Zážitek z meditace: Mistrova moudrost

Toto sdílení je o tom, co západní praktikující Falun Dafa zažil během meditace pozdě v noci 19. prosince 2012.

Ze své úrovně mohl vidět, že principy starého vesmíru se chystají vstoupit do konečné fáze zničení. Toto bylo původní uspořádání a omezená moudrost původních Bohů ve starém vesmíru – Tři říše a celé lidstvo měly být důkladně zničeny.

Praktikující tomu rozuměl tak, že podle uspořádání, když bude otevřena sedmá a finální pečeť (tak, jak se o tom píše i v biblickém proroctví), Bohové by začali důkladně ničit vnímající bytosti na základě obsahu v pečeti. Oddělení mezi různými dimenzemi ve vesmíru by byla odstraněna a na Zemi by se začal soudný den. Po něm by se Tři říše vrátily do primitivního, prázdného, temného a chaotického stavu. Lidé a ani Bohové by zde nezůstali.

Praktikující sdílel, že během meditace viděl, jak se Mistr objevil na vrcholu vesmírné klenby doprovázený všemi Bohy, mezi nimiž byli i ti, kteří patřili do systému starých sil. Mistr provedl znaky rukou, a tak otevřel obrovskou zlatou pečeť.

Mistr přečetl obsah pečeti, který byl založený na plánech původních Bohů, aniž by vynechal jediné slovo.

Poté Mistr provedl malé znaky rukou a pečeť se proměnila v něco, co připomínalo puzzle, a jednotlivé částečky začaly jedna po druhé padat na zem. Poté Mistr znovu provedl malé znaky rukou, znovu sestavil každý kus a vytvořil pečeť s přesně stejným počtem slov jako měla ta předchozí, avšak v jiném pořadí.

Mistr znovu přečetl obsah pečeti, ale už s novým obsahem. Staré síly byly při poslechu velmi zoufalé, ale neodvážily se zlobit nebo nějak nesouhlasně argumentovat. Nedokázaly si představit, že Mistr má tak velkou všezahrnující moudrost, že by dokázal přepracovat pečeť tak, aby odpovídala jejich pravidlům, avšak ne s jejich uspořádáním. Mistr, Pán Stvořitel, četl novou verzi slovo za slovem podle pravidel stanovených starými silami. Podle jejich uspořádání by se úplné zničení Tří říší a celého lidstva mělo odehrát ve třech fázích: Velký soudný den pro zlého ducha Komunistické strany Číny, odplevelení špatných bytostí a nakonec potrestání lidských bytostí.

Během meditace tento praktikující pochopil, že každý den od toho okamžiku je prodlouženým časem pro vnímající bytosti bezmeznou moudrostí Mistra, který za to musí snášet ohromné utrpení. Ve zbývajícím čase by se praktikující měli co nejvíce snažit a zlepšit se. Během příchodu sérií událostí odplevelování vnímajících bytostí, bez ohledu na to, jaké neočekávané události se stanou nebo koho se dotknout, i když se stanou třeba praktikujícím, musíme si pamatovat, že bychom stále měli postupovat, nezaváhat v naší pevné víře v Mistra a Dafa a zachránit více lidí.

Výše uvedené byla osobní zkušenost učedníka Dafa na jeho kultivační úrovni.

 

Anglická verze: http://www.noblewisdom.org/2017/08/18/what-a-western-practitioner-experienced-in-concentration-masters-wisdom/


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.