Kanada: Vládní úředníci blahopřáli představení „Shen Yun Chinese Spectacular“

Soubor „Divine Performing Arts“ uspořádal v Kanadě několik představení „Shen Yun Chinese Spectacular“. První představení se konalo 13. ledna 2008 v Ottawě, další pak v Montrealu, Torontu, Vancouveru, Edmontonu a Calgary. Ministerský předseda a generální guvernér Kanady a někteří ministři kanadské vlády zaslali těmto představením pozdravy a dopisy s blahopřáním.

Pan Stockwell Day, ministr pro veřejnou bezpečnost, v televizním projevu popřál Číňanům šťastný Nový rok a velký úspěch těmto představením. Řekl, že Číňané žijící v Kanadě by měli být velmi hrdí na to, že mohou tímto způsobem přispět k multikulturní rozmanitosti v Kanadě. A měli by být zároveň hrdí i na tradiční čínské hodnoty. Řekl také, že tito lidé učinili Kanadu krásnější a silnější.

Pan Stockwell Day, ministr pro veřejnou bezpečnost

Pan Jim Flaherty, ministr financí, popřál publiku New Tang Dynasty Television (NTDTV) šťastný Nový rok.

Řekl: „Kanada se stala útočištěm pro lidi ze všech koutů světa a hlavně pro lidi z Číny. A to přineslo obohacení naší zemi. Noví Kanaďané mají pozitivní vliv v naší sociální struktuře a přispívají našemu národnímu hospodářství.

Komunikace je přitom přirozeně rozhodující. Dovoluje nám, abychom se podělili o naši kulturu a zároveň vytvořili lepší vzájemné pochopení mezi komunitami. NTDTV z tohoto hlediska hraje důležitou roli v tom, že vytváří pro Číňany žijící v Kanadě program v jejich mateřském jazyce.“

Pan Jim Flaherty, ministr financí

Dopis s blahopřáním od Jima Flahertyho

Pan Jason T. Kenney, státní tajemník pro multikulturalismus a kanadskou identitu, ve svém dopise napsal: „Z pověření ministerského předsedy Stephena Harpera blahopřeji NTDTV za její nasazení a snahu přiblížit čínské umění a kulturu všem Kanaďanům.“

Dále napsal: „S představeními v 50 městech na pěti kontinentech a 21 představeními v Kanadě objasňuje a přibližuje tato stále populárnější oslava čínského Nového roku bohatou kulturu a tradice čínského národa. A také ukazuje, jak může kulturní dědictví vést k lepší komunikaci mezi lidmi ze všech společenských vrstev. Tím, že toto děláme, narůstá pochopení jednoho pro druhého a celá naše společná kultura se obohacuje.“

Pan Jason T. Kenney, státní tajemník pro multikulturalismus a kanadskou identitu


Německá verze: http://de.clearharmony.net/articles/200801/41417p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.