Doktor sa rozhoduje

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Zhong Yuan

(PureInsight.org) Toto je príbeh z histórie čínskej medicíny. Bol jeden doktor, ktorý mal veľmi dobré medicínske zručnosti a veľký cit pre morálku. Zachránil mnohých pacientov s ťažkými chorobami a mal prestíž, slávu a miestni ľudia ho mali radi. Raz za ním prišiel cudzinec a požiadal ho, aby rýchlo pomohol jeho členovi rodiny, ktorý bol ťažko chorý a ktorého život bol vo vážnom nebezpečenstve. Doktor sa bez slova rýchlo prichystal na odchod. Práve v tej chvíli sa dozvedel zlú správu - jeho syna uniesla skupina banditov. Šéf banditov žiadal okamžite výkupné.

Musel sa rýchlo rozhodnúť medzi zachránením cudzinca alebo zaplatením výkupného, aby zachránil život svojho syna. Musel si zvoliť jedno. Nachvíľu sa zamyslel a rozhodol sa, že je jeho povinnosťou zachrániť človeka. Išiel preto vyliečiť pacienta a už sa neobzeral späť. Keď bol pacient zachránený, vrátil sa domov, vyčerpaný fyzicky aj mentálne. Doma prekvapene zistil, že jeho syn sa v izbe hrá, akoby sa nič nestalo. Opýtal sa, čo sa stalo. Dozvedel sa, že keď banditi nedostali výkupné, skúmali a zistili, že doktor išiel liečiť pacienta, ktorý bol vážne chorý. Takže banditi prepustili jeho syna.

V správaní doktora vidieť princíp dôstojnosti. Naši predkovia kládli dôraz nielen na medicínske zručnosti, ale vážili si aj morálku a vysoké štandardy správania. Samozrejme, banditami budú ľudia vždy pohŕdať a odsudzovať ich. Na tomto príklade morálneho správania si môžeme uvedomiť princíp, že doktor by sa mal vždy držať medicínskej etiky a nenechať sa zlákať slávou a bohatstvom tohto svetského sveta, ani sebeckými záujmami.

Preložené z: http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/12/14/49866.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.