Mé pochopení toho, jak pomoci spolu-praktikujícím zbavit se připoutání

Od praktikujícího Falun Dafa v Hengshui, v provincii Hebei

(Clearwisdom.net) Když to vypadá, že praktikující prochází karmou nemoci, setkává se s utrpením v rodině, jsou praktikující, kteří momentální stav přičítají „jeho připoutáním“ či „nedostatku spravedlivých myšlenek“. Pak pokračují v poukazování na jeho další připoutání. Praktikující, kteří jsou terčem kritiky, nevědí, jak se s tím vypořádat. Ti, co někdy poukazují na připoutání druhých, často tak činí skrze objektiv zrcadlící jejich vlastní představy a připoutání. Pro praktikující, kteří jsou kritizováni, je někdy těžké to přijmout, někdy dokonce mají averzi k vyčítavému postoji a chování. Cítí se pod tlakem, ale možná ani nemohou vyřešit, jaká připoutání mají. Samozřejmě, praktikující, kteří na ně poukazují, to dělají pro to, aby jim pomohli zlepšit se. Proč ale nedokáží dosáhnout kýženého výsledku?

Učitel řekl ve: „Vyučování Zákona v Los Angeles“
"Zlepšenie pratizujúceho určite nepochádza z ukazovania prstom, ani nie je výsledkom toho, že vás kritizujem ja, váš Majster, alebo toho, že ukazujete prstami na druhých a kritizujete sa navzájom. Pochádza z vášho kultivovania samého seba.“

Osobně se domnívám, že není vhodné takto poukazovat na připoutání druhého praktikujícího. Taková kritika totiž ve skutečnosti potvrzuje uspořádání starých sil a poskytuje starým silám výmluvu, že mohou pronásledovat spolu-praktikujícího. To jen potěší staré síly a znesnadní praktikujícímu situaci, tedy aby vykročil ze svého utrpení.

Když praktikující čelí nějakému utrpení, je jako člověk, který spadl do vody a bojuje. Aby se dostal z vody, potřebuje naši pomoc. První věc, kterou bychom měli udělat, je podat mu pomocnou ruku, abychom ho vytáhli z „vody“. Ať jde o jakékoli připoutání, nejdříve bychom ho měli vytáhnout z utrpení, pak s ním studovat Zákon a posílit jeho víru v Učitele a Fa, aby dokázal odstranit své připoutání kultivováním se ve Fa. Neměli bychom stát na břehu se vztyčeným ukazovákem a slovy: „Ty máš připoutání,“ nebo „Měl by ses dívat do sebe a zjistit, proč jsi spadl do vody. Dokážeš se z toho dostat, až najdeš připoutání a až budeš mít spravedlivé myšlenky.“

Neříkám tím, samozřejmě, že nemůžeme poukázat na jeho připoutání, když si jich všimneme. Jestliže nepoukážeme na jeho nedostatky, ale zaujmeme postoj „Já jsem ok, ty jsi ok a všechno je fajn“, pak zacházíme do další krajnosti a jsme nezodpovědní k sobě i spolu-praktikujícím. Když praktikující prožívá trápení, musí mít jisté připoutání, které si stále neuvědomuje či kterého se ještě nezbavil. Když se díváme na ostatní, často je nevědomky hodnotíme na základě našich vlastních představ, a to, co vidíme, nemusí být nutně pravý stav věcí. Jestliže laskavě poukážeme na možné připoutání s opravdovým porozuměním a jsme přitom tolerantní, bez jakéhokoli záměru kritizovat, bez náznaku kritiky v našem hlase, praktikující nám možná snáze dopřeje sluchu.

Učitel nám řekl:
"Když pracujete, váš tón hlasu, vaše dobrosrdečnost a vaše argumenty mohou změnit lidské srdce, zatímco příkazy nemohou!" ("Jasná mysl" v Podstata dalšího pokroku)

Když se budeme řídit Učitelovými pokyny, pak praktikující zažívající trápení přijme naši laskavost. Teprve tehdy, když pomáháme praktikujícímu posílit svou víru v Učitele a Dafa a jsme si jistější, že se dokáže zbavit svého připoutání kultivováním se v Dafa, jsme těmi opravdovými pomocníky. Pokud jde o praktikujícího zažívající těžkosti, měl by prozkoumat sebe tím, že úplně neguje uspořádání starých sil a že bude hledat svá připoutání a lidské myšlenky, aby se jich zbavil. Když je kritizován, měl by si zachovat klidnou mysl, opravit chyby, jestliže se jich dopustil, a vystříhat se jich, jestliže je neudělal.

Zkrátka, jestliže se všichni praktikující dokáží opravdově kultivovat, vždycky brát ohled na druhé, mít pochopení pro druhé, být snášenlivý a udržet si klidnou mysl, dokážeme lépe spolupracovat, když děláme tři věci, které po nás Učitel vyžaduje, abychom dělali, a dokážeme se činit lépe, když zachraňujeme vnímající bytosti.

Čínská verze je dostupná na: http://minghui.ca/mh/articles/2006/10/15/140086.html
Přeloženo z angličtiny: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/10/22/79202p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.