6. Česko-slovenská Fa konference: Skúsenosť z práce na predstavení Shen Yun v Bratislave (1. část)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Od praktikujícího Falun Dafa ze Slovenska

Vážený Učiteľ, vážení praktizujúci,

rád by som sa s Vami podelil o svoje skúsenosti pri príprave predstavenia Shen Yun na Slovensku.

Začiatok

Na začiatku sme sa všetci praktizujúci stretli a pýtali sa navzájom, či chceme mať na Slovensku Shen Yun. Po spoločnom zdieľaní sme všetci súhlasili a rozhodli sa ísť do toho naplno, každý podľa svojich možností a schopností.

Moja predstava o dobre vykonanej práci a tým aj úspešnosti predstavení je a bola veľmi jednoduchá. Koľko lístkov sa predá, toľko ľudí bude zachránených. Jedno miesto je tak príležitosť pre záchranu jednej vnímajúcej bytosti.

Tak sa mojou úlohou stalo vyhľadávanie ľudí, ktorí majú sedieť na týchto miestach. A nielen to, zároveň som hľadal aj ľudí, ktorí by boli ochotní podporiť predstavenie – sponzorov.

Predaj lístkov

Verím, že môj život je usporiadaný Majstrom. Majster o tom píše v 6. lekcii Čuan Falun: „Celý život praktizujúceho bol preusporiadaný.“ Verím, že všetky veci sú usporiadané a neobjavujú sa náhodou. Každá vec spolu aj s tým najmenším detailom majú svoj jedinečný význam. Ak chceme dobre kráčať po tejto ceste, mali by sme nasledovať prirodzený priebeh, neschádzať z nej a byť na nej zároveň pozorní, aby sme neprepásli všetky tie príležitosti, ktoré nám Majster pripravil jej usporiadaním.

Pri tejto práci som si uvedomil, že všetkých ľudí, ktorých som doteraz stretol v mojom živote, som nestretol náhodou a že ich prítomnosť v mojom živote úzko súvisí so Shen Yunom. Zároveň som si uvedomil, že všetci títo ľudia musia mať silný predurčený vzťah aj k Falun Dafa, že tu nie sú so mnou náhodou. A tak som ich s touto myšlienkou v srdci začal postupne oslovovať. Malo to prenikavú silu. Bolo to cítiť v ich reakciách na ponuku lístkov. Nikto ma neodmietol vypočuť a mnohí sa ospravedlnili, že nemôžu vtedy prísť. Na oslovovanie som použil všetky možné spôsoby. Niektorým som napísal mail, iných som oslovil telefonicky, ďalších cez facebook a mnohých som informoval na osobnom stretnutí.

Zaujímavou skupinou boli ľudia, ktorých som stretol „náhodou“. Vždy som pri tých stretnutiach vnímal dokonalosť Majstrovho usporiadania a vďaku za všetky tie príležitosti zachrániť ďalších ľudí. Úprimne som sa radoval z toho, že sa mi podarilo stretnúť ďalších predurčených ľudí. V tom stave intenzívneho hľadania ľudí som vnímal každé takéto stretnutie ako nádhernú príležitosť na záchranu vnímajúcej bytosti.

Princíp môjho vesmíru

Majster na Vyučovaní Fa na Medzinárodnej Fa konferencii metropolitnej oblasti New York 2009 povedal:

„Toto je napokon Veľký Zákon vesmíru a vyučuje sa bezpočtu vnímajúcich bytostí, čo je ťažko získateľná príležitosť – je to iba raz a ak môžu zostať, zostanú; ak nemôžu zostať, zaniknú navždy. Takže sa mi zdá, že musíme pokračovať v tom, čo robíme, a pokračovať v ich záchrane. Ak by ste dnes nezískali Fa vy, ale boli by to iní ľudia a vy by ste boli v tej situácii a patrili by ste medzi bežných ľudí, premýšľajte o tom: neboli by ste poľutovaniahodní? Čo sa týka čínskych ľudí, ktorí trpia najťažším prenasledovaním, sú prenasledovaní do takého rozsahu iba kvôli tomu, že staré sily sa pokúšajú do vás zasahovať. Takže máte ešte viac dôvodov, prečo ich zachrániť. Je samozrejmé, že v súčasnosti sa musíte dobre činiť v troch veciach a dobre sa kultivovať. Majte silné spravodlivé myšlienky. Keď sa dobre kultivujete, vaše spravodlivé myšlienky budú samozrejme silné. Takže pre vás všetkých je záchrana vnímajúcich bytostí vašou zodpovednosťou a vašou historickou misiou a je to niečo monumentálne a zároveň veľmi ťažké.“

Moje pochopenie je, že každý praktizujúci má tak svoju vlastnú zodpovednosť za záchranu bytostí patriacich do jeho vlastného vesmíru. Chápem to tak, že v priestore jeho tela existuje obrovský vesmír s bezpočtom vnímajúcich bytostí čakajúcich na záchranu. Všetky čakajú na svoju záchranu. Výsledok, aký v kultivácii dosiahneme a ako sa nám podarí naplniť svoju misiu pri záchrane vnímajúcich bytostí, je zároveň aj odrazom, v akom stave sa budú nachádzať bytosti po náprave Fa.

Vnímanie odlišnosti vesmírov jednotlivých praktizujúcich som mal možnosť zažiť pri hľadaní sponzorov a predaji lístkov na predstavenie. Požiadal som jednu spolupraktizujúcu, aby mi dala zoznam svojich známych, ktorých som chcel osloviť s ponukou lístkov a prosbou o sponzoring predstavenia, prípadne o produkčno-materiálnu spoluprácu pri príprave predstavenia. Povedala mi všetko potrebné na skontaktovanie sa s nimi – ako sa im prihovoriť, čo majú a nemajú radi, čo na nich platí a čo nehodno spomínať. Potom som ich začal kontaktovať. Napriek tomu, že všetci veľmi pozitívne reagovali na meno praktizujúcej, celá táto aktivita nakoniec nepriniesla žiadny výsledok. Nepodarilo sa mi skrz nich nič vybaviť ani predať.

Moje pochopenie tejto veci je také, že tieto bytosti jednoducho patria do iného vesmíru a v ňom čakajú na ňu, lebo tieto bytosti patria jej a len ona je tou, ktorá to môže urobiť. Nech by som urobil koľkokoľvek práce, nakoniec to bude celé iba na nej a ona bude nakoniec tá, ktorá sa o nich postará a zachráni ich.

To, čo funguje v jej svete, nefunguje v mojom a naopak. A tak mi začalo byť jasné, že sa musím vrátiť k „svojim“ ľuďom a nezľahčovať si hľadanie. Tiež som si uvedomil, že nech toto získavanie kontaktov vyzerá akokoľvek ľahko a jednoducho, že to nebude fungovať, pokiaľ do toho nevložím svoje srdce a nenájdem tých ľudí pracne jedného za druhým.

Sila odporúčania

Táto cesta sa mi mimoriadne osvedčila, takže by som sa chcel podeliť o skúsenosť s ňou. Je to jedinečná cesta, lebo umožňuje rýchlym a dôveryhodným spôsobom nadviazať nový kontakt s neznámym človekom odvolaním sa iba na meno nášho spoločného známeho. Fungovalo to spoľahlivo a výborne. Dá sa povedať, že až 1/3 lístkov som predal vďaka tomuto princípu. Po každom jednom stretnutí som požiadal dotyčného, aby mi pomohol so zoznamom ľudí, ktorým by som sa s touto vecou vedel ozvať. A tak som sa dostával k ľuďom, ktorých som síce nikdy predtým nevidel, ale zrazu tie stretnutia veľmi dobre fungovali. Videl som tiež mnohé predurčené vzťahy a nových nádherných ľudí. Vrelo odporúčam všetkým, ktorí si myslia, že nepoznajú dosť ľudí, aby použili túto osvedčenú metódu svetských ľudí.

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.