Velká Epocha: Čínští právníci předložili u soudu vůbec první návrh obhajoby Falun Gongu

Lidskoprávní organizace informuje o přelomovém případu čínského soudnictví

Samantha Lev

Právní nadace lidských práv

Šest právníků podalo v dubnu u čínského soudu v Che-pej vůbec první návrh obhajoby stoupenců v Číně pronásledovaného hnutí Falun Gong a jejich práva na svobodu vyznání. Text návrhu se nyní podařilo z Číny propašovat do zahraničí.

„Falun Gong… jež zastává ‚pravdivost, laskavost a snášenlivost,' byl zakázán a pronásledován bez jakéhokoli ospravedlnitelného důvodu,“ uvádí dokument. „Současná řada trestních opatření proti zastáncům Falun Gongu není nijak právně podložená a tudíž musí být zastavena.“


Slečna Wang Po
Obžalovaní byli v tomto případu slečna Wang Po (27) a její rodiče Wang Sin-čung a Liou Šu-čchin. Všichni tři se Falun Gongu, čínské duchovní metodě, věnují. Čínská komunistická strana (ČKS) praxi v roce 1999 zakázala, když několik vůdců začalo Falun Gong vnímat jako hrozbu pro jejich moc, poté, co počet stoupenců údajně překročil počet členů komunistické strany.

Úřady ČKS vydaly nařízení, že žádný právník nesmí stoupence hnutí hájit pod pohrůžkou odebrání licence nebo zatčení.

„Samotní právníci byli v Číně zatýkaní, svévolně věznění, podrobení trestnímu stíhání nebo posláni do vězení, jednoduše proto, že poskytli právní zastoupení stoupencům Falun Gongu, nebo jiným čínským občanům, jež jsou ze strany úřadů terčem perzekuce,“ uvádí Terry March, výkonná ředitelka washingtonské Právní nadace lidských práv.

Navzdory těmto okolnostem se šest pekingských právníků - Li Che-pching, Li Siung-ping, Čang Li-chuej, Li Šun-čang, Teng Piao a Wu Chung-wej - rozhodlo slečnu Wang a její rodinu hájit.

„Myslím, že praktikující Falun Gongu mají základní práva,“ řekl v dubnu Teng Piao, jeden z obhájců, v pořadu nezávislé čínské televize New Tang Dynasty a dodal: „Intelektuálové a právníci v pevninské Číně zůstali tváří v tvář tomuto pronásledování zticha. Takové mlčení je v rozporu se svědomím a proto jsme tady, abychom Wang Po hájili.“

Přelomová obhajoba

Právníci předložili svůj návrh provinčnímu soudu v Che-pej v dubnu 2007. Ve svém rozboru jmenovali řadu způsobů jak kampaň proti Falun Gongu porušuje čínskou ústavu a vyjádřili názor, že obvinění proti jejich klientům postrádá jakýkoli právní základ.

Zmínili, že už Thomas Jefferson „kritizoval zavádění náboženství do politických režimů.“ „Nynější zákony, nařízení a soudní praktiky, jež postihují a potlačují Falun Gong, se od tohoto principu odchylují,“ vyvozují.

Šanghajský právník Kuo Kuo-ting, sám vyhoštěný z Číny v roce 2005 za hájení Falun Gongu, považuje za nejpozoruhodnější tu část obhajoby, která samotné pronásledování označuje za protizákonné a neplatné.

„Tohle je v případě Falun Gongu ten základní princip,“ říká Kuo, autor několika rozborů represivní kampaně proti hnutí. „Mnoho čínských právníků, kteří se pokusili hájit Falun Gong si netrouflo tohle zmínit. Hájili jen toho jednotlivého člověka, jejich argumenty nemířili proti celému pronásledování. Tito právníci zmiňují všechny klíčové body.“

Dále se obhajoba zaměřila na represivní metody režimu proti hnutí. „Věříme, že použití násilných opatření proti stoupencům Falun Gongu nejen odporuje čínské ústavě a základním mezinárodním standardům lidských práv. Dokonce i z praktického hlediska mělo pronásledování omezený, nebo dokonce opačný účinek,“ píší v návrhu.

„Rovněž považujeme použití mučení stoupenců Falun Gongu za porušení trestního práva naší země, a tedy zločin,“ uvádí, a pokračují: „Pachatelé by měli nést zodpovědnost za své kriminální jednání.“

Poslední část dokumentu se zabývá konkrétní situací klientů. Wang a její rodiče byli posláni do vězení za odhalování případů perzekuce na internetu, stahování materiálů souvisejících s Falun Gongem a focení transparentu s výzvou k vystoupení z Čínské komunistické strany.

„Označit výše uvedené činy za trestné … je absurdní,“ píše tým obhájců s tím, že „pořizování snímků fotoaparátem je normální součást života občana a nijak to neohrožuje ani nepoškozuje společnost.“

Dokument uzavírá: „Žádáme, abyste respektovali ústavní práva občanů, spravedlivě se postavili své historické zodpovědnosti, měli odvahu čelit pravdě a svému svědomí a zprostili obvinění obžalované, kteří jsou nevinní.“

Dohra

Čínský soud na žádný z argumentů obhajoby nereagoval a 9. května v souladu s běžnou praxí potvrdil předchozí rozsudek a poslal paní Wang Po a její rodiče na tři roky do vězení, kde jsou dodnes.

„Prostě ten návrh ignorovali,“ komentuje Kuo Kuo-ting.

Stejně znepokojivé je, že samotní právníci se stali terčem útoku. V den slyšení byl Teng Piao údajně zbit policisty. Minulý měsíc byl unesen Li Che-pching. Mučili ho elektrickými obušky.

„Byl jsem tak zbitý, že jsem se jen válel po zemi,“ uvedl Li v prohlášení na internetu. „Ale oni mě pořád sledovali a s úsměvem na tváři mě bili dál. Tak to pokračovalo asi čtyři nebo pět hodin,“ popisuje svou zkušenost.

Kuo Kuo-ting, sám oběť podobné odvety, vyjádřil týmu advokátů své uznání: „Proč promluvili? Protože dělali svou práci. Respektuji je. Jsou to opravdoví obhájci lidských práv.“

„Li Che-pching a jeho kolegové dostali případy stoupenců Falun Gongu, slečny Wang Po a jejích rodičů před soud. Tohle v Číně nemá precedent a ten částečný zápis z jednání bude mít v následujících letech dalekosáhlý dopad na Čínu a okolní svět,“ uzavírá Marshová.

Pozadí: Wang Po byla v roce 2002 poslána do pracovního tábora, když na náměstí Tchien-an-men v Pekingu roztáhla kus látky s nápisem „Falun Gong je dobrý.“ V táboře byla Wang donucena spolupracovat na televizním programu proti Falun Gongu. Televize tvrdila, že Wang přesvědčili, aby se praxe vzdala.

Po propuštění Wang zveřejnila na internetu video, kde popisuje týrání v pracovním táboře a odsuzuje zmíněný televizní program. Krátce poté byla Wang a oba její rodiče zatčeni a odsouzeni na čtyři a pět let do vězení na základě neurčitého obvinění z „použití kacířské organizace na podkopávání zákona.“ V době prvního slyšení soudu se jim nepodařilo sehnat žádného právníka.

Text návrhu si můžete v angličtině prohlédnout na: http://en.epochtimes.com/news_images/2007-10-25-chinese-lawyers'-motion.pdf
Původní článek v angličtině: http://en.epochtimes.com/news/7-10-25/61180.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.