Praktikující mimo Čínu spolupracují s praktikujícími uvnitř Číny na objasňování pravdy

Suej Jüan, praktikující Falun Dafa z Číny

V naší oblasti je jen několik praktikujících. Ve většině případech to jsou praktikující ze zámoří, kteří nám pomáhají rozložit zlo. Když jsme v roce 2005 čelili hanobení, praktikující ze zahraničí volali do Číny a výsledek byl takový, že ředitel místní policejní stanice neměl odvahu brát telefon a ani říct, že je ředitelem. Také policejní úředníci si nedovolili chovat se zle a doufali, že budeme co nejdříve propuštěni či transportováni jinam. 3. srpna 2008 policie přikázala provést domovní prohlídky u všech místních praktikujících. Sesbírali jsme jména policejních úředníků a vložili jejich telefonní čísla na internet. Hned tu noc skupina policejních úředníků obdržela naše informace. Následující noc nám policie řekla, že praktikující ze zámoří jim poslali informace a že na ně naléhali, aby vystoupili z Komunistické strany Číny. Byli jsme skutečně ohromeni. Děkujeme praktikujícím ze zámoří za silnou podporu, cítili jsme pevné spojení s jedním tělem, ačkoliv nás samotných je málo.

Také praktikující z Hong Kongu nám velmi pomáhají. Turisté z naší oblasti se dozvěděli, jak praktikující Falun Dafa z Hong Kongu vycházejí objasňovat pravdu o Falun Dafa, dokonce i když silně prší. Byli tím hluboce pohnuti. Když se jedna turistka vrátila domů do Číny, hledala Falun Dafa. Již dříve dvakrát přečetla Zhuan Falun, ale nemohla najít žádné místní praktikující a tak nestudovala Falun Dafa hlouběji. Tou dobou její spravedlivé myšlenky zvítězily a uvědomila si, že už nemůže zmeškat další šanci. Po návratu z Hong Kongu se rozhodla praktikovat. Naučila se cvičení a naučila je i svou sestru a svého bratra. Oba dva už dříve četli knihy Dafa, ale nezkoušeli cvičit. Díky jejich zkušenosti z Hong Kongu mnoho členů její rodiny pochopilo pravdu o Dafa a začali praktikovat.

Jedni manželé mají třicetiletého svobodného syna, který přišel o práci kvůli tomu, že praktikuje Falun Dafa. Nemohli svého syna pochopit a styděli se za jeho chování. Nicméně, když viděli, že praktikující v Hong Kongu ze všech sil podporují Dafa a že svobodná společnost má pozitivní postoj vůči Dafa, jejich hanba se změnila v pýchu. Řekli: „Náš syn neporušil zákon. Náš syn je velmi dobrý člověk.“

Spolupraktikující ze zámoří, vaše úsilí a vaše tvrdá práce měly široký dopad na lidi a jejich poznání pravdy o Falun Dafa. Mnoho lidí mělo zlé faktory ve svých myslích rozložené díky vašim spravedlivým myšlenkám a začali se přizpůsobovat Dafa. Pokračujme ve spolupráci a v odstraňování zla a zachraňme více vnímajících bytostí.

Čínská verze: http://minghui.org/mh/articles/2008/10/22/188261.html
Anglická verze: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2008/10/29/101854.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.