Utrpět ztrátu je požehnáním

Dnešní lidé se především obávají toho, že utrpí ztrátu, a raději by dovolili jiným lidem vzít na sebe jejich břemeno, než aby tomu čelili sami. Avšak starší lidé v Číně se často snaží přesvědčit své děti a vnoučata, že to není špatná věc, strpět ztrátu. Během historie bylo mnoho ctnostných lidí, kteří od sebe vyžadovali být schopen snášet ztráty, a tímto způsobem učili své děti a vnoučata.

Přetrpění ztráty, což není jednoduché, vyžaduje od člověka velkorysou schopnost vzdát se něčeho. To zahrnuje schopnost vydržet ponížení a přizpůsobit se nepříznivým situacím. Ve starověku byl Shangshu (oficiální hodnost ve starověku) jménem Lin Tuizhai, který měl obojí, dobré štěstí i ctnost, s domem plným dětí a vnoučat. Předtím než zemřel, jeho potomci před ním poklekli a požádali ho o poučení. Lin Tuizhai jim pověděl, nemám moc, co bych řekl. Dokud se budete učit být zdrženliví, bude to v pořádku.Od starověku bylo mnoho hrdinů, kteří neuspěli v mnoha věcech, jenom protože nedokázali přetrpět ztrátu. Od starověku bylo také mnoho hrdinů, kteří uskutečnili mnoho věcí, jenom díky tomu, že byli schopni vydržet potupu a utrpět ztrátu. Například Han Xin strpěl potupu plazení se pod nohama rváče, ale později se dokázal stát významným generálem a Liu Bang mu udělil titul král, zatímco mladík v Huaiyin, který ho dříve urazil, se stal jeho podřízeným.

Schopnost přetrpět ztrátu byla jedním ze standardů lidí ve starověku a to odlišovalo hrdiny od darebáků. Učenec z dynastie Qing, který se jmenoval Wei Xi, řekl: „Neznám pravý význam slova gentleman, ale za gentlemana považuji toho, kdo je schopen utrpět ztrátu. Nevím ani, kdo je darebák, ale za darebáka považuji každého, kdo chce pouze získávat.“

Od starověku existuje rčení, že „Utrpět ztrátu je požehnáním.“ Skutečný význam toho je, že špatná karma se může proměnit ve ctnost. Věci, které obyčejný člověk získá v životě, jsou vyměněny za ctnost a dělání věcí, které způsobují druhým utrpení, přinese karmu a ztrátu ctnosti. Z tohoto úhlu pohledu utrpět ztrátu je vskutku požehnáním!

http://www.clearharmony.net/articles/200511/29689p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.