Česká republika: Český helsinský výbor odsoudil perzekuci Falun Gongu

Jedenáct členů Českého helsinského výboru, mezi nimiž nechyběla ani předsedkyně Anna Šabatová a další členové předsednictva, se připojilo k petici za zastavení perzekuce Falun Gongu v Číně.

Český helsinský výbor je členem Mezinárodní helsinské federace. Vznikl v listopadu 1988, aby vedle Charty 77 a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných sledoval dodržování a porušování lidských práv v tehdejším Československu. Jeho členové především upozorňovali komunistický režim na rozpory řady zákonů s principy lidských práv, které se socialistický režim zavázal dodržovat na helsinské Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (1975).

Po změně režimu se ČHV dále zabývá jednotlivými případy porušování lidských a občanských práv, věnuje se monitoringu zákonů a novel, bezplatné poradenské činnosti, výchově k lidským právům, dokumentární činnosti apod. Dnes působí zejména v oblastech vězeňství a trestní justice, policie a na poli ochrany práv žen a dětí.

Podepsaný petiční arch Podepsaný petiční arch

K petici za zastavení perzekuce Falun Gongu se připojili:

Anna Šabatová, předsedkyně ČHV
Ivan štampach, místopředseda ČHV
Hana Havelková, členka předsednictva ČHV
Daniela Světlíková, členka předsednictva ČHV
Jana Chržová, členka předsednictva ČHV
Marie Hradečná, členka předsednictva ČHV
Pavla Burdová-Hradečná, členka předsednictva ČHV
Josef Balhož, člen ČHV
Mária Jílková, členka ČHV
Olga Zárubová, členka ČHV
Tomáš Netopil, člen ČHV

Petiční formulář navrhla k podpisu Libuše Šilhánová.

Děkujeme Českému helsinskému výboru, že pozvedl svůj hlas za ukončení nespravedlivé perzekuce stoupenců Falun Gongu v Číně.

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.