějaké problémy. Jedna praktikující, kterou můj e-mail zasáhl, poukázala na to, že přišel patrně v nepravou dobu, těsně před představením, a vyjadřoval postoj, který by mohl ohrozit spolupráci a oslabit ostatní. Myslím si, že měla pravdu. I když jsem to pochopil až nedávno, dlouho po představení.

Když jsme spolu o tom nedávno ještě mluvili, pochopil jsem, že v cílové rovince opravdu nejde začít kritizovat tlačící botu nebo nerovný terén, který mi vzal sílu na začátku závodu. Asi je lepší to udělat až za cílovou páskou. Ta praktikující zmínila příklad tanečníků Shen Yun. Po představení přijdou všichni na pódium a řeknou si chyby, které viděli, a cíl je ten, že se toho příště vyvarují.

Podíval jsem se do sebe. Měl jsem negativní postoje vůči některým koordinátorům a praktikujícím již dlouhou dobu, ale nedokázal jsem je dát najevo a bez připoutání je řešit. Myslím, že obecně v České republice platí, že problémy necháváme ležet ladem, opatrně se jim vyhýbáme, abychom se nedotkli slabé stránky toho druhého. To je ale vědomé poškozování toho druhého, protože kdybych dokázal sám sebe natolik vybičovat, abych bez emocí, se soucitem a s myšlenkou pomoci tomu druhému šel a v klidu si s ním o tom promluvil, pak by jistě i on na věc pohlížel s potřebou situaci dobře zvládnout. Nevím, jestli jsem schopný to udělat s absolutním nadhledem. Zatím se mi daří vybičovat se, jít a udělat, co nejlépe, jak to přísluší mé úrovni. Ale stále se to neobejde bez emocí a někdy i zvýšeného hlasu.

Prvních několik vystoupení souboru k čínskému Novému roku pořádala televize NTD a byla to aktivita praktikujících z newyorské televize NTD uspořádat toto představení. Televize NTD v New Yorku funguje velmi dobře, týmy lidí, které tam pracují, jsou na profesionální úrovni. Stejně spolupráce praktikujících v New Yorku při přípravách na představení Shen Yun byla vynikající. Dokázali zvládnout obrovská zasahování. Tuším, že to byl právě New York, který patřil mezi ta města, která vyprodala představení.

Při psaní této zkušenosti mi přišla na mysl otázka, co když důvod, proč lidé do Brna nejezdili tolik pomáhat, byl ten, že cítili tlak, který nedokázali překonat? Jak by se jezdilo někomu tam, kde cítí tlak a je mu tam těžko? Co když se v praktikujících letos vyvolal pocit, že mají na Shen Yun pracovat? Ale oni nezískali pevné základy u sebe v srdci? Co když to nebylo jejich přímé, upřímné rozhodnutí? Pak tam asi nepřijeli. Podle mého pochopení byli ochotni na Shen Yun pracovat jenom ti, kteří byli připraveni jít do toho celým srdcem. Ti, kteří byli připraveni ze srdce odmítnout i nátlak, který museli snést. Když jsem překonal nátlak, který přicházel i ze strany praktikujících, tak jsem cítil, jak jsem silný a že dokážu udělat úplně vše pro to, aby se lidé dozvěděli co nejvíce informací o Shen Yun, protože když někdo ví opravdu hodně o Shen Yun, není pro něho tak složité na představení přijít.

Když se podívám zpět, tak v kancelářích byli všichni ti, kteří se nebáli ztratit ze svých požadavků a přijeli do Brna pomáhat odhodlaní se přizpůsobit okolnostem. Když se podívám zpět, vidím skvěle spolupracující tým lidí. Každý tak, jak dovedl. Každý, kdo do Brna jezdil, nebo „Brňáci“, kteří tam docházeli každý den, nebo tam prostě žili, všichni byli tvrdě pracující, každý podle svých vlastních podmínek.

Přesto se nám představení nepovedlo vyprodat. Vidím v tom podobnost s dovršením. Pokud budeme tvrdě pracovat na záchraně bytostí a tvrdě studovat, ale nebudeme tvrdě pracovat na zlepšování charakteru, pak dovršení nedosáhneme. Pokud jsme tvrdě pracovali na propagaci, tvrdě pracovali na tom, abychom vysílali myšlenky a studovali Zákon, nabízí se mi, že jsme možná nechali jen tak plynout nevyřešené věci, na kterých jsme měli pracovat už během roku, nebo jsme nevedli vše k tomu, aby se náš charakter pozvedal neustále.

Mistr v „Čím blíže ke konci, tím pilnější máte být“ řekl:

„A přesto malé množství studentů - dokonce dlouholetých studentů - do různé míry projevilo skleslý stav a ochablo ve svém odhodlání být pilný. Neuvědomili si, že toto je připoutání k délce trvání nápravy Zákona nebo že to je způsobeno zasahováním z nesprávných, získaných názorů, což má za následek, že jejich mezery jsou využívány zasahujícími činiteli, které zanechaly staré síly na povrchu lidské dimenze, zkaženými duchy nebo prohnilými démony - věcmi, které zvětšily a zesílily ta připoutání a lidské názory - z čehož tohle všechno vyvolalo tento skleslý stav.“

Stav, který nedovolil praktikujícím, aby přijeli a pomáhali s přípravami, který nedovolil, aby se zapojili do vysílání spravedlivých myšlenek ve štafetě.

Vše, co jsem s vámi nyní sdílel, jsem se snažil napsat pro naše společné zlepšení. Pokud v mém pochopení vidíte mezery, prosím upozorněte mě na ně.

Děkuji Mistrovi za cestu, kterou pro nás uspořádal, aby nám pomohl nacházet principy spolupráce.


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.