Česká republika/Praha: Shromáždění a průvody odhalující zločiny Komunistické strany Číny

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

V sobotu 22. a v neděli 23. července 2023 se praktikující Falun Gongu (Fa-lun Kungu) z několika evropských zemí sešli v Praze, aby uspořádali shromáždění a průvody v centru města a protesty před čínskou ambasádou. Za cíl měli odhalit zločiny Komunistické strany Číny spočívající v pronásledování praktikujících, získat podporu od lidí a také si připomenout smutné 24. výročí tohoto pronásledování.

V sobotu samotný průvod začal po poledni, vyšel z Hradčanského náměstí, prošel několika ulicemi centra a nakonec se přesunul na Staroměstské náměstí. Do pochodu průvodu vyhrával unikátní evropský orchestr Tian Guo Marching Band, který sdružuje hudebníky z více než deseti zemí světa. Pochod zahrnoval také ukázky cvičení, dračí a lví tanec, víly nebo bubínky na pásech či model zvětšené knihy Zhuan Falun, která je stěžejním dílem praxe. Průvod nadšeně sledovaly davy turistů i Pražanů.

V neděli pak aktivity pokračovaly na Staroměstském náměstí.

Pan Piet Schaub, trenér ze Švýcarska, sledoval aktivity se svými dětmi. Žil v Číně šest let. Byl rád, že praktikující přinášejí tradiční čínskou kulturu do Evropy. Věděl o pronásledování a okamžitě podepsal petici.

Řekl, že je důležité podpořit svobodu a ukončit zločiny, jako je odebírání orgánů. V uplynulých dvaceti čtyřech letech Komunistická strana Číny potlačovala praktikující pro jejich víru v Pravdivost, Soucit a Snášenlivost a cenzurovala informace. „Laskavost je naším právem od narození a jako lidské bytosti bychom všichni měli žít ze srdce v míru a vzájemné úctě,“ dodal.

Z tohoto důvodu je podle něj důležité říkat lidem o pronásledování. Sdílel, že se zajímá o meditaci a že při ukázkách cvičení cítil silnou energii: „Vnímám velmi vysokou energetickou úroveň.“

Paní Anja Brolowski z německého Göttingenu podepsala petici na Staroměstském náměstí. Řekla: „Tito lidé by měli žít svobodně. Myslím si, že každý by měl žít svůj vlastní život a mít svá vlastní práva.“ Dále řekla: „Je to příliš zlé. Lidé, kteří se tam narodili [v Číně], nevědí, co je svoboda, ale ti, kdo se narodili dříve [než komunistická strana převzala moc], vědí, co to znamená být svobodný. Člověk by měl být svobodný.“

Pan Hans-Jürgen, student střední školy z německého Berlína, a pan Gustav Schmidt, čerstvý student univerzity, podepsali spolu s přáteli petici vyzývající k ukončení zvěrstev v Číně. Líbilo se jim vystoupení: „Myslíme, že velmi dobře ukázali čínskou kulturu a odvedli dobrou práci.“

Shromáždění na Staroměstském náměstí v PrazeShromáždění na Staroměstském náměstí v PrazeShromáždění na Staroměstském náměstí v PrazeShromáždění na Staroměstském náměstí v Praze

Shromáždění na Václavském náměstí v PrazeShromáždění na Václavském náměstí v Praze

Tian Guo Marching Band hraje na Hradčanském náměstí před zahájením průvoduTian Guo Marching Band hraje na Hradčanském náměstí před zahájením průvodu

Průvod přes Karlův mostPrůvod přes Karlův most

Praktikující pochodují PrahouPraktikující pochodují Prahou

Lidé podepisují petici proti pronásledováníLidé podepisují petici proti pronásledováníLidé podepisují petici proti pronásledování

Článek byl redakčně zkrácen a upraven

Čínská verze: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/27/463480.html

Anglická verze: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/28/210526.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.