Vietnam/Hanoj: Konference Fa na výměnu zkušeností 2010 v Hanoji u příležitosti Mistrových narozenin a Mezinárodního dne Falun Dafa

V Hanoji, hlavním městě Vietnamu, se v neděli 9. května 2010 konala konference Fa na výměnu zkušeností.

Konference začala v 9 hodin dopoledne a zúčastnilo se jí asi 240 praktikujících ze všech regionů Vietnamu. Přijela i skupina praktikujících z Tchaj-wanu. Účastníci zahájili konferenci vysíláním spravedlivých myšlenek a recitováním Lunyu.

Následovaly příspěvky praktikujících, v nichž sdělovali své osobní zkušenosti z kultivace v době nápravy Zákona. Konference skončila v 17 hodin 30 minut po společném vysílání spravedlivých myšlenek. Poté se všichni účastníci konference společně vyfotografovali s transparentem s blahopřáním k Mistrovým narozeninám.

 
Konference Fa na výměnu zkušeností se konala 9. května 2010 v Hanoji

Praktikující přednesli na této konferenci celkem 14 zkušeností. Autory příspěvků byli praktikující ze Severního i Jižního Vietnamu a také ze zahraničí. Jejich přednesené zkušenosti se týkaly různých aspektů kultivace, od zvyšování při osobní kultivaci až po aktivity, na nichž se praktikující v době nápravy Zákona podílejí, od příkladů udržování zdraví a zbavení se nemocí až po zkušenosti s rozdáváním letáků o krutém pronásledování praktikujících Falun Dafa v Číně. Některé příspěvky se týkaly schopnosti udržet si spravedlivé myšlenky tváří v tvář zlu. Přestože příspěvky vietnamských praktikujících nejsou ještě co do hloubky a kvality srovnatelné s příspěvky praktikujících ve světě, přece jen odrážejí vývoj na cestě k vyzrálosti učedníků Dafa ve Vietnamu.

Zkušenost jedné vietnamské praktikující z Číny byla obzvlášť zajímavá. Popisovala, jak si najednou díky vnuknutí uvědomila, že jestliže učedník Dafa nevystoupí na veřejnost, aby potvrzoval Fa a objasňoval lidem pravé skutečnosti, potom je život takového učedníka v podstatě srovnatelný se životem v myší díře. Od té doby vystupuje tato praktikující na veřejnosti s upřímností v srdci jako praktikující Dafa.

Jeden praktikující z Kiên Giangu sdílel o svém vývoji od prvního seznámení s Dafa na internetu, o své kultivaci a vystoupení na veřejnost, aby objasňoval fakta, a tak plnil tři úlohy praktikujícího Dafa.

Jedna starší praktikující povídala o svých divuplných zkušenostech, když se uzdravila z mnoha chronických nemocí. Vyjádřila bezmeznou vděčnost velkému milosrdnému Mistrovi a Dafa.

Zpráva o zkušenostech praktikujícího z Hanoje byla přijata s velkým potleskem. Na základě poutavých příkladů ze své vytrvalé kultivace bylo zřejmé, jak poznával své slabiny, když se díval do svého nitra a díky tomu se mohl dále zvyšovat.

Jeden praktikující se náhle rozplakal a řekl, že díky těmto sděleným zkušenostem praktikujících může vyřešit své vlastní problémy. V jiných příspěvcích se ozývalo, že konference Fa umožnila praktikujícím vysílat spravedlivé myšlenky s vyšší silou, aby se odstranilo uspořádání starých sil.

 
Praktikující prezentuje svou zkušenost

 
Všichni praktikující s transparentem s blahopřáním k Mistrovým narozeninám

V průběhu konference také docházelo k četnému zasahování. Například příslušníci veřejné bezpečnosti legitimovali praktikující a obzvlášť přísní byli na praktikující z Tchaj-wanu, přičemž své počínání nebyli ochotni vůbec zdůvodnit. Vyskytl se i jiný druh zasahování v podobě vysílání rušivých kmitočtů, vyskytly se různé poruchy včetně dodávky elektrického proudu. Navzdory tomuto zasahování si praktikující zachovali spravedlivé myšlenky a uspořádání starých sil negovali, přestože se ještě nikdy s tak silným zasahováním ze strany zla nesetkali. Projevila se jejich pevná důvěra v Mistra a v Zákon. Pod Mistrovou ochranou tak mohla tato konference proběhnout až do konce.

Konference Fa 2010 v Hanoji byla prvním setkáním ve velkém měřítku s více než dvěma stovkami vietnamských praktikujících, kteří svými spravedlivými myšlenkami ničili zasahování starých zlých sil. Na konci konference řekl jeden praktikující z Tchaj-wanu, že je velmi překvapila konfrontace s dobrem a zlem, ve které se vietnamští praktikující nacházejí, neboť s něčím takovým před cestou do Vietnamu nepočítali. Tchajwanští praktikující sdíleli s vietnamskými praktikujícími své cenné poznatky a názory. A při konfrontaci se zlem dali svým spravedlivým, soucitným a důstojným chováním vietnamským praktikujícím praktický příklad. Tato konference umožnila praktikujícím získat poznání, že je lepší v Zákon splynout, a aby mohli spasit vnímající bytosti a zničit zlo a také minimalizovat škody způsobené zlými silami, musí dodržovat cestu stanovenou Mistrem.

I přes tato zasahování proběhla konference Fa úspěšně. Právě touto letošní konferencí získali vietnamští praktikující mnoho poznatků, což se obzvlášť týká chování praktikujících v době nápravy Zákona. Současně ale také mohli zažít bezmezné Mistrovo milosrdenství a jeho ochranu.

Německá verze: http://de.clearharmony.net/articles/201006/54179.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.