Pozdravy k čínskému Novému roku vzdávají čest Mistrovi Li Hongzhi, zakladateli Falun Gongu

Každý rok při speciálních příležitostech posílají praktikující Falun Gongu z celého světa stránkám Ming-chuej pozdravy pro pana Li Hongzhi, zakladatele Falun Gongu. Pro rodiny v Číně neexistuje větší příležitost, než jsou oslavy čínského Nového roku; je to čas na odpočinek, uvědomění si štěstí v životě a vyjádření díků těm, kteří jim pomohli.

Děkujeme Mistrovi Li za spásu našich životů! S úctou obyvatelé vesnice u města Nan-kchou-čchien, okres Čchin-jüan, provincie Liao-ning, kteří přežili katastrofální povodeň 16. srpna 2013.

„Važte si Učitele a ceňte si Tao,“ tento výrok od Chou Chan Šu (Historie pozdní dynastie Chan, napsaná před 1 500 lety), sahá hluboko do čínských tradicí. Čínský Nový rok, nejdůležitější čínský svátek, se považuje za nejlepší příležitost k vyjádření díků a prokázání uznání, zejména Učiteli, který poskytl cestu zušlechťování mysli a těla pro miliony lidí.

Mistr Li vedl praktikující po pozoruhodné cestě sebezušlechťování, klidného odporu vůči brutálnímu pronásledování Komunistickou stranou Číny a obnovy víry čínských lidí v dobré hodnoty: Pravdivost, Soucit a Snášenlivost.

Praktikující z I-ming, Vnitřní Mongolsko, uctivě přejí Mistrovi šťastný Nový rok!

Přibližně 180 lidí se zúčastnilo první přednášky Mistra Li ve městě Čchang-čchun, provincie Ťi-lin, v roce 1992. Brzy poté vzniklo mnoho veřejných „skupinových cvičebních míst“, kde se praktikující Falun Gongu shromažďovali, aby spolu cvičili.

Velké zdravotní přínosy Falun Gongu a principy Pravdivost, Soucit a Snášenlivost se ústním podáním rychle rozšířily. Ti, kdo slyšeli nebo byli svědky podivuhodných účinků Falun Gongu, dychtivě sháněli lístky na přednáškové semináře pana Li. Bez potřeby propagace jeho přednášky přitáhly tisíce lidí, a dokonce naplnily stadiony. Od roku 1992 do roku 1994 pan Li cestoval po Číně a uskutečnil 54 přednášek a seminářů Falun Gongu.

Manželský pár z města Fu-šun, který se dozvěděl pravdu o Dafa, přeje Mistrovi Li šťastný Nový rok!

Pozvedána kvalita života

V 80. a 90. letech byl Sterling Campbell stoupající hvězdou v hudebním průmyslu, jednající a cestující jako bubeník pro Cyndi Lauper, Duran Duran, Soul Asylum, Davida Bowie a mnoho dalších. Avšak pan Campbell se silně zapletl do drog a alkoholu a kouřil dvě krabičky cigaret denně. Jeho kvalita života začala klesat. Pokoušel se změnit svůj život tím, že zkoušel například jógu, ale marně.

Jednoho rána v roce 1998 se to všechno změnilo. Během ranní procházky v parku pan Campbell narazil na skupinu lidí, kteří dělali meditaci Falun Gongu, a dostal letáček s informací o této praxi. Na začátku byl podle jeho slov skeptický: „Byl jsem dost cynický ohledně mnoha takových duchovních věcí kvůli faktu, že jsem zaplatil tisíce dolarů lidem, kteří udělali byznys z duchovnosti až univerzálních věcí,“ vzpomíná. „Takže jsem byl příjemně překvapený, když jsem zjistil, že Falun Gong se předává zcela zdarma.“

Následujícího dne pan Campbell začal praktikovat meditaci Falun Gongu a číst hlavní text, Zhuan Falun. „Měl jsem pocit, že je tam přítomno něco velmi jedinečné a hluboké. Věděl jsem, že jsem našel pravdu, kterou jsem hledal,“ řekl.

Ke svému překvapení v průběhu měsíce praktikování Falun Gongu neměl už žádnou touhu po cigaretách, drogách či alkoholu.

Pomocí důsledného a nadšeného praktikování se studenti Falun Gongu snaží dosáhnout stavu nesobeckosti, většího vhledu a vnímavosti, vnitřní čistoty a vyrovnanosti, což je vnitřní stav, který lze nazvat opravdovým zdravím.

Praktikující ze studijní skupiny na venkově v okrese Ning-che, provincie Tchien-ťin, s úctou přejí Mistrovi Li šťastný Nový rok!

Překonání silné bouře

V roce 1999 čínský režim spustil pronásledování Falun Gongu. Praktikující v Číně byli hromadně zatýkáni a přesouváni do center na vymývání mozků, pracovních táborů a vězení. Tisíce zemřely v důsledku mučení. Celostátní propagandistická kampaň zaplavila veřejná média urážkami zaměřenými na Falun Gong.

Semínka Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti, které pan Li zasadil do srdcí svých studentů, postupně zesílila a přežila nejsilnější bouři.

Stránky Ming-chuej dokumentují mnoho případů, kdy se praktikující uchylují ke své víře a klíčovým principům, aby zastrašili pronásledování, a dokonce pomáhají pronásledovatelům tím, že mění jejich srdce.

V době čínského Nového roku praktikující zevnitř i zvenku Číny, včetně těch, kteří jsou uvězněni, chtějí říct „děkuji“ mimořádnému Učiteli, který obohatil jejich životy.

Přejeme šťastný čínský Nový rok Mistrovi Li a všem našim čtenářům ve světě!

Zdroj: http://sk.minghui.org/201401271180/Pozdravy-ku-cinskemu-novemu-roku-vzdavaju-cest-zakladatelovi-Falun-Gongu-Majstrovi-Li-Chung-c.html

Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2014/1/27/144641.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.