Mé porozumění slova „druh/společník“

(Clearwisdom.net) Existuje jedno staré přísloví: „Člověk má užitek, když je ponížen společníky, a ztrácí, když má převahu.“ Ačkoliv „společník“ má mnoho hlubokých významů, rád bych se podělil o své pochopení, které mám v tomto ohledu.

Jako spolu-praktikující bychom měli být navzájem pokorní, což nám přinese užitek. Jestliže to opravdově pochopíme, budeme to schopni dělat z celého srdce, nikoli pouze na povrchu.

Například – někteří spolu-praktikující mají relativně více lidských připoutání, ale v ostatních ohledech se mohou činit skutečně dobře. Jestliže druzí se považují za někoho, kdo má převahu nad těmito spolu-praktikujícími, a nevěnují pozornost sdílení jejich zkušeností, pak pravděpodobně ztrácejí příležitost, aby se zlepšili.

Co děláme, když plně nedokážeme pochopit některé své spolu-praktikující? Z toho, co jsem vypozoroval, mnozí praktikující pokrytecky říkají negativní věci ze svého vlastního úhlu o praktikujících, dokonce jim dávají nálepku s něčím opravdu zlým.

Co bychom měli udělat? Neměli bychom se dívat dovnitř, kdykoli problém vznikne? Měly by být naše představy a připoutání důvodem pro neporozumění druhých?

Nazýváme je „spolu-praktikující“, jednáme ale s nimi jako s našimi „společníky“? Neměli bychom být pokorní k našim spolu-praktikujícím? Jsme pokorní? Zeptali jste se jich kdy s pokorou z hloubky svého srdce? „Já moc nerozumím tomu, proč jsi to udělal takhle. Rád bych věděl, jak to chápeš, a kdyby ses se mnou o to podělil, mohlo by to být pro mě inspirující a mé překážky by byly odstraněny.“ Jestliže tohle opravdově uděláme, možná ti spolu-praktikující se podělí o úžasná pochopení, která mohou odrážet naše vlastní nedostatky.

Nicméně je příliš mnoho praktikujících, kteří se moc nesnaží, aby se spřátelili, jinými slovy, nejsou pokorní. Nejenom, že je brzdí jejich vlastní připoutání, ale rovněž sehrávají špatnou roli. A podle mého názoru, to způsobuje jejich pocit nadřazenosti, což potvrzuje jedno staré přísloví „člověk ztrácí, když má převahu“.

Ćínská verze je dostupná na: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/4/27/153606.html
Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/5/12/85509p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.