Pár myšlenek ohledně nošení oblečení Dafa

Od praktikujícího Falun Dafa z USA

Na stránkách Ming-chuej byl nedávno zveřejněn článek, který poukazoval na problémy mezi praktikujícími z New Yorku. Autor poukazoval na to, že při nošení oblečení s nápisy „Falun Dafa je dobrý“ a „Pravdivost, Soucit a Snášenlivost“ na aktivitách pro potvrzování Dafa se někteří praktikující Falun Dafa nechovají vhodně a nedodržují správnou sociální etiketu. V důsledku toho nehrají pozitivní roli při potvrzování Dafa a navíc mohou vytvořit bariéry zabraňující záchraně lidí. Autor článku navrhoval, aby se praktikující po aktivitách Dafa převlékli a oblékli si běžné volnočasové oblečení.

Myslím, že bychom se měli na tuto problematiku dívat z kultivačního hlediska, nikoliv jen povrchně.

Nosíme oblečení Dafa jen proto, že se zúčastňujeme aktivit Dafa, pro pořízení fotografií nebo kvůli naší jednotě? Jaký je účel našich činností? Máme v myslích jasno, proč nosíme oblečení Dafa? Co to pro nás znamená, že nosíme oblečení Dafa? Opravdu cítíme posvátnost při jeho nošení? Pokud skutečně rozumíme významu a důležitosti nošení oblečení Dafa, zúčastňujeme se aktivit pro potvrzování Dafa se spravedlivými myšlenkami a klademe na sebe přísné požadavky, potom by otázka toho, že praktikující jsou nezdvořilí nebo že nejednají v souladu ze sociální etiketou, neexistovala.

Zamysleli jsme se nad poselstvím, které chceme sdělit široké veřejnosti? Co bychom měli udělat pro to, abychom lépe pomohli lidem přijmout naše poselství a abychom je tak mohli zachránit? Nebo si myslíme, že jsme se jen zúčastnili další Dafa aktivity? Nezapomínejme, že hmota a mysl jsou jedna věc. Pokud nemáme jasnou představu o našich činnostech a nedokážeme harmonizovat to, co je v základě požadováno, jakou roli pak hrajeme? Ještě vážněji, jestliže naše vlastní chování způsobilo bariéry, které brání tomu, aby lidé byli spaseni, jak budeme moci tuto ztrátu nést?

Kultivace je vážná záležitost. Kdykoliv vzniknou problémy, musíme se kultivovat a hledat uvnitř, abychom vykopali hlavní příčinu problémů, a mohli se tak napravovat skrz pevnou kultivaci. Nemůžeme tento problém vyřešit tím, že se po naší činnosti jednoduše převlékneme. Neměli bychom obcházet takové necivilizované způsoby chování jednoduše tím, že se převlékneme.

Jako učedníci Dafa musíme být zodpovědní. Když jsme začali kultivovat, byl na nás kladen požadavek, abychom byli:

„...přinejmenším dobrým člověkem.“ (Zhuan Falun)

Neměli bychom se tedy řídit a dodržovat společenské normy? Musíme se zbavit těchto nesprávným způsobů. Když vidíme problém, měli bychom využít příležitosti k pevné kultivaci a svému zlepšení. Klíčovým bodem je pevná kultivace.

Toto je moje osobní pochopení. Prosím, upozorněte mě, když naleznete něco nesprávného.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/29/371781.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2018/8/17/171553.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.