Kanada/Vancouver: Příběhy o malém modrém přístřešku (část 2.)

Od praktikujícího z Vancouveru

Zločiny napáchané komunistickým režimem během osmiletého pronásledování jsou nepopsatelné

Část 1: http://cz.clearharmony.net/articles/200709/1930.html

Ve Vancouveru žije na třicet praktikujících, kteří byli i se svými rodinami v Číně protiprávně zatčeni a uvězněni, prošli vymýváním mozků a nucenými pracemi. V očích svých nejbližších jsou to ti nejlepší lidé na světě, i přesto byli ale krutě pronásledováni kvůli tomu, že praktikují Falun Gong. Falun Gong má přitom příznivý vliv na zdraví člověka i na jeho ducha.

Příběh jedné matky

V zimě roku 2001 několik praktikujících v pláštěnkách meditovalo ve sněhu. Jednou z nich byla Čang Siou-lien, která vzpomíná: „Onoho dne hodně sněžilo. Kolem mne tál sníh a já byla celá promočená. Seděla jsem tam od časného rána až do setmění, celkem asi deset hodin.

Čang Siou-lien (první zleva) protestovala i ve sněhu

Na otázku, jestli jí ta zima nevadí, klidně odpověděla: „ Nedá se to srovnat s fyzickým utrpením, které podstupují praktikující v Číně. Oni totiž musejí ustát ten nervy drásající tlak celé vládní mašinérie. Jsou napadáni nejen tělesně, ale musejí snášet i nevýslovná duševní muka. Zvolili jsme tuto formu protestu, abychom ukázali celému světu co se děje v Číně a abychom podpořili naše spolupraktikující v Číně.“

Čang Siou-lien emigrovala do Kanady v roce 2001. V Číně ji několikrát ocenili jako „vzornou pracovnici“ a získala i celou řadu certifikátů. Kvůli chatrnému zdraví však ve čtyřiceti letech musela odejít do předčasného důchodu. Krátce poté, co začala v roce 1998 praktikovat Falun Gong, se opět uzdravila. Všechny její předchozí nemoci zmizely a ona se opět mohla těšit ze života.

Od začátku pronásledování v červenci roku 1999 se stala trnem v oku místní policie, což znamenalo omezení její osobní svobody i volného pohybu. Policisté soustavně obtěžovali i celou její rodinu, následkem toho se její rodina rozpadla.

Na podnět jednoho úředníka byla Čang Siou-lienina dcera, studentka prestižní univerzity, protiprávně zatčena. Přivezli ji do vazební věznice před čínským Novým rokem 2001 jen proto, že v jednom dopise svému strýci napsala: „Falun Dafa je dobrý! Nevěř prosím těm lžím v rádiu a v televizi!“ Její strýc sice ten dopis nikdy nedostal, ale to děvče bylo 20 dnů ve vězení. V květnu 2001 pak byla ještě s několika dalšími studentkami, které praktikovaly Falun Gong, odvlečena do pracovního tábora. Tam byly vystaveny mučení a vymývání mozku.

Dcera paní Čang řekla: „V pracovním táboře to bylo velmi úděsné. Často jsem slyšela, jak byli praktikující Falun Gongu biti. Dozorci nás v lednu polévali studenou vodou. Někteří praktikující byli svázáni řetězy. Jídlo bylo příšerné.“ Například ji hlídalo ve vězení pět lidí, aby nemohla spát. Nakonec se zhroutila a ztratila vědomí.

V březnu 2002 vydal Ťiang Ce-min tajný rozkaz: „Zabijte všechny praktikující Falun Gongu bez milosti “, čímž byla zahájena další celostátní vlna zatýkání. Dcera paní Čang odešla do exilu, aby unikla dalšímu pronásledování. Od té doby už o ní neslyšeli. Šedesátiletý manžel paní Čang žije nyní sám a nikdo se o něho nestará. Jeho zdravotní stav se zhoršil a špatně chodí.

Paní Čang vyprávěla o době, kdy byla odloučena od své dcery: „Když jsem jedla, nechutnalo mi to, protože jsem pořád musela myslet na to, jestli má moje dcera něco k jídlu. Měla jsem o ni velký strach. Jestlipak má sluneční klobouk? Nebo jestli má zimní kabát?“

Na otázku, kdy slyšela naposledy o své dceři, se odmlčela, podívala se do dálky a se slzami v očích řekla: „To bylo před oslavou Nového roku 2002 a ještě předtím, než odešla také do exilu.. Zastesklo se jí a tak mi volala. Neodvážila se říci víc než: mami, vrať se zpátky do Číny!“

(Poznámka: Její dcera se mezitím dostala do Kanady za ní).

Čang Tchien-siao volá po ukončení pronásledování

Paní Čang Tchien-siao pochází z Čching-taa v provincii Šan-tung. Často byla viděna s miminkem mezi protestujícími. Studovala medicínu na univerzitě v Britské Kolumbii. Oba její rodiče byli univerzitními profesory. Její mladší sestra Čang Jün-che pracovala jako vedoucí účtárny u zahraniční firmy v Číně. Čang Jün-chein manžel, Cou Sung-tchao, ukončil magisterské studium.

Svatební fotografie Čang Jün-che a Cou Sung-tchaa

Cou Sung-tchao, 28, byl koncem roku 2000 zavražděn v pracovním táboře, protože se nevzdal své víry. Jeho malé dceři bylo tehdy 11 měsíců. Byla zatčena i jeho žena. Policie zakázala Couově rodině držet smutek, protože se obává, že se lidé dozvědí o jejích zločinech. Zakázala rodině říkat lidem pravdu. Matka obou sester zemřela nekonečným steskem. Jejich otec tak zůstal doma sám se svou malou vnučkou. Tak byla zničena rodina od Čang Tchien-siao a úsměv se jí vytratil z tváře.

Čang Jün-che je podle očitých svědků v pracovním táboře, což však komunistický režim popírá. Její otec napsal tři dopisy, které adresoval na nejvyšší místa, avšak zůstaly bez odpovědi. Čang Tchien-siao řekla: „Slovo`starosti` je nedostačující, aby vyjádřilo mé pocity, když pomyslím na zmizení mé sestry před pěti lety. Kdybych nezačala s praktikováním, nikdy bych nebyla schopna zbavit se nenávisti.“

Čang Tchien-siao plakala celý den, když se dozvěděla o násilném odběru orgánů živým praktikujícím. Nemohla si taková zvěrstva jednoduše vůbec představit. Pronásledování, nejenom že uvrhlo do neštěstí praktikující Falun Gongu, ale také učinilo z některých členů strany nebezpečné zločince. Když Čang Tchien-siao vyzývá před konzulátem k ukončení pronásledování, pokouší se tím osvobodit nejen svou sestru, ale zároveň také vyzývá zmanipulované členy Komunistické strany Číny a tedy I spoluviníky jejích zločinů k tomu, aby konečně ty strašné zločiny přestali páchat.

Wang Jü-č' má starost o bezpečnost praktikujících

Obrazy vystavené před čínským konzulátem zobrazují scény mučení praktikujících. Jeden z těchto obrazů ukazuje Wang Jü-č', která žije dnes ve Vancouveru. V roce 2001 byla půl roku vězněna v Charbinu. Tato pětačtyřicetiletá podnikatelka byla kvůli své víře třikrát zatčena a mučena v pracovním táboře Wan-ťia v Charbinu. Byl jí násilím hadičkou do nosu podáván solný roztok s ještě nerozpuštěnými hrudkami soli. Po takovém nuceném krmení byla hadička vždy plná krve. Opakovaně ji bili, její celé tělo bylo poseto modřinami. Po 100 dnech takového týrání byl její nos tak zdeformován, že už hadička nemohla být zavedena.

Wang Jü-č' ukazuje metody mučení, které jsou aplikovány na praktikující

Její oči krvácely a vytékal z nich hnis, takže téměř oslepla. Místo lékařského ošetření ji její trýznitelé dopravili do čtyř různých nemocnic v Charbinu, kde byly vyšetřovány její orgány. Po vyšetření lékaři zjistili, že její orgány nejsou v dobrém stavu. A tak ji tedy úředníci raději nakonec nechali odejít, aby se vyhnuli zodpovědnosti.

Wang Jü-č' byla tedy v roce 2002 opět se svou rodinou. Uvědomila si své „štěstí“, když se dozvěděla o násilném odběru orgánů, protože její orgány se ukázaly jako nevhodné pro transplantaci. Nyní má pořád ještě obavy o bezpečnost svých spolu-praktikujících v Číně.

Matčina rozhodnost zbavila dceru strachu

Paní Wang, 68, je z Čchang-čchunu, kde je pronásledování velmi intenzivní. V jedenadvaceti vstoupila do komunistické strany a celý svůj život pracovala pro režim. V padesáti letech jí zemřel manžel, zhroutila se, a i po letech to nesla tak těžce, že při vzpomínce na něj plakala. Zármutek a starosti ji velmi oslabily.

V roce 1996 se seznámila s Falun Gongem. Tato praxe ji zbavila truchlivosti a stal se z ní lepší člověk. Když její dcera viděla změny, potají četla Zhuan Falun. Od dětství byla nemocná a všichni si mysleli, že nebude dlouho žít. Trpěla na idiopatické odumírání mízních uzlin a pět měsíců měla bez ustání horečku. Dokonce ani čtyři infuze denně nebyly účinné. V dubnu 1996 četla Zhuan Falun a horečka zmizela. V červnu a v červenci praktikovala cvičení a hepatitida a její ostatní nemoci zmizely. Dnes praktikuje Falun Gong společně se svou matkou.

V práci i doma paní Wang neustále obtěžovali lidé ze stranického výboru, protože se nechtěla své víry vzdát. Jedna její přítelkyně, rovněž praktikující, byla umučena, další je zmrzačená a stále ve vězení. Její mladší dcera byla třikrát zatčena a uvězněna.

Když paní Wang přijela v roce 2002 do Vancouveru, připojila se k pokojnému protestu. Její starší dcera zpočátku odsuzovala vystupování své matky na veřejnosti, protože se obávala o její bezpečnost. Paní Wang se trápila tím, že jí dcera nerozumí. Později se dozvěděla, že policie po odvysílání videa „Pravda o sebeupálení na náměstí Nebeského klidu“ fanaticky zatýkala praktikující Falun Gongu v Čchang-čchunu. Její příbuzní volali z Číny a řekli, že policie po ní pátrá. Starší dcera se obávala o svou matku a o mladší sestru. Bála se, že se její matka nebude moci vrátit do Číny, když ji komunističtí špioni vyfotografují. Rozhodnost paní Wang však nakonec obavy její starší dcery zmírnila. Poté, co si přečetla Devět komentářů o komunistické straně, zveřejněných v roce 2004 v Epoch Times, z Komunistické strany Číny vystoupila a její dcera se přestala bát. Když si potom sama přečetla Devět komentářů, začala celým svým srdcem matku podporovat. Paní Wang má radost hlavně z toho, že její dcera začala číst Zhuan Falun.

Vytrvalé protesty osvobozují rodinné příslušníky v Číně

Paní Wang odeslala do Číny fotografie protestujících praktikujících Falun Gongu před konzulátem ve Vancouveru a každý, kdo je spatřil, byl dojat k slzám. Nepřetržité protesty zahraničních praktikujících dodávají odvahu praktikujícím v Číně a velmi povzbuzují i jejich odhodlanost.

Praktikující Ťün-e z Taiwanu seděla v roce 2006 před konzulátem, když k ní náhle přistoupil jeden muž a plakaje dojetím neustále opakoval: „Děkuji! Děkuji, že jste mi osvobodili mou ženu a dceru!“

Ťün-e byla celá udivená a ptala se: „Odkud víte, že jsme je osvobodili my?“ Ten muž jen stěží potlačoval vzrušení. „Zrovna jsem přijel z Číny. Mnoho lidí v Číně ví o vašem dlouhotrvajícím protestu. Moje žena i dcera byly zatčeny, protože praktikují Falun Gong, ale byly zase propuštěny díky vašemu neutuchajícímu úsilí. Když jsem odjížděl z Číny, neustále mi opakovaly, abych vám osobně poděkoval.“

Ukázalo se, že syn tohoto muže je Kanaďan, který poprosil praktikující Falun Gongu, aby pomohli při osvobození jeho matky a sestry. Praktikující uspořádali před konzulátem tiskovou konferenci. Policisté v Číně začínají být nervózní, když se dozvídají, že v Kanadě vědí o jejich zločinech, a tak se situace zlepšila.

Pokračování příště

Zdroj: http://de.clearharmony.net/articles/200708/39224.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.