Kanada: Prominentní právník pro lidská práva David Matas - Je to pokračování čínské kultury jako existence pravého života

Od Jing C' z Ottawy

Pan David Matas, prominentní kanadský právník pro lidská práva, navštívil 13. ledna 2008 Čínské Novoroční Gala od New Tang Dynasty Television (NTDTV) v Národním uměleckém centru v Ottawě. Pan David Matas reportérům řekl, že si všiml: „… souvislosti mezi tímto představením a dávnými kulturními tradicemi Číny. Kostýmy, hudba, choreografie a vše kolem celého představení se zakládá na víře. Je to pokračování čínské kultury jako existence pravého života a není to žádný muzejní artefakt.“

Pan David Matas, prominentní kanadský právník pro lidská práva

Pan David Matas dále řekl: „Celé to vidím v této souvislosti také proto, že vím, že se čínská vláda pokouší lidi zrazovat od tohoto představení a snaží se jim dokonce i zabránit, aby ho viděli. Toto představení není jen pozoruhodné, ale také stojí v obrovském kontrastu mezi společností, která chce čínskou kulturu zachovat a udržet a Komunistickou stranou Číny, která se od převzetí moci v roce 1949 pokouší zneužívat čínskou společnost a kulturní historii tím, že se na ní přiživuje.“

Pokračoval: „Podle mého názoru se snahy čínské vlády, která vynakládá obrovské prostředky na to, aby takováto představení zmařila, dají porovnat s ničením životního prostředí. Čínská vláda ničí nejbohatší kulturní dědictví lidské historie a civilizace.“

Dále pan David Matas řekl: „Společnost, která toto představení vnáší do života, nabízí nejen velké množství zábavy, ale řekl bych, že se pokouší o to, udržet při životě kulturní rozmanitost této bohaté čínské kultury, a to i přes velké překážky.“

Dokud je u moci Komunistická strana Číny, nebudou mít Číňané žádnou významnou kulturu

Ohledně Komunistické strany Číny poukázal pan David Matas na toto: „Ona je v rozporu s kultivací a duchovnem. Jedná se o vnucování cizích teorií. Teorii komunismu vyvinuli dva Němci, Marx a Engels. Tato teorie nemá vůbec žádnou historickou vazbu na Čínu. Jediný druh vztahu vůči čínské kultuře je ten, že se pokouší tuto kulturu zničit, vyhladit a přemoci. Ve skutečnosti neexistuje žádný vztah mezi Čínou a komunistickou kulturou. Neexistuje také žádná souvislost, tak jak vidíme v tomto představení. Ať je to jak chce, komunismus nemá k tomu žádný vztah.“

Dále řekl: „Myslím si, že kultura by měla přicházet od lidí a ne od nějaké vlády. Kultura je ve své podstatě jevem. Komunistický systém je systémem kontrolním a každý kontrolovaný systém kulturu ničí.“

Pan David Matas to objasnil následujícím příkladem: „To jsme mohli vidět v tehdejším Sovětském svazu, který měl před ruskou revolucí velmi významnou kulturu. Myslím si, že potom bylo mnoho významných kulturních hodnot podstatnou měrou potlačeno. Můžete posoudit různé prvky ruské kultury a zjistíte při tom, že ti, kteří měli důležitou práci, to museli dělat spíše navzdory komunistické straně, než s její podporou. To samé vidíme i v Číně, vidíme utlačování a zkázu.“

Dále řekl: „Mně osobně se myšlenka totální kontroly, která je v komunismu velmi důležitá, jeví jako protichůdný vývoj ke kulturnímu vývoji lidstva, který se vyvíjí přirozenou cestou. Dokud je Komunistická strana Číny u moci, nebude existovat žádná významná čínská kultura.“

Toto představení pomáhá při rozvoji čínské kultury

Pan David Matas zdůraznil: „Kultura je velmi důležitá pro identitu. Takto si mohou lidé vyvíjet svou identitu na základě své společenské příslušnosti. Když je však čínská kultura potlačována, o což se Komunistická strana Číny tolik snaží, bude identita čínského lidu podstatně narušena. Výsledkem toho je, že lidé jsou ztraceni ve velkém moři, které je bez kultury a tito lidé ztratili své významné identifikační charakteristické vlastnosti.“

Ohledně vlivu, jaký toto představení na lidi má, pan David Matas řekl: „Jako obyvatelé Kanady musíme rozlišovat mezi etnickými Číňany a těmi, kteří jimi nejsou. Etničtí Číňané mají spojení se svou identitou. U těch ne-etnických Číňanů existuje pouze připomínka na bohatou čínskou civilizaci. Obě skupiny si váží toho, že jim bylo umožněno vidět toto představení a že mohou v této kultuře pokračovat, mohou ji získat a dále rozvíjet.

Co my v tomto představení vidíme, není jednoduše jenom zachovávání a opakování minulosti, ona se ta minulost přenáší do současnosti. Jedna z věcí, které jsme viděli, byla souhra mezi moderními a dávnými čínskými hudebními nástroji. To je v podstatě důležitý kulturní vývoj, který je důležitý pro globální kulturu a také pro čínskou kulturu.“

Pan David Matas chválil: „Toto představení má vysokou kvalitu. Kostýmy byly nádherné a hudba jednoduše vynikající. Choreografie byla plná fantazie a krásná na pohled. Bylo to velmi profesionální představení. Toto vše přispělo k významu této události.“

Čínská verze: http://minghui.ca/mh/articles/2008/1/16/170446.html
Anglická verze: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2008/1/17/93340.html
Německá verze: http://minghui.de/data/article/444/a44457p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.