USA/Washington, D. C.: Konference Zákona proběhla úspěšně. Mistr se konference zúčastnil osobně a vyučoval Zákon.

Čeng Chaj-šan, reportér Ming-chuej

24. července 2010 se ve Washingtonu, D. C., v Constitution Hall, konala každoroční Konference Falun Dafa na výměnu zkušeností. Zúčastnili se jí praktikující z celého světa a bylo jich více než 3 500. Mistr Li Chung-č' se konference osobně zúčastnil a vyučoval Zákon.

 
Mistr na konferenci Zákona
 
Pohled do sálu

Kolem 15.20 hodin přišel na konferenci Mistr. Všichni učedníci Dafa povstali a Mistra pozdravili neutuchajícím potleskem. Mistr vyučoval Zákon asi půl hodiny. Upozornil na to, že současný historický proces slouží k tomu, aby učedníci Dafa mohli splnit svůj slib a zachránili ještě více vnímajících bytostí a mohli sami dojít k dovršení, zatímco pomáhají Mistrovi při nápravě Zákona. Napomenul učedníky Dafa, aby se v této poslední fázi ještě lépe činili a zachránili ještě více bytostí. Mají přestat s různým hašteřením a místo toho dobře mezi sebou spolupracovat. Měli by bezpodmínečně spolupracovat s hlavními koordinátory různých projektů. Jen když dokážou dobře spolupracovat, nebudou ani v osobní kultivaci ani u dlouhodobých projektů vznikat žádné mezery, které pak otevírají cestu zlu. Jen tak může být zachráněno ještě více vnímajících bytostí. Mnoho učedníků Dafa se po konferenci při sdílení vyjádřilo, že jsou Mistrovým vyučováním Zákona hluboce dojati a že získali nové poznatky ohledně spolupráce na projektech při potvrzování Zákona.

Sedmnáct čínských a západních praktikujících sdílelo své zkušenosti získané při studování Zákona, při zvyšování charakteru, při objasňování pravých skutečností či při záchraně vnímajících bytostí. Z jejich příspěvků vyplynulo, jak důležité je při objasňování pravdy západním vládám, při práci s médii i při přípravě představení Shen Yun se dívat do svého nitra. Jejich poznatky ze vzájemné spolupráce nastínily možnost zlepšení současné situace nápravy Zákona, kdy by se daly vnímající bytosti zachraňovat v daleko větším rozsahu. V těchto zkušenostech se již odrážela zralost a stabilita učedníků Dafa, ale také pocit spoluzodpovědnosti.

 
Přednes výměny zkušeností
 
Přednes výměny zkušeností

Paní Taj z Ottawy povídala o svých zkušenostech, které získala v minulých letech při informování kanadské vlády o situaci Falun Dafa a jeho pronásledování. „Kanadská vláda sice jako první západní vláda začala po vypuknutí pronásledování Falun Dafa podporovat a činí to již celá léta, ale přesto jsou i dnes někteří vládní úředníci pod silným vlivem Komunistické strany Číny. Praktikující v Kanadě jako celek dobře spolupracovali, takže se jim podařilo informovat vládu i média o pravých skutečnostech pronásledování, čímž také odhalili infiltraci komunistické strany a mohli to pronikající zlo efektivně zastavit,“ sdělila paní Taj.

Paní Čang z Austrálie podala v roce 2004 u Nejvyššího soudu Nového Jižního Walesu žalobu na bývalého vůdce Komunistické strany Ťiang Ce-mi-na. Povídala o svých zkušenostech, jak v uplynulých šesti letech během tohoto procesu spolu s ostatními praktikujícími informovala australskou vládu a právníky o pravých skutečnostech a o pronásledování.

Pan Cansin Goldring z Turecka sdílel o tom, jak se učedníkům Dafa podařilo navzdory obrovskému nátlaku čínské ambasády objasnit turecké vládě pravé skutečnosti o pronásledování, čímž se vyčistilo pole a soubor Shen Yun Performing Arts mohl poprvé a s úspěchem v Turecku vystoupit.

Tři praktikující z prodejního týmu novin The Epoch Times sdíleli o svých zkušenostech při spolupráci s ostatními praktikujícími a při specializaci prodeje. Dle jejich názoru je proces prodeje spojen s osobní kultivací a objasňováním pravých skutečností pronásledování. Díky jejich úsilí mohlo poznat skutečnou pravdu mnohem víc vnímajících bytostí a mnoho velkých firem a vládních úřadů, kteří dnes pohlížejí na význam novin The Epoch Times pro čínskou společnost úplně jinými očima.

Paní Tang z Houstonu povídala o své zkušenosti při prodeji vstupenek na představení Shen Yun vyšší společenské vrstvě. Neměla příliš mnoho zkušeností z prodeje ani dobrou znalost angličtiny, ale nechtěla být závislá na ostatních. Odložila svá připoutání a zažila velký průlom. Řekla: „Jakmile má člověk přání, aby spasil všechny bytosti, dostane příležitost seznámit s představením Shen Yun i vyšší společenské vrstvy.“ Nakonec získala i mnoho nových přátel.

Zkušenosti sourozenců Chuang sklidily rovněž srdečný potlesk. Čistota těchto dětí a cesta, jak kultivují Pravdivost, Soucit a Snášenlivost, dojala každého přítomného.

Konference úspěšně skončila v 17.30 hodin.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/25/227522.html
Německá verze: http://www.minghui.de/data/article/604/a60485.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.