Spomienka na Učiteľov súcit: Voľný lístok na Jeho prednášky

Od Fa Chuej

(Clearwisdom.net) Po prečítaní mnohých dojemných príbehov napísaných praktizujúcimi o Učiteľovom šírení Fa som bola veľmi dojatá. Pomyslela som si, že by som mala tiež napísať svoje skúsenosti potvrdzujúce Učiteľovu vznešenosť a súcit, keďže som veľa získala z Učiteľovej vzácnej spásnej milosti. Naučila som sa z tohto, že Učiteľ nerobí žiadne rozdiely, či je vnímajúca bytosť bohatá alebo chudobná.

Narodila som sa v chudobnej rodine. Moja matka zomrela keď som mala šestnásť rokov a môj otec bol duševne zaostalý. V takomto rodinnom prostredí som bola unavená vonkajším svetom a chcela som žiť v kláštore, kde by som mohla žiť v mieri a v pokoji a strániť sa svetských konfliktov. Keď bol čchi-kung veľmi populárny a mne sa tie drobné zručnosti páčili, stala som sa fanúšikom najrôznejších druhov čchi-kungov. Avšak keďže som nevedela nič o "Žiadnej druhej kultivačnej ceste" alebo "Posadnutí duchom", môj fyzický stav sa natoľko zhoršil, že som musela odísť zo školy.

Mala som ťažkosti prejsť pár krokov a moje zuby sa kývali. Keby som nemala predurčený vzťah k Falun Dafa, už dávno by som bola zomrela. Dafa ma zachránil.

V júni 1993 som sa náhodou dopočula, že Učiteľ robí prednášku v posluchárni provinčného výboru strany v meste Ťi-lin. Chcela som tam ísť a počúvať, čo sa vyučuje. Hovorila som s jedným dobrovoľníkom tam, ktorý mi dovolil ísť na prednášky bezplatne. Je zrejmé, že Učiteľ otvára dvere kedykoľvek a komukoľvek, kto má predurčený vzťah.

Pri vstupe do triedy som videla Učiteľa žiariaceho oslnivým svetlom. Cítila som veľké teplo a obe moje ruky sa potili. Celá poslucháreň bola pokojná a tichá. Bola som taká dojatá, že som sa rozhodla prísť znova na nasledujúci deň. Nemala som peniaze na cestu, a tak som si skúsila požičať od niekoľkých ľudí, ale neúspešne. Napokon mi jedna milá pani požičala sto jenov, aby som mohla ísť a počúvať Učiteľove prednášky.

V tom čase som mala veľmi slabé pochopenie Dafa a stále som uvažovala o "odkazoch" a "liečení chorôb". Raz som si priniesla so sebou do triedy fľašku vody a myslela som si, že odkaz vo vode by mohol vyliečiť moju chorobu. V okamihu, ako som vstúpila do triedy, počula som Učiteľa hovoriť o tom, ako sa kung nepoužíva na liečenie chorôb, ale je určený na kultiváciu a vyžaduje si dobrú kvalitu osvietenia. Keď som to počula, pomyslela som si: "Nehovorí to o mne?" Keď som prišla domov, tú vodu som vyliala.

Keď bol Falun vložený do mojej spodnej časti brucha, mohla som ho cítiť. Pretože som nemala dobrú kvalitu osvietenia, unúvala som počas prestávky Učiteľa pýtaním sa otázok s nízkou kvalitou osvietenia. Nebrala som do úvahy Učiteľovu námahu. Avšak Učiteľ aj tak odpovedal na tie otázky a vysvetlil ich. Toto je najkrajší a najvzácnejší okamih môjho života.

V tom čase som mala problémy s mojím mozgom a zaspala som počas prednášok. Keď Učiteľ skončil svoje vyučovanie, zobudila som sa. Učiteľ očisťoval moje telo.

V jeden večer po skončení vyučovania som videla Učiteľa kráčať domov, veľmi uvoľnene a bezstarostne. Pozorovala som Učiteľa; kráčal vzpriamene, vyrovnane a vznešene. Kráčal po zemi, ale v skutočnosti putoval v úchvatnej ríši. Ticho som ho chvíľku nasledovala a potom som išla domov.

Pracovníci zo skupinky dobrovoľníkov sa skutočne starali o všetkých praktizujúcich. Povedali Učiteľovi o mojej situácii s peniazmi. Toto som vôbec nečakala a na moje prekvapenie mi Učiteľ dal voľný lístok, aby som sa mohla zúčastniť prednášok a napísal na lístok : "Žiadne peniaze: zadarmo" s Jeho podpisom. Keď som dostala ten lístok, cítila som teplý prúd prechádzajúci cez moje telo a bola som veľmi vzrušená. Nikdy by som nepredpokladala, že sa niekto bude starať o dieťa ako som ja, a že sa o mňa láskavo postará Učiteľ. Učiteľov súcit je obrovský a ja som si uvedomila, že som sa stala najšťastnejším človekom.

Rozhodlo sa, že po týchto prednáškach pôjde Učiteľ šíriť Fa do Char-pin. Avšak oneskorilo sa to a tak sa rozhodli, že prednášky budú v "Ming-fang Kung" na Ťi-linskej univerzite. Mala som šťastie, že som sa mohla zúčastniť prednášok. Keď sme skončili vyučovanie, Učiteľ povedal (nie pôvodné slová), že nám môže urobiť stav "Tri kvetiny nad hlavou" a nechať nás vystúpiť a stať sa Bódhisattvou. Avšak tento stav zmizne hneď ako vykročíme z týchto dverí, keďže nie je kultivovaný nami samými. V týchto niekoľkých dňoch nás navyše vyzdvihne na veľmi vysokú úroveň a keď budeme kráčať, budeme mať pocit, akoby sme kráčali nad zemou.

Keď som vyšla von z triedy "Ming-fang Kung", bolo to presne ako Učiteľ povedal. Keď som kráčala, cítila som sa ľahko, akoby som bola niekým tlačená a zdvíhaná nahor.

Po týchto siedmich rokoch prenasledovania a skúsenostiach zo všetkých tých ťažkostí, som si skutočne uvedomila, koho som stretla a vzácnosť toho, čo som získala. Stále pred sebou ešte mám cestu, ale nech by bola akákoľvek ťažká, mám Fa a mám Učiteľa a budem sa kultivovať do konca. Nesklamem Učiteľove milosrdenstvo v mojej spáse.

Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/11/11/79832.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.