USA: Případ zmizení manžela jedné umělkyně ze souboru Shen Yun Performing Arts byl předložen Organizaci spojených národů

1. března 2010 předložila skupina Falun Gong Human Rights Working Group Organizaci spojených národů (OSN) případ zmizení pana Feng Ťianga. Pan Feng Ťiang je manžel paní Mej Süan, sólistky na er-chu v uměleckém souboru Shen Yun Performing Arts.

 
Paní Mej Süan a její manžel Feng Ťiang

18. února 2010 odpoledne měl pan Feng Ťiang odletět na návštěvu své manželky do Spojených států. Na letiště Pchu-tung v Šanghaji ho doprovázeli jeho příbuzní, kteří později vypověděli, že bezpečnostní kontrolou prošel včas. Jeho jméno také bylo na seznamu pasažérů letu č. C086 společnosti Continental Airline. Do New Yorku však pan Feng Ťiang už nedorazil. Šetření na letišti prokázalo, že do letadla nikdy nenastoupil. Zmizel zřejmě v kratičké době mezi projitím bezpečnostního bodu a nástupem do letadla.

Zástupci skupiny Falun Gong Human Rights Working Group navštívili schůzku o lidských právech při OSN v Ženevě.

Paní Mej Süan má důvodné podezření, že jejího manžela unesli speciální agenti a policisté z „úřadu 610“ společně se státní bezpečností. „Musí mého manžela okamžitě propustit,“ dožaduje se paní Mej Süan.

V jednom rozhovoru řekla: „Za účelem narušování představení Shen Yun nechal čínský komunistický režim 18. února unést nejen mého muže, ale měsíc před letošním světovým turné byla unesena i má matka. Policie vyhrožovala všem mým příbuzným takovým způsobem, že z toho můj otec vážně onemocněl.“

Úředník z Konzulárního úřadu Ministerstva zahraničí Číny na otázku týkající se zatčení pana Feng Ťianga odpověděl, že bezpečnostní úřad v Šanghaji a „úřad 610“ odmítly vydat k celému případu jakékoliv podrobnosti.

22. února další úředník potvrdil, že za zatčením pana Feng Ťianga stojí „úřad 610“ v Šanghaji. Po rozhovoru se svým nadřízeným však úředník prohlásil, že vše záleží na ústřední vládě. A poté bylo reportérovi sděleno, aby kontaktoval Ústřední výbor Komunistické strany Číny.

Mezinárodní konvence OSN k vynucenému nebo nedobrovolnému zmizení

Čína jako členský stát Spojených národů musí znát mezinárodní zákony spojené s touto problematikou. 20. prosince 2006 uvedlo valné shromáždění OSN v platnost „Mezinárodní konvenci na ochranu všech osob před vynuceným zmizením“, v níž se uvádí:

„Je třeba si uvědomit, jak navýsost závažné vynucené zmizení je, neboť představuje zločin a za určitých okolností je v mezinárodním zákonu definováno jako zločin proti lidskosti.“

„Široce rozšířené nebo systematické zneužívání vynuceného zmizení představuje zločin proti lidskosti, jak to definuje odpovídající mezinárodní zákon, a mají z toho být vyvozeny důsledky, které stanovují odpovídající mezinárodní zákony.“

Konvence stanoví: „Trestně odpovědná osoba je přinejmenším:

(a) každá osoba, která se vynuceného zmizení dopouští, nařizuje ho, navádí k němu nebo k němu vydává rozkaz, a kdo se pokusí toto dělat, je spolupachatel nebo zúčastněný;

(b) nadřízený, který:
(i) ví, nebo vědomě nerespektuje informaci, která jasně poukazuje na to, že se jeho podřízený chystá spáchat nebo provést zločin nuceného zmizení,
(ii) vykonává efektivní zodpovědnost za aktivity nebo kontroluje, které se týkají zločinu nuceného zmizení a
(iii) není schopen nasadit všechny nutné a možné prostředky své pravomoci, aby zabránil příkazu nuceného zmizení nebo ho potlačil, či celou záležitost předal kompetentní autoritě k prošetření a k trestněprávnímu stíhání.“

Komunistická strana Číny to ví, ale v praxi její úředníci tyto neodpustitelné zločiny stále páchají.

Skupina Falun Gong Human Rights Working Group přednesla tento případ OSN

Skupina Falun Gong Human Rights Working Group předala případ zmizení pana Feng Ťianga pracovní skupině OSN za nucené a nedobrovolné zmizení a obvinila „úřad 610“, státní bezpečnost a šanghajskou policejní stanici a ze spolupachatelství letiště Pchu-tung v Šanghaji. Skupina Falun Gong Human Rights Working Group mezitím předala naléhavý apel zvláštnímu zmocněnci pro svobodu vyznání a víry.

Čínská vláda nepodala od zmizení pana Feng Ťianga jeho rodině v posledních dvou týdnech žádné zprávy, ani nevydala žádné dokumenty. To je pro případ nuceného nebo nedobrovolného zmizení zcela typické. Tento druh zločinu způsobuje obětem i jejich rodinám více utrpení než mohou způsobit jiná porušování lidských práv v Číně. Komunistická strana Číny často tuto metodu používá a také nasazuje veškerou politickou mašinérii země k pronásledování pokojných kultivujících i jejich rodinných příslušníků.

Skupina Falun Gong Human Rights Working Group nahlásila OSN již stovky případů zmizelých praktikujících Falun Gongu. Někteří z nich se po nějakém čase vrátili zase zpátky, ale většina jich, jak se zdá, zmizela navždy. Pan Chua Wan-čching je například praktikujícím Falun Gongu z USA a svého bratra, pana Chuang Siunga, už od 19. dubna 2003 nespatřil. Ten zmizel také v Šanghaji.

OSN bylo již nahlášeno více než tisíc případů pronásledování praktikujících Falun Gongu v Číně a pronásledování Komunistickou stranou Číny se stalo již známým problémem. Nejnovější pronásledování rodinných příslušníků umělců ze souboru Shen Yun Performing Arts je příkladem toho, jak se utiskování čínským režimem začíná šířit do celého světa. Jelikož je odhalováno čím dál více faktů, doufáme, že mezinárodní společenství začne jednat a také zjišťovat skutečnost, zda byli zodpovědní čínští úředníci pohnáni k odpovědnosti.

Čínská verze: http://www.yuanming.net/articles/201003/90541.html
Německá verze: http://de.clearharmony.net/articles/201003/52780.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.