Študovanie a premýšľanie

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(PureInsight.org) Konfucius raz povedal: “Nejedol som celý deň a nespal celú noc, len aby som premýšľal. Ale nič som tým nezískal. Nie je to také dobré ako štúdium.“

Konfucius tiež povedal: “Ak človek iba študuje a nepremýšľa, bude popletený. Ak človek iba teoreticky premýšľa a neštuduje, bude mať pochybnosti.“

Ďalej nasleduje niekoľko príbehov o Lu Juyuanovi, ktorý sa pýtal otázky o vesmíre.

Lu Jiuyuan (1139-1192) bol slávny mysliteľ a vzdelanec v dynastii Song. Jeho inteligencia sa líšila od tej bežných ľudí. Keď mal 3 či 4 roky, spýtal sa otca: “Majú nebesia a zem koniec?“ Otec sa iba zasmial a neodpovedal na jeho otázku. Lu Jiuyuan premýšľal o otázke a natoľko sa zahĺbil, že zabudol jesť a spať.

Keď neskôr chodil do školy, jeho chovanie sa líšilo od bežných ľudí. Raz sa dočítal v knihe o vesmíre (Yu-Zhou): “Yu ide všetkými smermi a Zhou ide cez všetky časy.“ Zrazu niečo pochopil a povedal: “ Všetky veci vo vesmíre nám slúžia a my slúžime všetkým veciam vo vesmíre.“ Vidíme, že Lu Jiuyuan považoval všetky veci vo vesmíre za našu povinnosť. Ale je veľa ľudí, ktorí nekonajú najlepšie ako vedia pri vykonávaní svojich povinností.

Niektorí ľudia, ktorí majú bezvýznamný talent, sa predvádzajú a vychvaľujú a myslia si, že druhí sa im nevyrovnajú. V skutočnosti sú vedomosti týchto ľudí pravdepodobne veľmi plytké a obmedzené. Nemajú šľachetné myšlienky a otvorenú myseľ ako Lu Jiuyuan.

Preložené z: http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=5040

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.