Rusko: Mnoho Číňanů vystupuje z Komunistické strany Číny

Od praktikujícího z Ruska

Rozvoj ekonomiky, obchodu a turismu na hranicích mezi Ruskem a Čínou na Dálném východě zaznamenal v posledních letech velký skok. V této oblasti se usadil velký počet Číňanů a vyrostlo zde přes deset tisíc čínských farem, které si zde pronajímají půdu. Praktikující Falun Gongu z Ruska si uvědomili, že tito Číňané nepřišli do Ruska během této speciální doby jen proto, aby si vydělali na živobytí, ale také aby se dozvěděli pravdu o Falun Gongu a o jeho pronásledování Komunistickou stranou Číny. A proto mnoho z nich chodí do této oblasti, aby jim objasnili pravdu. V pobřežním městě Vladivostok založili informační centrum a všechny náklady pokryli ze svých osobních příjmů.


Praktikující dali „Devět komentářů ke komunistické straně“ společně s formulářem pro výstup z Komunistické strany Číny a jejích přidružených organizací téměř každému Číňanovi v městských i turistických oblastech, stejně tak jako v hospodářských oblastech i na rýžových polích. Praktikující si všimli, že Číňané ztratili obavy s nimi mluvit a někteří dokonce otevírají okna svých chatrčí a žádají o „Devět komentářů ke komunistické straně“.

Vzhledem k tomu, že výtisky „Devíti komentářů ke komunistické straně“ často nedostačují poptávce, přišli praktikující s nápadem: přehrávají „Devět komentářů ke komunistické straně“ na noteboocích. Kromě toho vystavili podél cest transparenty, napsali znaky objasňující pravdu na kameny a vytesali je do skály. Pokusili se, jak nejlépe uměli, objasnit Číňanům pravdu o Falun Gongu.

Díky neustálému úsilí praktikujících si mnoho Číňanů uvědomilo, jak je Falun Gong velkolepý, jak zlou povahu má Komunistická strana Číny a jak je důležité z ní vystoupit. V některých vesnicích všichni Číňané prohlásili, že z ní vystupují. V ostatních vesnicích z ní vystoupilo na 30 % Číňanů, ačkoli zpočátku byli hluboce otráveni jejími pomluvami. Jednou během 5 dnů vystoupilo více než 160 lidí.

Čínská verze: http://www.yuanming.net/articles/200708/65535.html
Anglická verze: http://www.clearharmony.net/articles/200708/41014.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.