Osvícení v životě: Obhajujte svého ušlechtilého ducha

Od Kuang Minga

[PureInsight.org] V našem každodenním životě, jestliže nemáme zásady či ideje, které následujeme, je zcela pravděpodobné, že nás ovlivní naše okolí a že podlehneme touhám. A tak můžeme žít sto let a stále nemusíme poznat své pravé já. Na povrchu se může zdát, že jsme silní, ale náš vnitřní svět je značně křehký. Moudří lidé mají své vlastní názory, a tak ve škodlivém prostředí dokážou obhájit spravedlnost a své svědomí. Během své životní cesty následují zásady a nikdy se nevzdají své ušlechtilé podstaty.

Renomovaný filozof Baruch Benedictus Spinoza věřil, že duši skutečně moudrého člověka nic nevyruší. Že následuje neměnnou povahu a zná sebe, božské bytosti a věci ve vesmíru. Bude žít navždy a těší ji, že je opravdově spokojená. Před třemi sty lety pověřili slavného architekta Christophera Laiyiena, aby navrhl britskou Fu-čou City Hall. Se všemi svými stavitelskými znalostmi a léty praxe šikovně navrhl strop, který podpíral jeden pilíř. O rok později, když místní vláda kontrolovala halu, se vznesly pochybnosti a úřady mu nařídily, aby přidal dalších několik pilířů.

Laiyien si byl jist, že jeden pilíř je dostačující k tomu, aby zajistil bezpečnost síně. Jeho paličatost ale rozzuřila úřady a oni ho téměř hnali k soudu. V té době stál před dilematem: jestliže bude trvat na své myšlence, místní vláda určitě najde někoho dalšího, aby proměnil či znovu navrhl halu. Jestliže opraví svůj návrh, poruší své zásady. Aby následoval své zásady, strávil značnou dobu tím, aby učinil moudré rozhodnutí. V síni přidal další čtyři pilíře, jen ale pro oko, ani jeden z nich se nedotýkal stropu. Nicméně si člověk nemohl všimnout, že slouží pouze k dekorativním účelům.

Více než tři sta let nikdo jeho tajemství neobjevil. Před několika lety se městská rada rozhodla halu renovovat. Objevili čtyři dodané pilíře. Ta zpráva se rozšířila široko daleko. Architekti a turisté z celého světa se přijeli podívat, a tak se městská hala stala turistickým centrem. Turisté nepřijeli, aby ocenili Laiyienovu schopnost, ale jeho sílu dostát svým zásadám pod značným nátlakem. Z tohoto pohledu je skutečně velkolepé, jestliže si člověk udrží ušlechtilou duši, nehledě na to, jaký tlak je na něj vyvíjen.

Stejné pravidlo platí tady. Jestliže si chce člověk uchovat ušlechtilou povahu, musí obhájit nevinnost a čistotu v srdci, zatímco žije v obyčejném světě. Jeho opravdové já může skutečně žít, jestliže si uchová své zásady nedotčeny pod nátlakem. Schopnost uchovat si svůj ušlechtilý charakter, představuje opravdovou zodpovědnost k vlastnímu životu.

Čínská verze je dostupná na: http://www.zhengjian.org/zj/articles/2007/8/19/47842.html
Zdroj: http://www.pureinsight.org/pi/print_version.php?id=4836

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.