Praktikující Falun Gong byli před blížící se olympiádou označeni za „nepřátele“ a „první cíle“ k pronásledování

(Clearwisdom.net)

Komunistická strana Číny (KSČ) plánuje před Olympijskými hrami zadržovat ve vazbě více praktikujících Falun Gong

Některé zdroje blízké policii odhalily, že se komunistický režim obává, že budou praktikující Falun Gong apelovat a odhalovat zločiny KSČ mezinárodní komunitě. Mají v plánu zatýkat praktikující, jež jsou na určitém seznamu a umisťovat je do záchytných center, dokud olympijské hry neskončí.

Úředníci města Harbin označili praktikující Falun Gong za nepřátele

Úředníci policejního oddělení ve městě Harbin v provincii Heilongjiang uspořádali v polovině března setkání, kde sdělovali instrukce z vyšších úrovní vlády. Zdůraznili označení praktikujících před olympijskými hrami za „nepřátele“ a označili je za „první cíle“ k pronásledování. Úředníci z policejního velitelství organizovali místní výbory a místní policejní stanice s cílem vytvoření neuniformovaných týmů, které budou hledat a zatýkat takzvané „hlavní cíle“. Opravdové zločiny jako distribuce drog či prostituce však zůstávají díky tomu bez povšimnutí. Úřady také podávaly lživé informace a tvrdí, že praktikující Falun Gong dostávají finanční podporu z cizích zemí.

Agenti Úřadu 610 města Jiaohe v provincii Jinlin tajně nařídili vyšetřování a zatýkání praktikujících Falun Gong ve jménu „přípravy na olympijské hry“

Těsně před novým rokem 2008 úředníci z Úřadu 610 v Jiaohe předaly během tajného setkání nařízení KSČ k dalšímu zatýkání a pronásledování praktikujících ve jménu „příprav na olympiádu“.

Zjistilo se, že ti byli vyzváni k účasti na setkání byli zvláště vedoucí pouličních administrativních výborů ve městě Jiaohe. Úřad 610 je pověřil úkolem - chodit do domů praktikujících Falun Gong, klepat na jejich dveře a předstírat, že se jedná o běžnou sousedskou záležitost. Jakmile se dveře otevřou, mají se zeptat praktikujících zda-li stále praktikují Falun Gong. Pokud praktikující odpoví „ano“ nebo pokud se zdráhá, či nechce odpovědět, vedoucí výborů a další agenti by měli vpadnout dovnitř a prohledat dům. Pokud naleznou knihy Falun Gongu či informační materiály o Falun Gongu, okamžitě by měli praktikující odvléct na Úřad 610 k dalšímu pronásledování.

Úřad pro prevenci v provincii Hebei oznámil nový postup k pronásledování praktikujících Falun Gong

Následujíc rozhodnutí KSČ, vytvořil personál Hebeiského Úřadu pro prevenci opovrženíhodné plány, aby tak v polovině března 2008 započal nové kolo pronásledování. Pod záminkou vyšetřování pozadí lidí, kteří přijdou na pekingskou olympiádu, požadují od všech složek venkovských, městských a všech dalších správních úřadů až po okresní úroveň, aby dodaly detailní zprávy o praktikujících Falun Gong, aby jim zabránili přijít do Pekingu apelovat či dělat jiné věci. Vládní úředníci pak použijí získané informace jako základ k pronásledování.

Podle úředníků KSČ byla specifika nařízení nastíněna takto:

Skupiny obyvatel jichž se toto nařízení týká:
1. Praktikující Falun Gong, jejichž trvalé bydliště je místní, ale pobývají delší dobu v Pekingu.
2. Ti jež byli dříve zadrženi a později utekli a nyní se skrývají.
3. Ti jež jsou mimo kontroly místní vlády.
4. Místní obyvatelé, jež již dříve byli v Pekingu apelovat.

Informace jež mají být sesbírány: Jméno, pohlaví, věk, identifikační číslo, místo bydliště, zaměstnavatel, místo trvalého bydliště pro ty, jež pracují v Pekingu po dlouhou dobu, a další informace - například fotografie, pokud jsou k dispozici. Použijte standardní formuláře. Místní úřady administrativy by měly každému, kdo se objeví na seznamu přiřadit zvláštní osoby, jež je budou sledovat. Další požadavky: udržte toto přísně tajným.

17. března 2008


Čínská verze je k dispozici na: http://www.minghui.org/mh/articles/2008/3/18/174619.html
Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2008/3/20/95531.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.