„Už nechci dělat špatné věci!“

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

Paní Jang a její manžel jeli 28. prosince 2013 na venkov rozdávat pravdu objasňující materiály. Paní Jang byla nahlášena, zatčena a poslána na okresní policejní stanici.

Paní Jang je z provincie Chu-nan a je jí téměř 80 let. Asi osm policistů jí zabavilo pravdu objasňující materiály. Jeden z nich na ni křičel: „Máš tu tak mnoho materiálů! Vezmeme tě do krajského záchytného centra!“ Ihned se spojili s krajským úřadem 610. Paní Jang si pomyslela: „Ať už je to policie nebo úřad 610, musím je zastavit před spácháním tohoto zločinu.“

Paní Jang nebyla ani trochu vystrašená. Říkala policistům: „Proč pořád zatýkáte dobré lidi? Proč se stále dopouštíte tohoto zločinu? Zachraňujeme lidi. Sami si prohlédněte materiály, každé slovo v nich je pro vaši záchranu. Nepáchejte zločiny. Váš ředitel Li Tung-šeng už byl zatčen, Čou Jung-kchang byl zatčen také. Vy to nevíte?“ Policisté si přečetli materiály a ztichli. Jejich tváře změnily výraz a jejich krutost zmizela.

Po večeři přišel šéf krajského úřadu 610 a skupina dalších osmi lidí do záchytného centra. Paní Jang už znali a pohrozili jí: „Informujeme tvou rodinu.“ Ona k nim vyslala silné spravedlivé myšlenky a řekla jim: „Nemusíte informovat mou rodinu, půjdu sama. Bude lepší, když si sami přečtete pravdu objasňující materiály. Váš ředitel Li Tung-šeng už byl zatčen a Čou Jung-kchang také. Copak o tom nevíte? A vy ještě pořád zatýkáte dobré lidi a dopouštíte se zločinů proti nevinným lidem? Jsme tady, abychom lidi zachránili. Rychle si ty materiály přečtěte.“

Poté, co si policisté přečetli pravdu objasňující materiály, jejich postoj se změnil. Šéf krajského úřadu 610 řekl: „Už nechci dělat špatné věci!“ Paní Jang řekla: „Už nezatýkejte dobré lidi. Čas na nikoho nečeká. Rychle vystupte z Komunistické strany Číny a jejích přidružených organizací. Teď už musím jít, mám spoustu práce.“

Šéf úřadu 610 se jí zeptal: „Kam jdeš? Můžu tě odvést.“ Odpověděla: „Nechci vás obtěžovat. Půjdu sama.“ S Mistrovou ochranou opustila policejní stanici spravedlivým a důstojným způsobem.

Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2014/2/2/145060.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.