Turecko: Praktikující Falun Gongu z Ankary byli pozváni, aby představili Falun Gong

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Od tureckého praktikujícího

Dne 30. září 2006 pořádalo Sdružení umělců fórum. Praktikující Falun Gongu z Ankary byli pozváni, aby zde představili Falun Gong. Účastníky fóra byli lidé z různých kulturních a společenských prostředí; byli mezi nimi umělci, spisovatelé, učitelé, hlasatelé rozhlasových stanic, obchodníci, vládní úředníci, důchodci i hospodyně.

Sdružení umělců pozvalo praktikující Falun Gongu z Ankary, aby na fóru představili Falun Gong Účastníci fóra se učí cvičení

Čtyři praktikující nejdříve vysvětlili, co je Falun Gong, jaký užitek lidem přináší a jaké prospěšné změny se odehrály v jejich myslích i tělech. Jeden praktikující pak přečetl dva přeložené články o kultivačních zkušenostech, které napsali praktikující z Číny pro webovou stránku Clearwisdom.net. Účastníci fóra položili mnoho otázek, jako například, jak mohou začít s kultivací, proč je doporučeno číst Zhuan Falun, co je Falun, a jestli je vztah mezi svastikou a nacistickým symbolem. Praktikující poskytli detailní vysvětlení na všechny otázky, jednu po druhé.

Praktikující také předvedli cvičení Falun Gongu. Mnoho účastníků se chtělo hned naučit cvičení. Několik z nich se zajímalo, kdy se bude konat devítidenní kurs, nechali na sebe kontakty a vzali si úvodní brožurky o Falun Gongu. Praktikující zdůraznili, že zlepšování charakteru je v kultivaci to nejzásadnější, protože hlavním cílem Falun Gongu není se uzdravit, ale nabídnout kultivační metodu, která je vhodná pro lidi různých věkových kategorií, v různých fyzických kondicích.

Jeden z účastníků fóra se zeptal, proč může být Falun Gong vyučován zdarma. Jeho otázka vyvolala mezi účastníky zanícenou diskusi, a tak se fórum protáhlo o více než hodinu. Vzhledem k tomu, že v dnešní době není na světě téměř nic zadarmo, bylo pro ně velmi neobvyklé nebo dokonce podezřelé, že Falun Gong se mohou naučit zcela zdarma.

Jedna praktikující řekla: „Kultivace ve Falun Dafa je velmi čistá. Ať je to učení se Zákona, praktikování cvičení nebo kultivování našeho charakteru, praktikující pomáhají jeden druhému. V životě jsem se nesetkala s ničím, co nemá nic společného s penězi. Falun Gong způsobil, že se cítím uvolněná a očištěná. Starší praktikující mi vždy pomáhají a nikdy za to nic nežádají. Díky tomu jsem se zbavila mých starých mezilidských vztahů. V minulosti mi peníze stěžovaly mezilidské vztahy. Kvůli obavě o peníze jsem musela před některými lidmi dělat určitá opatření a musela jsem se jim vyhýbat. Kvůli tomu jsem druhé často nechtěně urazila. Život byl pro mě opravdu únavný. Praktikující Falun Gongu jsou však jak pravdiví, tak soucitní a tolerantní. Pravdivost, Soucit a Tolerance jsou přesně ty zásady, které jsem měla v mém životě následovat. Poté, co jsem začala s kultivací ve Falun Dafa, jsem se pokoušela, jak nejlépe jsem uměla, přizpůsobit se těmto zásadám. Mé fyzické zdraví také prošlo významným zlepšením.“

Jiný západní praktikující řekl: „Jsem naprosto zdravý, i když jsem se nepřišel učit Falun Gong, abych se uzdravil. Cítím, že kosmické principy odhalené Falun Gongem jsou opravdu správné a to je ten základní důvod, proč Falun Gong praktikuji. Pokud se lidé budou řídit vesmírnými principy - Pravdivostí, Soucitem a Tolerancí, bude to to nejsprávnější, protože lidské bytosti patří vesmíru. To se dá vědecky vysvětlit.“

Západní spisovatelka řekla: „Myslím si, že s kultivováním mysli a těla by se mělo začít od dětství, protože to je vynikající. Když to tak budeme dělat, naše společnost nebude taková, jaká je dnes.“

Jiná západní praktikující řekla: „Prodělala jsem několik nemocí a cítila jsem se dříve stále slabá. Muka způsobená cukrovkou způsobila, že jsem se často rozčílila. Byla jsem tak vznětlivá, že jsem stále cítila napětí. Když jsem začala praktikovat Falun Gong, už po několika dnech jsem cítila, že chodím více uvolněná, jako kdybych létala. Únava, která mě sužovala v minulosti, již více neexistovala. Také jsem porozuměla důležitosti kultivování mé povahy a tolerance. Kultivace mi přináší nejen klid, ale také vnáší pohodu do naší rodiny. Mé děti i můj manžel mi řekli, že jsem se zcela změnila. Upřímně děkuji Falun Gongu a Mistrovi Li. Zásady Falun Gongu jsou výjimečné. To je důvod, proč zde stojím a sděluji své zkušenosti a doporučuji vám učit se Falun Gong.“

Turecký praktikující, který je podnikatelem, řekl: „Ani já jsem se nezačal učit Falun Gong, abych se vyléčil z nemocí. Má žena začala s kultivací dříve než já a představila mi Zhuan Falun. Hluboce mne přesvědčily zásady Pravdivosti, Soucitu a Tolerance. Když projednávám obchodní záležitost, vím, že si musím vážit ctnosti. Díky tomu jsem začal brát ohledy na druhé. Občas jsem ochoten obětovat své zájmy, když přemýšlím nad celkovou situací, nebo zájmy druhých lidí. Ale mé srdce zůstává klidné. V minulosti jsem naopak používal sobecká měřítka a snažil jsem se dosáhnout svých osobních zájmů. Když myslím na druhé, mé srdce je naplněno štěstím. Jsem ochotnější chovat se jako dobrý člověk a pomáhat více druhým. Cítím, že žiji čestným životem. Také jsem se stal tolerantnější a rozumím těžkostem druhých. To jsem v minulosti nedokázal. Navíc jsem od té doby, co praktikuji Falun Gong, nikdy nedostal rýmu. Během těchto let jsem neonemocněl. Cítím se nyní plný energie. V minulosti jsem se vždy cítil unavený, i když jsem nebyl nemocný.“

Fórum zakončila klidná hudba a účastníci odcházeli z fóra neradi. Atmosféra byla tak klidná a harmonická. Lidé řekli jeden druhému nashledanou a doufali, že se zase v budoucnosti setkají.

Zdroj: http://www.clearharmony.net/articles/200610/35889.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.