Zvířecí pohádka: Ješitný kohout

Od Ťin-lua

[PureInsight.org] Žil byl velký namyšlený kohout, který si každý den zakokrhal. Jednoho dne, jak si tak pyšně vykračoval, potkal kachňátko. Ten velký kohout pyšně pronesl: „Kachňátko, pověz mi, kdo má příjemnější hlas než já? Kromě mě pravděpodobně nenajdeš nikoho, kdo má příjemnější hlas na poslech.“ Kachňátko se podívalo na kohouta a řeklo: „Jsi pořád ve svém kurníku a nikdy se nejdeš podívat, abys viděl svět kolem. Divoké husy zítra odlétají. Co kdyby ses vydal s nimi na cestu?“ „Neumím létat. Co můžu dělat?“ „To nevadí. Můžeš si sednout na ně.“

"Hele, podívejte! Tamhle je divoká husa a nese kuřátko!“ „To je strašně zajímavé.“ Lidé byli ohromeni, když viděli kohouta na jejím hřbetě. Bez přestávky letěli, až doletěli k velkému rybníku. Husa přistála a zaměstnala se tím, že se krmila rybou. Kohout neměl co na práci, a tak začal kokrhat. Když labuť v rybníku uslyšela kohouta kokrhat, začala zpívat. To bylo poprvé, co kohout slyšel zpívat labuť a myslel si, že to zpívají ptáci na stromech.

"Já jsem tady," volala labutinka.

Pak kohout uviděl labuť, jak dřepí nedaleko od něj, zírajíc na něj: „Kdo jsi? To jsi byla ty, kdo zrovna zpíval?“

"Samozřejmě že já. Dovol, abych ti já a mé přítelkyně zazpívaly píseň.“ Jejich zpěv byl tak překrásný, že cikády rovněž cvrlikaly.

Když se husy najedly, pokračovaly v cestě. Letěly daleko, až dorazily k rozlehlému lesu. Kohout byl omámen ptačím zpěvem v lese, zvuky, které nikdy předtím neslyšel. Co to bylo za zurčení? Celý zvědavý, došel až k tomu zvuku. Byl to zvuk tekoucího potůčku a vodopádu. Jasné a ostré zvuky vodopádu se rozléhaly lesem. Znělo to tak velkolepě. A ten nádherný zvuk doprovázel šelest vánku třepetající stromy.

Kohouta to tak uchvátilo, že nechtěl odletět, ale husa na něj naléhala, aby pokračoval v cestě. Když dorazili k moři, kohout se strašně bál zvuku mořských vln. Pak uviděl racky, jak volně létají v oblacích a radostně vydávají zvuky. Divoká husa s nimi vesele zpívala. Jasné a ostré zvuky byly slyšet v dáli. Kohout si uvědomil, že zpěv husy byl velmi příjemný.

Během cesty kohout uslyšel rozmanité zvuky přírody. Když se vrátil do své ohrady, už nebyl egoistický.

Čínská verze je dostupná na: http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/8/21/47832.html
Zdroj: http://www.pureinsight.org/pi/print_version.php?id=4851

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.