Slovensko/Bratislava: Průvod upozorňující na více než 24 let trvající pronásledování Falun Gongu v Číně

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

V sobotu 5. srpna 2023 prošel ulicemi Bratislavy průvod upozorňující na více než dvacet čtyři let trvající pronásledování Falun Gongu (Fa-lun Kungu) v Číně. Průvod začal na Hviezdoslavovom náměstí a zúčastnilo se jej přibližně sto padesát praktikujících Falun Gongu z mnoha evropských krajin: Slovenska, České republiky, Maďarska, Rakouska, Polska, Německa, Švýcarska a dalších. V čele průvodu stál evropský orchestr Tian Guo.

Tian Guo Marching Band na Hviezdoslavovom náměstí v BratislavěTian Guo Marching Band na Hviezdoslavovom náměstí v Bratislavě

Na úvod průvodu zazněly na Hviezdoslavovom náměstí proslovy hostů, kterými byli pan František Mikloško, disident a bývalý předseda Národní rady Slovenské republiky, pan Peter Osuský, poslanec Národní rady Slovenské republiky a pan Le-pin Ting, praktikující Falun Gongu, jehož rodiče jsou v Číně nespravedlivě pronásledováni komunistickým režimem kvůli víře ve Falun Gong.

Pan Marek Tatarko, zástupce Slovenské Asociace Falun Gong, na úvod řekl: „Je to už dvacet čtyři let, kdy 20. července 1999 v Číně začalo pronásledování Falun Gongu, meditační disciplíny založené na univerzálních principech pravdivost, soucit a snášenlivost. Tehdy ze statistického průzkumu čínské vlády vyplynulo, že tento systém praktikuje okolo sto milionů lidí, což bylo více než počet členů komunistické strany. Tehdejší čínský prezident se tím cítil ohrožený, a tak se ze strachu o moc a ze závisti rozhodl zničit Falun Gong za použití všech prostředků.“

Poté odevzdal slovo panu Le-pin Tingovi, praktikujícímu Falun Gongu z Berlína, který popsal, jak byli jeho rodiče neprávem zatčeni v brzkých ranních hodinách 12. května 2023 čínskou policií, když pracovali na čajovém poli. Jeho máma, paní Ma Žuej-mej, už byla propuštěna na kauci, ale její manžel, pan Jüan-te Ting, stále zůstává ve vězení.

„Díky tlaku mezinárodních organizací byla moje máma propuštěna po dvanácti dnech, 24. května 2023, ale můj táta je stále zadržovaný v zadržovacím centru města Ž'-čao. Nikdo ho nemá dovoleno navštívit,“ řekl pan Le-pin Ting. Zdůraznil důležitost petičních akcí a informování lidí o situaci lidských práv v Číně, protože takovéto akce mohou pomoci zlepšit situaci pronásledovaných a vést k jejich propuštění. Pan Le-pin Ting svůj projev zakončil slovy: „Prosím, pomozte osvobodit praktikující Falun Gongu v Číně.“

Pan Le-pin TingPan Le-pin Ting

Pan František Mikloško ve svém proslovu vzpomenul případ zrušení řeholních sester v bývalém Československu v roce 1958, kterým trvalo více než třicet let, než se vrátily na své místo.

„Musíme vydržet, musíme vydržet a musíme být solidární s našimi bratry, kteří trpí proto, že vyznávají Falun Gong. Svoboda je nedělitelná. Falun Gong přináší pokoj a smíření a je nepochopitelné, že komunistická Čína pronásleduje tyto úplně nevinné, slušné lidi,“ řekl.

Pokračoval: „Čína se dnes chválí obrovskými ekonomickými úspěchy. Na poli ekonomiky s ní musí vyjednávat Spojené státy a všechny velmoci. Ale jsem přesvědčený, že Čína jednou pochopí, že všechna tato moc, všechen ten konzum, a to bohatství je neuvěřitelně prázdné a bude ho třeba naplnit něčím duchovním, něčím pokojným. A věřme, že do té doby Falun Gong vydrží, a že bude jedním z těch, kteří přinesou pokoj a naději té nové Číně, která už nebude stát jen na materialismu, násilí a bohatství.“

Pan František MikloškoPan František Mikloško

Pan Peter Osuský řekl: „Za deset let v Národní radě, kde jsem působil, bylo mojí hlavní náplní to, že je třeba bránit dobré proti zlému. A tak jsem se staral od roku 2008 o Gruzii, poté od roku 2014 o Ukrajinu, mezitím o Bělorusko a trvale také o Tibet, Tchaj-wan a Falun Gong. To jsou všechno seskupení dobrých lidí, kterým zlo cíleně a úmyslně škodí. Je naší lidskou povinností starat se do věcí, které se zdají být vzdálené.“

„Já bych nezvládl s vámi sedět v poloze lotosu, ale hodnoty, které máte na zádech na oblečení [Pravdivost, Soucit, Snášenlivost] jsou jednoduše všelidské a člověk nemusí být praktikující, aby chápal, že to je ten lepší svět. Je povinností lidí starat se o ty, kteří jsou lepší v obklopení zla.“

Pokračoval: „Také mi leží na srdci osud lidí, které zločinný, kriminální režim cíleně zavírá, mučí a v krajním případě jim násilně odebírá orgány.“

Pan Peter OsuskýPan Peter Osuský

Průvod vyrazil z Hviezdoslavova náměstí ulicemi Starého Města. V rámci průvodu se představil i evropský pochodový orchestr Tian Guo, jehož členy jsou hudebníci z více než deseti evropských krajin a které pojí praxe Falun Gong. Členové orchestru chtějí svojí hudbou přinášet radost posluchačům, což se jim zjevně v ulicích Bratislavy podařilo, o čemž svědčily úsměvy a rozzářené oči diváků lemujících ulice během průvodu.

Kromě bannerů o tom, že „Falun Gong je dobrý“ a že „Svět potřebuje principy Pravdivost, Soucit a Snášenlivost“, byla část průvodu věnována i pronásledování v Číně, apelu na jeho zastavení a vzpomínce na oběti pronásledování. Prostor měly i bannery gratulující lidem, kteří už vystoupili z Komunistické strany Číny, a také bannery odhalující pravou povahu zlého komunistického režimu.

Po skončení průvodu pokračovala na Hviezdoslavovom náměstí informační petiční akce.

Průvod ulicemi Starého Města BratislavyPrůvod ulicemi Starého Města BratislavyPrůvod ulicemi Starého Města BratislavyPrůvod ulicemi Starého Města BratislavyPrůvod ulicemi Starého Města BratislavyPrůvod ulicemi Starého Města BratislavyPrůvod ulicemi Starého Města BratislavyPrůvod ulicemi Starého Města BratislavyPrůvod ulicemi Starého Města BratislavyPrůvod ulicemi Starého Města BratislavyPrůvod ulicemi Starého Města BratislavyPrůvod ulicemi Starého Města Bratislavy

Petiční akce na Hviezdoslavovom náměstíPetiční akce na Hviezdoslavovom náměstí

Společné cvičení na Hviezdoslavovom náměstíSpolečné cvičení na Hviezdoslavovom náměstí

Článek byl redakčně zkrácen a upraven

Zdroj: https://www.falungong.sk/clanky/reportaze/835-bratislava-sprievod-upozornujuci-na-viac-nez-24-rokov-trvajuce-prenasledovanie-falun-gongu-v-cine.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.