USA/Phoenix: Video, na kterém Mistr Li předvádí cvičení, přitahovalo pozornost diváků

Obyvatelé Phoenixu se přes den uchylují do budov s klimatizací, kde se schovávají před žhavým sluncem velké pouště Sonoran Desert, která leží jižně od města, a vycházejí ven většinou až po západu slunce. Je zvykem, že každý první pátek v měsíci zde přitahují pozornost tisíců místních obyvatel umělecká představení a lákají je, aby po setmění vyšli do ulic. Desítky uměleckých galerií vystavují svá díla a prodavači na okraji silnic stavějí stánky. Chodí sem lidé každého věku a různých národností, aby se potěšili a pobavili.

Od minulého roku každý první pátek v měsíci zde měli také praktikující Falun Dafa z Phoenixu svůj informační stánek. Někteří praktikující předváděli cvičení a ostatní rozdávali letáčky. Zjistili, že ještě více pozornosti přitahují, když předvádějí mučení a odebírání orgánů, které se teď odehrává v Číně. Zájem lidí byl větší a bylo dosaženo mnohem silnějšího účinku.

Při poslední takovéto informační akci praktikující zažili ještě mnohem hlubší formu projevu síly Dafa a nekonečný soucit Mistra Li. Nainstalovali projektor, který ozařoval obrazovku s úhlopříčkou 2,5 metru. Reproduktory měly vysokou kvalitu zvuku a benzínový generátor vyráběl elektřinu.

Při slabém pouličním osvětlení a za svitu měsíce na nebi se obraz Mistra Li předvádějícího cvičení jevil pozoruhodně silný a zdaleka viditelný. Praktikující vyprávěli, že pociťovali ohromné silné pole energie, zatímco diváci různého věku se shromáždili před obrazovkou a sledovali cvičení.

Diváci provádějí držení v ťie-jin společně s Mistrem Li

Diváci cvičí druhé cvičení

Praktikující měli také stánek s transparenty, letáky, knihami a papírovými lotosy a hovořili s kolemjdoucími o cvičení a o pronásledování Falun Dafa v Číně Komunistickou stranou Číny. Mnoho lidí se zastavilo, aby se dozvědělo více informací. Mnoho z nich říkalo, že mají velkou radost z toho, že Falun Dafa se zúčastňuje „zážitků prvního pátku“.

Místní praktikující poznali úspěch této události a jsou vděční Mistrovi za jeho podporu a povzbuzování, aby se ještě lépe činili při objasňování pravdy lidem. Tento úspěch ukázal a posílil tu závažnou odpovědnost v období nápravy Zákona. Také v příštích měsících se praktikující rozhodli použít velkoplošnou projekci a ukazovat nejen cvičení, ale i „Devět komentářů ke komunistické straně“ na podporu lidských práv.

Německá verze: http://de.clearharmony.net/articles/200709/39767.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.