Čínské rčení: Bez posledního koše naplněného hlínou celá stavba přijde vniveč

Existuje jedno staré čínské rčení, které zní: Bez posledního koše naplněného hlínou celá stavba přijde vniveč. Doslova to představuje snahu o vybudování kopce vysokého tři reny. Ren je jednotka míry používaná ve staré Číně, zhruba odpovídající 2,33 metru. Koš má zde představovat nádobu z bambusu, kterou používali staří Číňané k přenesení hlíny na krátké vzdálenosti.

V jedné legendě se praví, že kdysi ve staré Číně jeden člověk navrhl plán na postavení kopce vysokého devět renů. Nosil jeden koš hlíny za druhým a neúnavně kupil hlínu na sebe. Se stavbou kopce vysokého devět renů byl už téměř hotov, k úspěšnému dokončení práce mu zbýval už jen jediný koš plný hlíny. On však tu práci náhle ukončil, protože už neměl výdrž. A tak kvůli chybějícímu poslednímu koši plného hlíny byla celá námaha na postavení kopce vysokého devět renů naprosto zbytečná.

Tento příběh připomíná, že máme vždy dokončit to, co jsme jednou začali, máme mít výdrž až do skutečného konce. Neměli bychom tedy zničit celý plán kvůli chybě, která vznikla v poslední minutě nebo kvůli naší nedůslednosti. Uvedené rčení v průběhu historie posloužilo k tomu, že mnohé principy a přísloví byly z něj odvozeny. Všechny povzbuzovaly lidi k tomu, aby vytrvali ve vynaloženém úsilí a dosáhli úspěchu nebo úplnosti. Například existuje ještě jedno známé přísloví: „S košem plným hlíny navíc může být postaven kopec. Rozlož svou námahu tak, abys i v poslední minutě měl dostatek sil a nezničil všechno svou nedůsledností.“

Zdroj: „Cestující tarač“ z knihy dokumentů (Shang Shu)

Článek v angličtině: http://www.clearharmony.net/articles/200404/19144.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.