Česká republika/Praha: Shromáždění a průvody odhalující zločiny Komunistické strany Číny

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

V sobotu 22. a v neděli 23. července 2023 se praktikující Falun Gongu (Fa-lun Kungu) z několika evropských zemí sešli v Praze, aby uspořádali shromáždění a průvody v centru města a protesty před čínskou ambasádou. Za cíl měli odhalit zločiny Komunistické strany Číny spočívající v pronásledování praktikujících, získat podporu od lidí a také si připomenout smutné 24. výročí tohoto pronásledování.

V sobotu samotný průvod začal po poledni, vyšel z Hradčanského náměstí, prošel několika ulicemi centra a nakonec se přesunul na Staroměstské náměstí. Do pochodu průvodu vyhrával unikátní evropský orchestr Tian Guo Marching Band, který sdružuje hudebníky z více než deseti zemí světa. Pochod zahrnoval také ukázky cvičení, dračí a lví tanec, víly nebo bubínky na pásech či model zvětšené knihy Zhuan Falun, která je stěžejním dílem praxe. Průvod nadšeně sledovaly davy turistů i Pražanů.

V neděli pak aktivity pokračovaly na Staroměstském náměstí.

Pan Piet Schaub, trenér ze Švýcarska, sledoval aktivity se svými dětmi. Žil v Číně šest let. Byl rád, že praktikující přinášejí tradiční čínskou kulturu do Evropy. Věděl o pronásledování a okamžitě podepsal petici.

Řekl, že je důležité podpořit svobodu a ukončit zločiny, jako je odebírání orgánů. V uplynulých dvaceti čtyřech letech Komunistická strana Číny potlačovala praktikující pro jejich víru v Pravdivost, Soucit a Snášenlivost a cenzurovala informace. „Laskavost je naším právem od narození a jako lidské bytosti bychom všichni měli žít ze srdce v míru a vzájemné úctě,“ dodal.

Z tohoto důvodu je podle něj důležité říkat lidem o pronásledování. Sdílel, že se zajímá o meditaci a že při ukázkách cvičení cítil silnou energii: „Vnímám velmi vysokou energetickou úroveň.“

Paní Anja Brolowski z německého Göttingenu podepsala petici na Staroměstském náměstí. Řekla: „Tito lidé by měli žít svobodně. Myslím si, že každý by měl žít svůj vlastní život a mít svá vlastní práva.“ Dále řekla: „Je to příliš zlé. Lidé, kteří se tam narodili [v Číně], nevědí, co je svoboda, ale ti, kdo se narodili dříve [než komunistická strana převzala moc], vědí, co to znamená být svobodný. Člověk by měl být svobodný.“

Pan Hans-Jürgen, student střední školy z německého Berlína, a pan Gustav Schmidt, čerstvý student univerzity, podepsali spolu s přáteli petici vyzývající k ukončení zvěrstev v Číně. Líbilo se jim vystoupení: „Myslíme, že velmi dobře ukázali čínskou kulturu a odvedli dobrou práci.“

nullnullnullShromáždění na Staroměstském náměstí v Praze

nullShromáždění na Václavském náměstí v Praze

nullTian Guo Marching Band hraje na Hradčanském náměstí před zahájením průvodu

nullPrůvod přes Karlův most

nullPraktikující pochodují Prahou

nullnullLidé podepisují petici proti pronásledování

Článek byl redakčně zkrácen a upraven

Čínská verze: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/27/463480.html

Anglická verze: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/28/210526.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.