USA/New York: Konference Zákona proběhla úspěšně. Mistr se osobně zúčastnil a vyučoval Zákon.

Cchaj Jü, reportérka Ming-chuej

5. září 2010 se v Javitz Center na Manhattanu konala Konference Falun Dafa 2010 na výměnu zkušeností. Zúčastnilo se jí více než 6 000 praktikujících Falun Dafa z celého světa. Mistr Li Chung-č' přišel osobně, aby mohl vyučovat Zákon.

 
Mistr se osobně zúčastnil konference

Asi v 14.45 hodin přišel na konferenci osobně náš ctihodný a velkolepý Mistr. Všichni učedníci Dafa povstali a vzdali mu úctu dlouhotrvajícím potleskem. Mistr vyučoval asi půl hodiny Zákon a půldruhé hodiny odpovídal na otázky učedníků.

Šestnáct čínských a západních praktikujících sdílelo své zkušenosti o tom, jak se při různých projektech na záchranu lidí zdokonalují v učení Zákona, zvyšují si charakter a zachraňují vnímající bytosti. Několik praktikujících sdílelo o tom, jak při mediální práci a při přípravách představení Shen Yun jednali s upřímností v srdci a dobře spolupracovali, aby mohli zachránit ještě více vnímajících bytostí. Také hovořili o spolupráci, při níž se jim otevíralo srdce, a zvyšovali se.

 
Konference Zákona

Sdílení zkušeností

Paní Wu z New Yorku mluvila ve své zkušenosti o tom, jak představila svému šéfovi a kolegům v práci představení Shen Yun. Hned na počátku, když do této firmy nastoupila, měla silnou myšlenku, že zachrání všechny spolupracovníky v této firmě. A představení Shen Yun je pro takové předsevzetí ten nejkrásnější způsob. Nakonec se jí podařilo, že téměř všichni zaměstnanci této firmy, necelých sto lidí, si koupili lístky na představení Shen Yun v Radio City.

Skupina pro šíření představení Shen Yun se zasloužila o šíření tohoto představení ve vyšší společnosti, kde také hledala sponzory. O svých zkušenostech hovořilo pět členů této skupiny.

Paní Gail sdílela své dřívější zkušenosti nabyté ve vyšší společnosti. Stále hlouběji poznávala, jak je důležité dívat se do svého nitra a chovat se k praktikujícím a ostatním lidem se soucitem a laskavostí ve svém srdci. Paní Wen I vyprávěla jiný příběh. Aby mohla šířit představení Shen Yun ve vyšší společnosti, zúčastnila se výročního setkání slavného grémia odborníků. Na tomto setkání neznala nikoho. Odložila svá připoutání a soustředěně vysílala spravedlivé myšlenky. Krátce nato se seznámila s některými prominenty a mohla je seznámit s představením Shen Yun. Paní Jeanne vyprávěla, jak překonala ostych a nechuť vyjít mezi lidi a shánět sponzory pro Shen Yun.

Paní Čang a paní Wang sdílely o tom, jak se samy zdokonalovaly při praktické spolupráci. Dívaly se jen na dobré stránky spolupraktikujících a své srdce doširoka otevřely, takže mohly vytvořit celistvé tělo.

Paní Šen ze San Franciska obsluhuje od března 2005 linku Celosvětového servisního centra pro výstup Číňanů z Komunistické strany Číny a jejích přidružených organizací. Hovořila o tom, jak se za těch pět let zdokonalovala ve studování Zákona a díky tomu se jí dařilo si při této práci udržovat spravedlivé myšlenky, aby mohlo být se soucitem zachráněno co nejvíce lidí.

Paní Li z Los Angeles vyprávěla o svých spravedlivých myšlenkách a činech při prodávání inzerátů pro noviny The Epoch Times. S prodejem inzerátů začala na jaře roku 2003. Přitom neustále trvala na tom, že bude objasňovat pravé skutečnosti o Falun Dafa a vysílat spravedlivé myšlenky na odstraňování zasahování zla.

Konference Zákona byla úspěšně ukončena v 18.00 hodin. Přes 6 000 učedníků Dafa si vzájemně dodávalo odvahu a podporovalo se ve spravedlivém myšlení a chování i v dobré a solidní kultivaci na záchranu vnímajících bytostí. Tím vším prokazují, že jsou hodni zúčastnit se Mistrova milosrdného zachraňování vnímajících bytostí.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/6/229278.html
Německá verze: http://www.minghui.de/data/article/611/a61190.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.