Báseň: Osvětlující, poučný

Praktikující Falun Gongu

Svět se probouzí
dějiny odehrávající se před našima očima
Pojďte srdce vyvstat
Soucite a vše čím prostupuješ.

S Fa, Zákonem vynořujícím se
Bezpočet říší osvětlujíc
Vrhající stíny
Už déle nepřetrvávají

Poznámka:
1. Fa – Zákon či princip, učení ve Falun Gongu

5. listopadu 2005

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.