USA/San Diego: Vědecká studie o vlivu Falun Dafa představena na mezinárodním sympóziu psychologů

Od praktikujícího Falun Dafa ze San Diega

V hotelu Westgate v San Diegu se od 11. do 14. srpna 2007 konala 65. konference Mezinárodního grémia psychologů (ICP). Psychologové z celého světa si zde vyměnili vědecké poznatky na téma - vztah mezi mentálním zdravím a okolním světem. K úlohám vědy patří podporovat vztahy mezi rozmanitými kulturami a mír mezi etnickými skupinami, ale i zdraví a naději.

Dr. Jason Liou a Dr. Gwendalle Cooper zveřejnili studii s názvem "Study at Cellular Level on the Psychological and Physical Healing Effects of Falun Dafa Meditation“ („Studie o psychologickém a fyzickém léčivém účinku meditace Falun Dafa na buněčné úrovni“). Dr. Jason Liou je zakladatel a ředitel institutu Mind-Body Science Institute and Center of Brainwave-Meridian Therapy (BMT) (Vědecký institut pro tělo a ducha a centrum pro terapii meridiánů mozkových vln). Ve svém výzkumu spojuje moderní technologie a užití tradičních čínských léčebných metod, jako je meditace, hypnóza, hudba a energie, při léčbě nemocí. Dr. Liou se snaží prokázat výsledky z vědeckého pohledu.

Na sympóziu představil odborné posudky zdravotního stavu praktikujících Falun Dafa, které byly zveřejněny čínským lékařským institutem před začátkem pronásledování Falun Dafa v roce 1999. Poté hovořil Dr. Liou o svém výzkumu ohledně léčebných účinků Falun Dafa, které zaznamenal u praktikujících na buněčné úrovni, na úrovni psychické a energetické. Jím získaná fakta prokazují, že praktikování Falun Dafa značně redukuje mentální stres, zlepšuje duchovní a fyzické zdraví, léčí nemoci, zvyšuje duchovní a morální úroveň a také rozvíjí výkonnost a inteligenci. Dr. Liu podrobil výsledky svého vědeckého výzkumu pečlivé analýze, když přitom vycházel z různých vědeckých metod.

Obrázek 1: Bioenergetická fotografie ukazuje, že praktikování Falun Dafa může posílit energetické pole člověka i oběh energie v lidském těle.

Obrázek 1: Představuje bioenergetickou fotografii, která zachycuje prsty praktikujícího před hodinovou meditací a po ní. Fotografie byla pořízena fotoaparátem Sony DCR-VX2000 NTSC. Je to fotoaparát s běžně používanou vysokofrekvenční Kirlianovou fotoelektrickou technologií CV6000. Výsledky prokazují, že bioenergie na prstu praktikujícího se po hodinové meditaci značně zvýšila. To ukazuje lepší periferní krevní oběh. Deset prstů spojuje periferní meridiány a akupunkturní body. Tento experiment dokazuje, že toto meditační cvičení otevírá meridiány v těle, a tím i zvyšuje životní energii. Tyto výsledky poskytují vědecké důkazy o zlepšení zdravotního stavu praktikujících Falun Dafa z perspektivy západní i čínské medicíny.

Dr. Liou v jednom psychologickém experimentu použil matematický srdeční monitor, vyvinutý institutem Heart Math, aby mohl být zaznamenán a spočítán podíl synchronizace fází srdce-mozek u praktikujícího během meditace. Tento podíl se použije jako index pro mentální zdraví a ukazuje, zda je mozek dané osoby jasný a zda se nachází v harmonii s jejím tělem. Výsledek ukazuje, že podíl synchronizace fází srdce-mozek u praktikujícího se zvýšil ze 40 % z doby před cvičením na 94 % po cvičení. To prokazuje, že praktikující zažívají více duchovní bystrosti poté, co si praktikováním zlepšili svou osobnost a svého ducha. Po meditaci je jejich tělo a duch vysoce kompatibilní a nachází se v harmonii.

Obrázek 2: Podíl synchronizace fází srdce-mozek vzroste u praktikujícího Falun Dafa ze 40 % před cvičením na 94 % po cvičení.


Obrázek 3: Po roce praktikování zmizela u praktikujícího srdeční arytmie.

Obrázek 3: Ukazuje srdeční rytmus jednoho praktikujícího, který se po roce praktikování vyléčil ze srdeční arytmie a stísněnosti. Srdeční frekvence se praktikováním Falun Dafa snížila přibližně z 95 tepů za minutu na normální hodnotu 70 tepů za minutu (obrázek 4).

Obrázek 4: Před praktikováním činila srdeční frekvence praktikujícího kolem 90 až 100 tepů za minutu. Po čtyřech měsících praktikování se srdeční frekvence snížila na normální hodnotu 70 tepů.

Účastníci konference výzkum srdečně přijali. Mnoho psychologů souhlasilo s tím, že by se budoucí výzkum neměl omezovat jen na západní medicínu, která se zabývá pouze symptomy nemocí, které pak léčí. Psychologie by měla vážně začít zkoumat učení východní tradiční medicíny jako je Falun Dafa, což je univerzální praxe těla i ducha. Když psychologové slyšeli, že Falun Dafa je již osm let Komunistickou stranou Číny pronásledován, projevili Falun Dafa své sympatie a svou podporu. Věří, že budou moci tuto hlubokou praxi předávat dál ostatním; vyjádřili přání, aby se sami mohli co nejvíce o Falun Dafa dozvědět, aby pak mohli svůj výzkum o psychologii a medicíně posunout vpřed.

Na konci interview Dr. Liu řekl, že současné studie o psychologii a medicíně by nemohly poskytnout stejné výsledky jako jsou výše uvedené příklady. Současná technologie a pronásledování v Číně omezuje jeho výzkum o Falun Dafa. Výsledek, který prezentuje, je jen malou částí toho, čeho může tato praxe dosáhnout, i když i to vzbudilo pozornost vědců na špičkové mezinárodní úrovni. Výzkum o léčivé síle Falun Dafa přidává k moderní vědě a medicíně další alternativu. Byla tak vytvořena příležitost, aby lidé v budoucnosti byli seznámeni s čistějším názorem o pravém významu života ve vesmíru – vědou kultivace lidského života.

Zdroj: http://de.clearharmony.net/articles/200709/39386p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.