Slovensko: Pan František Mikloško v dopisech apeluje za propuštění rodičů pana Le-pin Tinga

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Pan František Mikloško, bývalý předseda Národní rady Slovenské republiky, se v pátek 8. září 2023 připojil k několika zahraničním politikům, kteří v dopisech apelovali za propuštění otce pana Le-pin Tinga z vězení v Číně, kde byl spolu s manželkou uvězněn za praktikování Falun Gongu (Fa-lun Kungu). Odeslané dopisy jsou adresovány panu Li Caj-wuovi, tajemníkovi strany ve městě Ž'-čao, panu Lin Wuovi, tajemníkovi strany v provincii Šan-tung, panu Wu Kchenovi, čínskému ambasadorovi v Německu a panu Josepu Borellovi, vysokému představiteli Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Pan František Mikloško při příležitosti podpisu těchto dopisů řekl: „Když se kdekoli ve světě páchá zlo, je třeba ho pojmenovat, třeba se ozvat.“ Dodal, že ohledně pronásledování Falun Gongu v Číně a utrpení praktikujících chce i z dalekého Slovenska udělat co je možné: mluvit o tom, psát o tom, myslet na ně a vyjadřovat jim solidaritu. Své vyjádření zakončil slovy: „Věřím, že jednou přijde den, kdy budou svobodní.“

Pan František Mikloško

Pan František Mikloško

Pozadí případu rodičů pana Le-pin Tinga

Rodiče pana Le-pin Tinga, pan Jüan-te Ting spolu s manželkou Žuej-mej Ma, byli zatčeni v časných ranních hodinách 12. května 2023 čínskou policií při práci na čajovém poli. Paní Žuej-mej Ma byla propuštěna na kauci, ale její manžel zůstává ve vězení.

Jejich syn, pan Le-pin Ting, se jim právě v té době pokoušel telefonovat. Jeho matka mu řekla: „Do našeho domu přišli špatní lidé. Spoutali mě. Necítím ruce.“ Poté zavěsila.

Paní Žuej-mej Ma byla propuštěna na kauci 14. května 2023 díky tlaku mezinárodních organizací, jako jsou WOIPFG (Světová organizace na vyšetření pronásledování Falun Gongu), jejíž vyšetřovatelé přímo telefonovali policejním stanicím v Číně, a IGFM (Mezinárodní společnost pro lidská práva), která zaslala protestní dopis panu Li Caj-wuovi, tajemníkovi strany ve městě Ž'-čao, panu Lin Wuovi, tajemníkovi strany v provincii Šan-tung, panu Wu Kchenovi, čínskému ambasadorovi v Německu a panu Čchin Kangovi, čínskému ministru zahraničních věcí.

14. června 2023 dva příslušníci bezpečnostní policie z města Ž'-čao nečekaně navštívili paní Žuej-mej Ma v jejím domě v Číně. Rozzlobení jí řekli, že její manžel bude odsouzen k trestu odnětí svobody kvůli záchranné operaci v zahraničí, která zahrnovala protestní dopisy tajemníkovi strany ve městě Ž'-čao. 13. června 2023 byl její manžel převezen do věznice ve městě Ž'-čao. To vše se přitom stalo bez jakéhokoli právního základu.

20. července 2023, právě v den 24. výročí pronásledování Falun Gongu, byl na něj vydán zatykač, který vydala policejní stanice okresu Tung-kang ve městě Ž'-čao. Okresní prokuratura v Tung-kangu má nyní v úmyslu vznést vůči němu obvinění, a to i přes chybějící právní základ.

Pan Le-pin Ting se neúnavně snaží o propuštění svého otce. Věří, že právě mezinárodní tlak může přinést změnu, jak se to stalo i v případě jeho matky. Jeho snahy přinesly i první výsledky: několik poslanců Evropského parlamentu, německého Bundestagu, jakož i několik poslanců českého parlamentu či belgické poslanecké sněmovny poslalo dopisy, ve kterých žádali okamžité propuštění pana Jüan-te Tinga.

Zdroj: https://www.falungong.sk/2023/09/08/frantisek-miklosko-v-listoch-apeluje-na-prepustenie-rodicov-pana-lebina-dinga


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.