USA: Konference na výměnu zkušeností v New Yorku 2007 proběhla úspěšně, Mistr Li vyučoval Zákon

Cchaj Ťü, dopisovatel Ming-chuej

Mistr Li vyučuje Zákon

7. dubna 2007 se konala konference Falun Dafa na výměnu zkušeností v hotelu Sheraton na Manhattanu. Shromáždilo se zde kolem 4,000 praktikujících Falun Dafa, aby si vyměnili své kultivační zkušenosti.

Když se asi ve 13:30 hodin objevil náš milosrdný, velký Mistr, okamžitě se sál naplnil srdečným aplausem. Všichni praktikující povstali a neutuchajícím potleskem vyjádřili Mistrovi Li svou vděčnost a radost, že ho mohou vidět.

Mistr Li hovořil asi tři hodiny a znovu objasňoval poslání učedníků Dafa zachraňovat vnímající bytosti. Mistr povzbudil učedníky Dafa, aby v době nápravy Zákona, v tom posledním, omezeném čase, dělali všechno ještě lépe.

Slavnostně vyzdobený konferenční sál

Praktikující se zájmem naslouchají

Praktikující hovoří o svých kultivačních zkušenostech

Deset praktikujících na konferenci hovořilo o svých kultivačních zkušenostech.

Liang Tchung-süan z New Jersey hovořil o svých zkušenostech, které získal na svém pracovišti ohledně objasňování pravých skutečností a o nespravedlivých myšlenkách, které mu v tom bránily. Zažil hluboké omezování osobní moudrosti a schopností Dafa. Teprve když člověk odstraní získané názory běžných lidí a dělá věci s čistými myšlenkami učedníka Dafa, posílí Mistr jeho schopnosti.

Wang I-čchün hovořila o své nejnovější kultivační zkušenosti: jak mohla uvést v soulad práci ve společnosti a potvrzování Zákona; jak odstranila připoutanost k osobním výhodám; a o tom, jak se díky kultivaci v Dafa všeobecně změnila.

Katy Mantyk, praktikující z New Yorku, vyprávěla, že přijela do New Yorku z Nového Zélandu před třemi lety. Později se podílela na projektu „Objasňování pravých skutečností na Manhattanu“ a pracovala pro televizi New Tang Dynasty Television (NTDTV). Hovořila o svých zkušenostech při této práci a o tom, jak se stala manželkou a matkou a odstraňovala svá připoutání.

Ning Ťianguo, praktikující z New Jersey, cvičí venku za každého počasí už deset let, ať je horko nebo zima. Hovořil o svých zkušenostech, které získal v této době. Kultivace a praktikování jsou propojeny: ke kultivaci patří praktikování, k praktikování patří kultivace.

Caylan Ford, kanadská praktikující, mluvila o tom, jak v sobě objevila připoutanost k seberealizaci tím, že následovala nápravu Zákona a jak těžké pro ni bylo se tohoto připoutání zbavit. Když bylo zveřejněno „Devět komentářů ke komunistické straně“, zaujala stanovisko, že praktikující jsou političtí. Vyprávěla o tom, jak se změnila z osoby, která ignorovala snahy svých spolupraktikujících, k někomu, kdo s nimi spolupracuje.

Praktikující ze cvičebního místa Elmhurst v New Yorku vyprávěla o tom, jak byl v jejím regionu po celá léta kladen velký důraz na společné studování Zákona a cvičení a aktivní objasňování pravých skutečností. Při zdolávání těžkostí si praktikující pomáhali navzájem tím, že si otevřeně vyměňovali zkušenosti. Obzvláště při propagaci letošního Čínského Novoročního Gala využívali všichni aktivně svou moudrost a své schopnosti. Tímto způsobem dosáhli všední praktikující nevšedních výkonů.

Li Chung-ťin z Colorada a její manžel jsou noví praktikující, kteří získali Zákon v únoru 2006. Li Chung-ťin řekla: „Zhuan Falun je to, na co jsme čekali celý svůj život. Každé slovo a každá věta je pravdivá.“ Dříve než začali praktikovat, trpěl její muž těžkým a velmi bolestivým onemocněním páteře, takže musel používat invalidní vozík a berle. Poté co získal Zákon byl nejen vyléčen a zbaven tohoto trápení, ale i jiná onemocnění zmizela. Dokonce se zúčastnil slavnostního průvodu v březnu v Kalifornii. Když to uviděla dcera paní Li, byla tak šťastná, že jim obstarala letenky, aby se mohli zúčastnit konference Zákona.

Chan Su-čchiou, praktikující z New Yorku, vyprávěla o tom, co viděla svým otevřeným třetím okem. Během nahrávání prvních hudebních skladeb Nebeského orchestru byli všichni hudebníci Nebeského orchestru průhlední a společně propojeni a vydávali nádherné pestrobarevné světelné paprsky.

Konference skončila v 18:00 hodin. Praktikující byli velmi šťastni z Mistrova vyučování Zákona. Byli dojati a navzájem povzbuzeni a odhodláni postupovat kupředu ještě s větší pílí. S pevnou odhodlaností vidí v zachraňování vnímajících bytostí svou osobní zodpovědnost, aby Mistra nezklamali.

Německá verze: http://www.clearharmony.de/articles/200704/37202p.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.