Německo: Praktikující Falun Gongu z Evropy uspořádali v Berlíně velký průvod proti pronásledování Falun Gongu v Číně

Od německého praktikujícího

10. února 2007 uspořádali praktikující Falun Gongu z různých evropských zemí velký průvod a shromáždění v Berlíně. Vyzývali lidi k tomu, aby směřovali svou pozornost na současné pronásledování Falun Gongu v Číně. Kromě toho také chtěli vyslovit svou podporu 18 milionům Číňanů, kteří vystoupili z Komunistické strany Číny a ukázat na zločiny loupeže orgánů, které páchají čínští komunisté za účelem prodeje orgánů pro transplantace.

V tento den bylo po ránu zataženo. Poté co praktikující rozvinuli bannery a Evropský nebeský orchestr začal hrát melodii „Falun Dafa je dobrý“, nebe se změnilo. Tmavé mraky rychle zmizely a objevilo se slunce.

Průvod šel ulicí Pod Lipami (Unter den Linden), přes Pařížské náměstí (Pariser Platz) k Braniborské bráně (Brandenburger Tor) a nakonec došel až na Postupimské náměstí (Potsdamer Platz). Zvučná hudba, kterou hrál Evropský nebeský orchestr, budila pozornost a zvědavost kolemjdoucích a přihlížejících diváků. Ve stejnou dobu se konal v Berlíně i filmový festival a mnozí lidé, kteří navštívili festival, se chtěli o Falun Gongu dozvědět více.

Průvod na Pařížském náměstí u Braniborské brány Evropský nebeský orchestr zahnal tmavé mraky pryč Skupina bubeníků pochoduje na Postupimském náměstí

Číňané vyzývají Číňany, aby vystoupili z Komunistické strany Číny
Zastavte pronásledování Falun Gongu!

Chodci na náměstí vedle Pamětního kostela císaře Viléma I. v Berlíně se zajímali o dění

Kolemjdoucí čtou informační tabule Ukázka cvičení

Odpoledne hrál Evropský nebeský orchestr, který se skládá ze 120 praktikujících Falun Gongu, na náměstí vedle Pamětního kostela císaře Viléma I. Kolemjdoucí se shromáždili kolem orchestru a pozorně poslouchali. Ani studené počasí neodradilo lidi od toho, aby se zajímali o Falun Gong a o pronásledování. Mnoho zájemců směřovalo své pohledy nejdříve na informační tabule a poté šli za praktikujícími, aby získali další informace o pronásledování.

Poté co byl Falun Gong v roce 1992 v Číně představen veřejnosti a do roku 1999 neustále získával na oblibě, profitovalo 100 milionů Číňanů, jak duševně, tak tělesně, z praktikování této kultivační školy. Lidé v mnoha zemích na celém světě s oblibou cvičí Falun Gong. Avšak Komunistická strana Číny započala v červenci roku 1999 zlé pronásledování praktikujících Falun Gongu. Ani za dobu sedmi let od počátku pronásledování se však čínským komunistům nepodařilo otřást vírou praktikujících Falun Gongu ani přes genocidu a provolání: „Zruinujte jejich pověst, zničte je finančně a zlikvidujte je fyzicky.“ Kromě toho nemohou ani komunisté popřít, že Falun Gong přinesl lidem kvalitnější život s dobrým zdravím a spokojeností.


Čínská verze: http://www.yuanming.net/articles/200702/60118.html
Anglická verze: http://www.clearharmony.net/articles/200702/38138.html
Německá verze: http://www.clearharmony.de/articles/200702/36447p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.