Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2022: Skúsenosti z pokojných protestov pred veľvyslanectvom Čínskej ľudovej republiky v Londýne počas dvadsiatich rokov (2. část)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

1. část: https://cz.clearharmony.net/articles/a111429-Evropska-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2022-Skusenosti-z-pokojnych-protestov-pred-velvyslanectvom-Cinskej-ludovej-republiky-v-Londyne-pocas-dvadsiatich-rokov-1-cast.html

4. Symbol praktizujúcich, ktorí sa stavajú proti prenasledovaniu

Aby sme sa postavili proti prenasledovaniu, začali sme pokojne protestovať pred veľvyslanectvom, čo sa kvôli stupňovaniu prenasledovania zmenilo na 24-hodinový protest. Pokiaľ komunistická strana nezastaví prenasledovanie, náš pokojný protest musí pokračovať. To bola aj prvá jednomyseľná myšlienka všetkých praktizujúcich, ktorí sa ho v tom čase zúčastnili.

Pred niekoľkými rokmi sme za súmraku menili plagát, ktorý bol na výstavnej tabuli. Okolo prechádzalo auto a človek v ňom stiahol okno a spýtal sa: „Vy odchádzate? Skončilo sa prenasledovanie? Mali by ste vytrvať!“

Raz v noci, pred viac ako desiatimi rokmi som sa rozprávala s básnikom, ktorý práve dokončil program pre BBC. Dosť sme sa zarozprávali, ja som opustila cvičebné miesto a postavila sa spolu s ním za vystavený plagát. O chvíľu pred nami zastavil mladý cyklista. Spýtala som sa ho, či chce podpísať petíciu. Odpovedal: „Už som sa podpísal. Zastavil som sa, aby som sa pozrel, prečo tu dnes nikto nesedí. Skončilo sa prenasledovanie?“ Ak áno, chcel túto dobrú správu povedať ľuďom, ktorých poznal. Ak sa prenasledovanie neskončilo, chcel tu chvíľu posedieť a podporiť náš protest, kým niekto nepríde a on by potom odišiel.

V srdciach a mysliach Angličanov sa toto miesto stalo symbolom praktizujúcich Falun Dafa, ktorí sa postavili proti prenasledovaniu.

5. Okno na šírenie pravdy

Pred našimi plagátmi je rušná cesta, kde autá neprestajne prechádzajú okolo. Jazdia tadiaľto aj turistické autobusy. Často počujem pískanie ľudí v prechádzajúcich vozidlách alebo ľudí, ktorí si stiahnu okná, aby ukázali zdvihnutý palec. Často sme tiež počuli, ako sprievodca v turistickom autobuse vysvetľuje turistom: „Toto je protest Falun Dafa.“

Veľká budova za nami je Kráľovský inštitút britských architektov (RIBA) a často sa v nej konajú akademické stretnutia, výstavy a najrôznejšie večerné párty. Vchádzajúci a vychádzajúci ľudia prechádzajú okolo v nekonečnom prúde.

Keď je naša zmena, praktizujúci zvyčajne cvičia, vysielajú spravodlivé myšlienky, zbierajú podpisy, alebo rozdávajú letáčiky okoloidúcim. Aj mnohí chodci sa iniciatívne zastavia, pozrú si vystavené plagáty a podpíšu petíciu, alebo sa porozprávajú s praktizujúcimi, aby lepšie pochopili celú situáciu. Po dlhom čase mnohí britskí občania, ktorí tadiaľto prechádzajú, pochopili pravdu o Falun Dafa.

Tí, ktorí sa dozvedeli o skutočnej situácii, o nej povedia ostatným. Často som počula, ako chodci vysvetľujú svojim spoločníkom: „Toto je Falun Dafa, oproti nim je veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky a oni tu pokojne protestujú.“

Počas víkendu pred tromi rokmi, keď som mala cez deň službu, som videla, že priamo ku našim vystaveným plagátom raz prišiel západný muž. Obišiel ich a potom si ich začal vážne prezerať. Po skončení cvičenia sa ma spýtal: „Ste tu už viac ako desať rokov?“ Spýtala som sa: „Ako to viete?“ Povedal, že preto, lebo je to napísané v tejto knihe. Potom mi ukázal knihu, ktorú držal v ruke, a v ktorej boli uvedené pamätihodnosti, ktoré sa dajú v Londýne navštíviť pešo. Spomínal sa v nej aj náš 24-hodinový pokojný protest.

Za súmraku pred niekoľkými týždňami som sedela v meditácii, zatiaľ čo v budove za mnou prebiehala akcia. Počula som mladého muža, ktorý hovoril do telefónu. V jeho rozhovore sa zdalo, že dáva niekomu cez telefón pokyny, ako sa sem dostať: „Mali by ste vystúpiť z auta pred plagátmi Falun Dafa. Falun Dafa je tu už osemnásť rokov.“ Keď som to počula, pomyslela som si, že povedal osemnásť rokov, takže to musí byť tak, že už nadobudol určité pochopenie o nás a len sa prepočítal o dva roky. Po chvíli som ho opäť počula, ako hovorí svojej dcére: „Táto pani je praktizujúca Falun Dafa, sedí tu v meditácii a protestuje voči prenasledovaniu.“ Dievča povedalo: „Len tu sedí a medituje, aká nuda!“ Bola som zvedavá, ako zareaguje jej otec. On však nepovedal nič. Dievča sa zastavilo pred plagátmi, začalo si ich čítať a po chvíli povedalo otcovi: „Pozri sa, takú krásnu ženu takto mučili elektrickým prúdom a nakoniec ju prenasledovali na smrť, aké kruté!“

Vtedy som si uvedomila, že tu s najväčšou pravdepodobnosťou vniklo energetické pole, ktoré rozkladalo hmotu, ktorá bránila vnímajúcim bytostiam pochopiť skutočnú situáciu a dávalo životom možnosť pochopiť pravdu.

Moje osobné pochopenie je také, že všetci učeníci Dafa na celom svete, ktorí robia veci, aby sa postavili proti prenasledovaniu, s každým ich projektom a každou časťou úsilia, hoci možno nemôžeme vidieť zjavný výsledok, všetko to premieňa srdcia a mysle ľudí a hromadí spravodlivú energiu v tejto skúške sily medzi dobrom a zlom.

6. Dobré prostredie na zlepšenie osobnej kultivácie

Už si ani nepamätám, koľkokrát som počas mojej služby zažila skúšky charakteru, aby som sa osvietila k princípom Fa, alebo aby som rozviazala uzly vo svojom srdci.

Raz jeden západný praktizujúci, ktorý sa na protestoch často zúčastňoval, navrhol: „Projekt protestov pred veľvyslanectvom pomáha pri kultivácii všetkým, ktorí sa na ňom zúčastňujú, takže by sme mali všetkých koordinátorov zaradiť do zoznamu a umožniť im zúčastniť sa, a tak to bude mať dobrý vplyv na zlepšenie jedného tela praktizujúcich vo Veľkej Británii.“ Pomyslela som si: „Dobre! Tento návrh nie je zlý.“

V tom týždni sa stalo, že jedna nočná zmena bola prázdna, takže som mu zavolala a spýtala som sa, či by mohol prísť pomôcť. Povedal, že nemôže. V duchu som sa začala sťažovať, že všetci len hovoria, že tento projekt je dôležitý, ale nevidela som ich podľa toho konať.

Výsledkom bolo, že som sama nastúpila na nočnú zmenu. Zatiaľ čo som si niesla všetky tieto emócie, po chvíli som sa cítila veľmi unavená. Otvorila som teda stan a pomyslela si, že si na chvíľu ľahnem. Len čo som si ľahla, pocítila som, že niekto ťahá a snaží sa odtiahnuť stan, a to bolo niečo, čo sa nikdy predtým nestalo. Keď som vyšla von, aby som zistila, čo sa stalo, hneď ako som vyšla zo stanu, narazilo mi do hlavy vajce. Vtedy som sa cítila v srdci veľmi skľúčene. Prečo sa dnes veci vyvíjali tak nepokojne? Po opätovnom zamyslení som si pomyslela, že to musela byť moja chyba, inak by som sa s touto záležitosťou nestretla. Bolo to preto, že som sa sama sťažovala na iných praktizujúcich a koordinátorov, čo viedlo k tomu, že sa to všetko stalo. Potom som si sadla, vysielala spravodlivé myšlienky a moja nálada sa veľmi rýchlo upokojila.

Skoro ráno po návrate domov som to povedala manželovi. Pôvodne som si myslela, že ma bude utešovať, no on nečakane povedal: „Musíš sa pozrieť do svojho vnútra, aby si problém našla v sebe.“ Keď som to počula, cítila som sa tak ukrivdene, že sa mi chcelo plakať. Po upokojení som sa opäť zamyslela nad otázkami, ktoré mi v ten večer celý čas ležali v hlave: „Prečo som sa pôvodne začala zúčastňovať na tomto projekte? Prečo som v ňom chcela zotrvať?“ Pokiaľ ide o tých praktizujúcich, ktorí sa mohli zúčastniť, mala by som si vážiť ich úsilie, a pokiaľ ide o tých, ktorí sa zúčastniť nemohli, nemala by som mať žiadne myšlienky sťažovania sa. Mala by som vynaložiť úsilie, aby som to dosiahla, a mala by som sa podeliť s ostatnými praktizujúcimi o pochopenia významu vytrvania v tomto projekte s čistou a nezištnou mysľou bez predvádzania sa, keďže len tak sa môže zapojiť viacero praktizujúcich a projekt bude môcť pokračovať.

7. Kultivovať sa so srdcom ako na začiatku

Od 1. októbra 2000 do dnešného dňa uplynulo viac ako dvadsať rokov. Bol to dlhý čas a začala sa prejavovať určitá ochabnutosť. Niekedy mám pocit, že je to ako plnenie pracovných povinností bežného človeka, rovnako ako prechádzanie rutinnými záležitosťami. Deň za dňom, rok za rokom, každý deň sa stretávame s tou istou scénou a robíme tie isté druhy vecí, pričom nevidíme nejaké búrlivé zmeny v situácii a nie je veľa zážitkov, ktoré by sa hlboko dotkli našej duše.

Často sa ma pýtali: „Vytrvať toľko rokov nebolo ľahké, ako ste to všetci zvládli?“ Často som sa pýtala aj samej seba, prečo v tom chcem ešte vytrvať. Nebolo naším pôvodným želaním vytrvať až do toho dňa, keď prenasledovanie prestane? Prenasledovanie ale pokračuje, z akého dôvodu by sme teda mali prestať? Je to preto, že ťažkosti sú veľké, a že ich nedokážeme prekonať? Nemôžeme pokračovať ďalej?

Počas každého z týchto zdanlivo obyčajných dní nám tento projekt umožňuje vážne robiť tri veci, ktoré by učeníci Dafa mali robiť. Počas praktizovania kultivácie v Dafa sa naše mysle a telá neustále očisťujú a pozdvihujú na vyššie úrovne, čo nám umožňuje znášať skúšky, s ktorými sa naše telá stretávajú, či už je to počas spaľujúceho horúceho leta, mrazivého chladu v zime, alebo počas neprerušovaného obdobia dažďov. Nič z toho nemôže spôsobiť, že presvedčenie a túžba vytrvať ďalej, ktoré má každý, ochabnú.

Pri organizovaní striedania služieb boli tiež určité ťažkosti, a to preto, že som sa nečinila dobre. Navyše som sa v posledných rokoch sama zúčastňovala aj na mediálnych projektoch, ako aj na propagácii Shen Yun. Keby som mohla viac komunikovať s praktizujúcimi a podeliť sa s nimi o históriu a význam tohto projektu, určite by sa ho zúčastnilo viac praktizujúcich. Dôvod, prečo sme to zatiaľ nedosiahli, je ten, že som sa bála, že praktizujúci povedia, že mám mentalitu predvádzania sa, alebo domýšľavosť a bojím sa odmietnutia účasti alebo strachu z niečoho nepríjemného. Uvedomila som si, že pokiaľ sa človek dokáže neprestajne zlepšovať, môže dosiahnuť „kultivovanie sa so srdcom ako na začiatku“.

Majster povedal:

„Ale ako som práve naznačil, keďže sme sa dostali do konečnej fázy, mali by sme sa činiť ešte lepšie v tom, čo by sme mali robiť, pretože veci pri konci sú najkritickejšie. Dostali ste sa cez skoršie dni, keď okolnosti boli veľmi zložité a veci boli veľmi zlé, takže nie je dôvod na to, aby ste sa nečinili ešte lepšie teraz, v poslednej fáze. Keď prenasledovanie začalo, médiá vo svete šírili príbehy plné klamstiev od štátom riadených médií Čínskej komunistickej strany, a pre ľudí bolo ťažké prísť na to, čo sa skutočne deje. Ale dokonca za týchto ťažkých okolností učeníci Dafa vo svete dokázali zmeniť názory ľudí tým, že im objasňovali pravdu a prekonali tieto zložité problémy. Takže teraz, keď sme na konci, by ste si mali vážiť všetko, čo ste dosiahli, a nezvoľniť – určite nezvoľnite – vo svojej kultivácii.“ (Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku, 17. 5. 2019)

Upozornite ma, prosím, na čokoľvek nevhodné v mojom zdieľaní.

Ďakujem, Majster! Ďakujem, praktizujúci!


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.