Starověký Řím a dnešní Čína: Pronásledování náboženství a pohromy

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Od Kuej Čenga a I Jena

Sedmnáctileté dívce byla diagnostikována nevyléčitelná rakovina v místě spojení stehenní kosti s pánví. Prošla řadou vyšetření, ale nic nepomáhalo. Rozhodla se ještě vyzkoušet hypnoterapii. Vyšlo najevo, že v minulém životě, v období starověkého Říma, žila ve šlechtické rodině.

Za vlády císaře Nera byli křesťané krutě pronásledováni. Byly zajaty desítky lidí bez ohledu na věk, pohlaví nebo příslušnost k sociální třídě. Docházelo k jejich likvidaci, což zahrnovalo i to, že byli vhozeni do arény, aby bojovali se lvy. Tato dívka se zúčastnila takového zápasu spolu s dalšími desítkami tisíc lidí. Neprojevila žádný soucit, když mladou křesťanskou dívku roztrhali lvi. Její potěšení plynoucí z neštěstí druhého člověka jí nahromadilo karmu, která ji pak provázela reinkarnacemi a způsobila rakovinu a následnou bolest, která se projevila v tomto životě.

Tento příběh byl zdokumentován v Příběhu karmy Edgara Caycea. Ten je považován časopisem americké lékařské asociace Journal of the American Medical Association za „otce celostní medicíny“. Prozkoumal na vzorku více než jednoho tisíc lidí souvislost mezi špatnými skutky z jejich předchozích životů a utrpením v tomto životě.

Starověký Řím: Pronásledování náboženství a pohromy

Příběh této dívky je jedním z mnoha případů v hypnoterapii Edgara Caycea souvisejících s Nerem. Nero, nechvalně známý pronásledováním náboženství, založil v roce 64 našeho letopočtu velký požár v Římě a obvinil křesťany ze žhářství. Nadále pronásledoval křesťany a krmil jimi zvířata, jak se zmiňuje výše.

„A ještě když umírali, tropili si z nich posměch tak, že jsouce pokryti kůžemi divokých zvířat, byli sápáni od psů, a tak hynuli, nebo byli přibiti na kříže nebo určeni plamenům, když se setmělo, aby zapáleni sloužili k nočnímu osvětlení,“ napsal historik Tacitus ve svých análech.

Nero byl jedním z těch, kdo dal rozkaz k zabíjení křesťanů. Mnozí obyčejní lidé, podobně jako tato mladá dívka, ve svém předchozím životě nemuseli přímo pronásledovat křesťany, ale jejich nečinnost z nich udělala spolupachatele tohoto zločinu, protože nezasáhli, aby ho zastavili a jejich němý souhlas a spoluúčast umožnily, aby pronásledování pokračovalo.

Nero nebyl jediný ve starověkém Římě, kdo se podílel na potlačování křesťanů. I během panování dalších císařů veřejnost neodsoudila toto pronásledování, a proto následovalo několik velkých katastrof, které si vyžádaly mnoho životů, jako odplata za jejich nečinnost. Lidé se naštěstí probudili a začali přemýšlet o krutostech vůči křesťanům i o obecném úpadku morálky ve společnosti.

V roce 680 obyvatelé Říma vzali kosti svatého Sebastiána (256–288), který byl zabit během pronásledování císařem Diokleciánem, a vyšli s nimi do ulic. Jelikož lidé si uvědomili své činy a litovali jich, pohromy v Římě se zázračně vytratily.

Dnešní Čína: Pronásledování Falun Gongu a epidemie

V dnešní Číně již dvacet jedna let probíhá pronásledování Falun Gongu (Fa-lun Kungu).

Falun Gong, také známý jako Falun Dafa, je kultivační praxe mysli a těla založená na principech Pravdivost, Soucit a Snášenlivost. Veřejnosti byla tato čchi-kungová metoda poprvé představena roku 1992 a rychle si získala srdce mnoha lidí kvůli svým hlubokým morálním principům a pozitivním účinkům na zdraví.

Komunistická strana Číny, která žije z ideologie třídního boje, násilí a lží, považovala Falun Gong za hrozbu kvůli jeho rychle rostoucí popularitě. Ťiang Ce-min, tehdejší vůdce Komunistické strany Číny, spustil v červenci roku 1999 celostátní kampaň pronásledování této praxe. Od té doby bylo mnoho praktikujících Falun Gongu zatčeno, uvězněno a mučeno pro svou víru. Někteří byli také podrobeni psychickému mučení a některým byly násilně odebrány orgány.

Podobně jako pronásledování během éry císaře Nera, i potlačování Falun Gongu bylo doprovázeno krutostí, terorem a masivní propagandou, což je zdokumentováno na stránce Ming-chuej. V důsledku přes dvacet let trvající propagandy proti Falun Gongu mnoho čínských lidí uvěřilo lžím Komunistické strany Číny a postavilo se proti praktikujícím a proti principům Pravdivost, Soucit a Snášenlivost.

Starověký Řím byl uprostřed pronásledování křesťanů postižen několika pohromami. Dnešní Čína byla během pronásledování Falun Gongu zasažena epidemií koronaviru.

Tato nemoc nejdřív propukla ve Wu-chanu, který je notoricky známý svou úlohou v pronásledování Falun Gongu. Když se Ťiang Ce-min v roce 1999 rozhodl potlačit Falun Gong, setkal se s odporem od předních komunistických vůdců, včetně členů politbyra. Čao Č'-čen, ředitel wuchanské státní televize, však poslechl Ťiang Ce-minovy příkazy a poslal tým lidí do města Čchang-čchun, provincie Ťi-lin, ze kterého pochází pan Li Hongzhi, zakladatel Falun Gongu, kde natočili šestihodinové video očerňující Falun Gong a jeho zakladatele.

Toto video pak pouštěli nejvyšším komunistickým funkcionářům a později ho šířila média po celé Číně, včetně čínské státní televize CCTV. V průběhu dalších let bylo vytvořeno mnoho videí démonizujících Falun Gong a jeho praktikující.

Smutné je, že mnozí lidé mlčky přihlíželi tomuto pronásledování nebo se do něj dokonce zapojili kvůli vlastnímu prospěchu, a tím se nevědomky stali spolupachateli zločinů proti lidskosti a svobodě vyznání.

Římané věděli, že nemůžou vrátit čas a změnit minulost. Když si uvědomili své zlé skutky, litovali svých činů, začali činit pokání a pronásledování křesťanů zastavili. Najednou, jako mávnutím kouzelného proutku, se pohromy zázračně zastavily. Jelikož epidemie koronaviru stále ohrožuje Čínu, možná bychom se měli inspirovat starověkým Římem a přehodnotit své postoje k pronásledování Falun Gongu, kterého se dopouští Komunistická strana Číny. Je na čase distancovat se od komunistické strany a říci „ne“ pronásledování Falun Gongu a vytrhnout se z této epidemie.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/4/404778.html
Anglická verze: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/9/184396.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.