Česká republika/Kroměříž: Falun Gong na prvním ročníku ekologického festivalu Ekoplaneta

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Na Výstavišti v Kroměříži proběhl ve dnech 27. až 28. května 2023 první ročník ekologického festivalu Ekoplaneta. Na festivalu se prezentovali například výrobci biopotravin, firmy zaměřené na technologie a služby pro udržitelné hospodaření, a také organizace a školy, které se věnují ekologické výchově mladé generace. Na návštěvníky čekala také řada přednášek od odborníků na ekologii, životní prostředí a zdravý životní styl.

Praktikující Falun Gongu (Fa-lun Kungu) se tohoto festivalu zúčastnili také, a to v sobotu 27. května. Měli zde svůj stánek, u kterého předváděli a učili cvičení, mluvili s lidmi jak o praxi, tak také o pronásledování, kterému čelí praktikující v Číně již přes dvacet let, a sbírali podpisy na petici, která toto pronásledování odsuzuje. Pro děti měli připravené skládání papírových lotosových květů, které jsou symbolem kultivace.

 


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.